Świadectwa życiowych doświadczeń

107 artykuły 18 wideo

Wieczna agonia

Bóg Wszechmogący mówi: „Wszystkie dusze zepsute przez szatana pozostają niewolnikami w jego domenie. Tylko wierzący w Chrystusa zostali oddzieleni, ur…

Pożegnanie z marzeniem o byciu gwiazdą

Bóg Wszechmogący mówi: „Jako jedno ze stworzeń, człowiek musi trzymać się swojego miejsca zachować i postępować sumiennie. Posłusznie strzeż tego, co …

Po kłamstwie

Autorstwa Chen Shi, prowincja Henan Bóg Wszechmogący mówi: „Musicie wiedzieć, iż Bogu podobają się ci, którzy są uczciwi. Bóg w swej istocie jest kwin…

Zbawienie Boże

Autorstwa Yichen, prowincja Shandong Bóg Wszechmogący mówi: „Każdy krok Bożego dzieła – czy to ostre słowa, czy sąd, czy karcenie – czyni człowieka d…

Boża ochrona

Autorstwa Youxin, Korea Południowa Bóg Wszechmogący mówi: „Ludzie nie są w stanie sami zmienić swojego usposobienia; muszą zostać poddani sądowi i ka…

Uwolnienie z kajdan

Autorstwa Danchun, prowincja Liaoning Bóg Wszechmogący mówi: „Teraz jest czas, kiedy decyduję o tym, jaki będzie koniec każdej osoby, nie zaś etap, w…

Rozluźnianie więzi, które krępują

Autorstwa Kaoshen, Włochy Słowa Boże mówią: „Przez wzgląd na swój własny los, powinniście starać się zyskać akceptację Boga. Oznacza to, że skoro prz…

Walka duchowa

Autorstwa Liang Zhi, Stany Zjednoczone Bóg Wszechmogący mówi: „Od momentu, gdy ludzie zaczęli wierzyć w Boga, wielokrotnie kierowali się rozmaitymi n…

Wytrwałość w obowiązkach

Autorstwa Yangmu, Korea Południowa Kiedyś czułam wielką zazdrość, widząc, jak bracia i siostry występują, śpiewają i tańczą, chwaląc Boga. Marzyłam, …

Dni dążenia do sławy i korzyści

Autorstwa Zheng Ming, Hiszpania „Jeśli człowiek w swoim życiu pragnie być oczyszczony i osiągnąć zmiany w swoim usposobieniu, jeśli pragnie prowadzić…

Podnieść się w obliczu porażki

Autorstwa Fen Qi, Korea Południowa Zanim uwierzyłam w Boga, kształciła mnie Partia Komunistyczna, myślałam tylko o tym, żeby do czegoś dojść i przynie…

Mój duch został wyzwolony

Autorstwa Mibu, Hiszpania „Jeśli człowiek w swoim życiu pragnie być oczyszczony i osiągnąć zmiany w swoim usposobieniu, jeśli pragnie prowadzić życie…

Moje marzenie o byciu reżyserką

Autorstwa Bai Xue, Korea Południowa Bóg Wszechmogący mówi: „Jeśli człowiek w swoim życiu pragnie być oczyszczony i osiągnąć zmiany w swoim usposobie…

Żyć przed Bogiem

Autorstwa Yongsui, Korea Południowa Bóg Wszechmogący mówi: „Starając się wkroczyć w życie, człowiek musi badać swe własne słowa, czyny, myśli i idee …

Poznałam siebie dzięki słowom Boga

Autorstwa Miaoxiao, Korea Południowa Bóg Wszechmogący mówi: „W czasach ostatecznych Chrystus używa różnych prawd, by uczyć człowieka, obnażyć jego ist…

Jak należy traktować swój obowiązek

Autorstwa Zheng Ye, Korea Południowa Słowa Boże mówią: „Nie ma żadnej korelacji między obowiązkiem człowieka, a tym, czy będzie on pobłogosławiony, cz…