Readings-records-of-talks-of-Christ-of-the-last-days

Rozmowy Chrystusa dni ostatecznych (wybór)

Posłuchaj czytań słów Boga Wszechmogącego, które mogą rozwiązać różne sytuacje i praktyczne trudności, jakie napotykamy w procesie wiary w Boga i dążenia do prawdy, a także pokierować nami i poprowadzić nas do zrozumienia prawdy i wzrastania w życiu.

Więcej
Wyniki wyszukiwania
  • Wszystko

Połącz się z nami w Messengerze