Świadectwa życiowych doświadczeń

298 artykułów 78 wideo

Partnerka nie jest rywalką

Autorstwa Ou’zhen, Mjanma Gdy przyjęłam dzieło Boże dni ostatecznych, wkrótce zaczęłam podlewać nowych wiernych. Byłam entuzjastyczna i proaktywna, w…

Co zyskałem, będąc szczerą osobą

Autorstwa Cheng Yan, Korea Południowa Pewnego dnia przywódczyni zapytała mnie, jak idzie podlewanie neofitów, za których odpowiadałem. Nie wiedziałem…

Co jest przyczyną negatywnego stanu

Autorstwa Xinche, Korea Południowa Podlewam neofitów od dwóch lat. Raz przywódcy przyszedł z nami pomówić o pracy i powiedział, że obserwując naszą p…

Nie będę kontynuował tych studiów

Autorstwa Thivei, Indie Urodziłem się w rodzinie chrześcijańskiej. Oboje rodzice byli rolnikami. Moja rodzina utrzymuje się z uprawy warzyw i ryżu. Z…

Na co było to całe cierpienie?

Autorstwa Xi’en, Włochy Gdy zaczęłam wierzyć, widziałam, że wielu przywódców potrafi znosić dużo trudów. Pracowali wytrwale, pełniąc obowiązki przy k…

Rozeznanie w słowach Boga nigdy nie zawodzi

Autorstwa Xidan, Stany Zjednoczone W 2021 roku mieszkałam z Chen Yue i kilkoma innymi siostrami. Od razu zauważyłam, że często mówi ludziom o swoim s…

Nauka wyciągnięta z porażek i niepowodzeń

Autorstwa Chengxin, Korea Południowa Służyłam wtedy jako przywódczyni kościoła, a Wang Hua była moją przełożoną. Często mówiła o tym, jak kieruje pra…

Zdemaskowałem się, gdy szkoliłem neofitów

Autorstwa Xiaocao, Grecja W miarę jak szerzy się ewangelia o królestwie, coraz więcej ludzi zapoznaje się z dziełem Boga w dniach ostatecznych. Dlate…

Czemu nie umiałam postępować szczerze

Autorstwa Xiaofan, Chiny Gdy zaczęłam nadzorować podlewanie nowych członków, siostra Zhang, z którą współpracowałam, mówiła o doktrynie i popisywała …

Co zyskałam dzięki wyborom

Autorstwa Mu Tong, Japonia Kościół zorganizował specjalne wybory na stanowisko przywódcze. Gdy usłyszałam, że siostra Zhao jest jedną z kandydatek, n…

Czego się nauczyłem, kiedy zostałem zwolniony

Autorstwa Xiaowen, Hiszpania W 2018 roku odpowiadałem za nagrania wideo. Czasem napływało jednocześnie kilka zleceń i trzeba było przydzielić je właś…

Nie można zdobyć prawdy w religii

Autorstwa Meixiang, Tajwan Jako dziecko, tak jak rodzicie, wierzyłam w Pana i żarliwie podążałam w swojej wierze. Czynnie brałam udział we wszelkich …

Co kryje się za próbą bycia oryginalnym

Autorstwa Li Zhi, Chiny W 2019 roku robiłem filmy w kościele. Długo pełniłem ten obowiązek i miałem jakieś doświadczenie i umiejętności, więc byłem s…

Refleksje po zgubieniu drogi

Autorstwa Xinzhi, Chiny W sierpniu 2019 roku dostałam od przywódczyni list z prośbą o odebranie siostry poza miastem. Zauważyłam, że adres tej siostr…

Połącz się z nami w Messengerze