Najnowsze materiały wideo

Czytania słów Boga Wszechmogącego

Więcej
  • Wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych
  • Wypowiedzi Boga Wszechmogącego
  • Recytacje słów Boga (wersja sceniczna)
  • Czytania słów Boga (fragmenty)

Słowo Boże na każdy dzień

Więcej
  • Poznanie Boga
  • Trzy etapy dzieła
  • Ukazanie się Boga i Jego dzieło
  • Sąd w dniach ostatecznych