Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.
Kościół Boga Wszechmogącego powstał z powodu ukazania się i działania Boga Wszechmogącego — powtórnie przybyłego Pana Jezusa — Chrystusa dni ostatecznych; a także w ramach Jego sprawiedliwego sądu i karcenia. Kościół składa się z wszystkich tych, którzy prawdziwie przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego dni ostatecznych, i którzy są podbici i zbawieni przez słowo Boże. Kościół ten został w całości założony przez samego Boga Wszechmogącego i jest osobiście przez Niego kierowany i prowadzony, i nie został żadną miarą utworzony przez jakiegokolwiek człowieka. Jest to fakt uznany przez cały lud wybrany z Kościoła Boga Wszechmogącego.

Ktokolwiek jest używany przez Boga wcielonego, jest przez Boga predestynowany i jest przez Niego osobiście wyznaczony i poświadczony — podobnie jak to miało miejsce z dwunastoma uczniami, których osobiście wybrał i wyznaczył Jezus. Ci, których Bóg używa, współpracują jedynie z Jego dziełem i nie mogą wyręczać Boga w wykonywaniu Jego dzieła.Czytaj więcej