Kazania – artykuły

2 artykuły

Jak Zbawiciel zbawi ludzkość, kiedy przyjdzie?

Kiedy mówimy o Zbawicielu, wszyscy wierzący są zgodni, że powróci On w dniach ostatecznych, by zbawić ludzkość. Prorocy przepowiedzieli, że Zbawiciel …

Kto jest prawdziwym Bogiem?

Ostatnio większość ludzi wierzy, że Bóg istnieje. Wierzą w Boga, którego mają w sercu. Na przestrzeni wieków, w różnych miejscach, ludzie wierzyli w w…