Świadectwa o powrocie do Boga

104 artykuły 37 wideo

Powitałem Pana, który powrócił!

Moja rodzina była katolicka od czterech pokoleń. Pod koniec lat 70. założyła miejsce do zgromadzeń. Wtedy mój ojciec i wujek byli diakonami. W przeddz…

Rozwikłanie zagadki Trójcy

Autorstwa Qiuzhi, Singapur Członek starszyzny nawrócił mnie na chrześcijaństwo 20 lat temu. Powiedział mi, że w całym wszechświecie jest jeden prawdz…

Moje doświadczenie z szerzeniem ewangelii

Autorstwa Fusu, Korea Południowa Po przyjęciu dzieła Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych zaczęłam szerzyć ewangelię. Postanowiłam sobie, że dob…

Wyrwanie się ze spirali plotek

Autorstwa William, Stany Zjednoczone W 2016 r. przyjechałem do Nowego Jorku i przyjąłem chrzest w imię Pana Jezusa w chińskim kościele, zostając chrz…

Zostałem porwany przed oblicze Boga

Autorstwa Zhang Yue, Indonezja Zwróciłem się do Pana Jezusa po chrzcie w wieku 20 lat. Rozpaliły mnie kazania pastora o Jego miłości i naukach, a wsz…

Tylko czyści wejdą do królestwa niebieskiego

Autorstwa Sara, Stany Zjednoczone Kiedy wierzyłam w Pana, często słyszałam, że Pan uczy nas kochać bliźnich jak siebie samych, że miłość jest od Boga…

Światło sądu

Autorstwa Enhui, Malezja „Bóg obserwuje całą ziemię, włada wszystkimi rzeczami i widzi wszystkie słowa oraz czyny człowieka. Prowadzi swoje dzieło za…

Imię Boga jest naprawdę tajemnicze

Autorstwa Jack, Kanada Bóg Wszechmogący mówi: „W każdym wieku Bóg wykonuje nowe dzieło i jest nazywany nowym imieniem; jak mógłby wykonywać to samo d…

Sąd jest kluczem do królestwa niebieskiego

Autorstwa Zheng Lu, Chiny Urodziłem się w chrześcijańskiej rodzinie. Mój ojciec często mawiał: „Gdy wierzymy w Pana, grzechy są nam odpuszczone, nie …

Czy wiara w Biblię to wiara w Boga?

Autorstwa Danchun, Stany Zjednoczone Bóg Wszechmogący mówi: „Od wielu lat tradycyjną praktyką religijną (w kręgu chrześcijaństwa, jednej z trzech głó…

Ścieżka do obmycia

Autorstwa Allie, Stany Zjednoczone Przyjęłam chrzest w imię Pana Jezusa w 1990 roku, a 8 lat później zaczęłam pracować dla kościoła. Dzieło i przewod…

Prawie straciłem szansę na powitanie Pana

Autorstwa Wang Lei, Chiny Moja żona i ja zostaliśmy chrześcijanami w 1995 roku od tej pory byliśmy bardzo gorliwi w naszej wierze i wkrótce zostaliśm…

Byłem świadkiem pojawienia się Boga

Autorstwa Jianzheng, Korea Południowa Kiedyś należałem do koreańskiego kościoła prezbiteriańskiego. Gdy moja córka zachorowała, wszyscy z rodziny uwi…

Rozpoczął się sąd wielkiego białego tronu

Autorstwa Witri, Indonezja Odnalazłam wiarę i uczyłam się modlić i czytać Biblię, robiłam, co mogłam, by wypełniać słowa Pana. Później obejrzałam duż…

Połącz się z nami w Messengerze