Świadectwa życiowych doświadczeń

114 artykułów 18 wideo

Choć wciąż młoda, to już nie frywolna

Tak jak mówią słowa Boże: „Jeśli doświadczając dzieła Bożego, ktoś chce przemienić się w kogoś przypominającego człowieka, musi doświadczyć objawienia…

Nauczyłam się, jak właściwie traktować ludzi

Kilka lat temu wypełniałam obowiązki przywódczyni kościoła. Był tam brat Chen, wyróżniający się dobrym charakterem. Miał jednak aroganckie usposobieni…

Powrót na właściwą drogę

Bóg Wszechmogący mówi: „Służenie Bogu nie jest rzeczą prostą. Ci, których zepsute usposobienie pozostaje niezmienione, nie mogą Mu nigdy służyć. Jeżel…

Jak wyzbyłam się arogancji

Bóg Wszechmogący mówi: „Każdy krok Bożego dzieła – czy to ostre słowa, czy sąd, czy karcenie – czyni człowieka doskonałym i jest absolutnie właściwy. …

Walka, by być uczciwą osobą

Bóg Wszechmogący mówi: „Moje królestwo potrzebuje tych, którzy są uczciwi, nie zaś na hipokrytów i oszustów. Czyż ludzie szczerzy i uczciwi nie są nie…

Arogancja kroczy przed upadkiem

Bóg Wszechmogący mówi: „Sednem skażonego usposobienia człowieka jest arogancja. Im bardziej aroganccy są ludzie, tym bardziej skłonni są sprzeciwiać s…

Jak traktować swój obowiązek

Bóg Wszechmogący mówi: „Najbardziej fundamentalnym wymogiem wobec ludzkiej wiary w Boga jest, aby człowiek miał szczere serce i całkowicie Mu się odda…

Wieczna agonia

Bóg Wszechmogący mówi: „Wszystkie dusze zepsute przez szatana pozostają niewolnikami w jego domenie. Tylko wierzący w Chrystusa zostali oddzieleni, ur…

Po kłamstwie

Autorstwa Chen Shi, prowincja Henan Bóg Wszechmogący mówi: „Musicie wiedzieć, iż Bogu podobają się ci, którzy są uczciwi. Bóg w swej istocie jest kwi…

Zbawienie Boże

Autorstwa Yichen, prowincja Shandong Bóg Wszechmogący mówi: „Każdy krok Bożego dzieła – czy to ostre słowa, czy sąd, czy karcenie – czyni człowieka…

Boża ochrona

Autorstwa Youxin, Korea Południowa Bóg Wszechmogący mówi: „Ludzie nie są w stanie sami zmienić swojego usposobienia; muszą zostać poddani sądowi i …

Uwolnienie z kajdan

Autorstwa Danchun, prowincja Liaoning Bóg Wszechmogący mówi: „Teraz jest czas, kiedy decyduję o tym, jaki będzie koniec każdej osoby, nie zaś etap,…

Rozluźnianie więzi, które krępują

Autorstwa Kaoshen, Włochy Słowa Boże mówią: „Przez wzgląd na swój własny los, powinniście starać się zyskać akceptację Boga. Oznacza to, że skoro p…

Walka duchowa

Autorstwa Liang Zhi, Stany Zjednoczone Bóg Wszechmogący mówi: „Od momentu, gdy ludzie zaczęli wierzyć w Boga, wielokrotnie kierowali się rozmaitymi…