Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

KSIĄŻKI

 • Słowo ukazuje się w ciele

  Słowo ukazuje się w ciele

 • Wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych Wybór

  Wybór wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych

  Bóg Wszechmogący, Chrystus dni ostatecznych wyraża słowa, aby sądzić i oczyszczać ludzi, i prowadzi ich do wejścia w nowy wiek – Wiek Królestwa. Wszyscy ci, którzy są posłuszni pod panowaniem Chrystusa będą mogli cieszyć się wyższą prawdą, uzyskać większe błogosławieństwa, prawdziwie żyć w świetle, a także zyskać prawdę, drogę i życie.

 • Wybór Klasycznych Słów Boga Wszechmogącego o Ewangelii Królestwa

  Ta książka zawiera wybór klasycznych słów Boga Wszechmogącego, dających świadectwo wszystkim tym, którzy od dawna wyczekują i modlą się o pojawienie się Boga, powrót Zbawiciela na białych obłokach. Daje ona świadectwo o pojawieniu się i dziele Boga Wszechmogącego w Wieku Królestwa. Prowadzi ludzi do zrozumienia, że Bóg Wszechmogący i Pan Jezus to ten sam Bóg — jest On Barankiem zapowiedzianym w Księdze Objawienia, który otwiera zwój i siedem pieczęci.

 • Sąd rozpoczyna się od Domu Bożego

  Sąd rozpoczyna się od Domu Bożego

 • Zwój otwarty przez Baranka

  Zwój otwarty przez Baranka

  Chrystus Dni Ostatecznych, Bóg Wszechmogący, wypowiedział słowa, dając świadectwo, że Zbawiciel już dawno temu wrócił na „białym obłoku” i wykonał dzieło sądu, zaczynając od domu Bożego, aby osądzić, oczyścić i zbawić ludzkość. Bóg Wszechmogący jest Barankiem proroczo zapowiedzianym w Księdze Objawienia, który otwiera zwój i siedem pieczęci.

 • Sto pytań i odpowiedzi o poszukiwaniu prawdziwej drogi

  Sto pytań i odpowiedzi o poszukiwaniu prawdziwej drogi

  „Słowa Boga Wszechmogącego – Chrystusa Dni Ostatecznych i powrót Jezusa” dają świadectwo o pojawieniu się i działaniu Boga oraz odsłaniają tajemnice Bożego planu zarządzania obejmującego sześć tysięcy lat, służącemu zbawieniu ludzkości. W tej książce dokonano wyboru z prawd wyrażonych przez Chrystusa Dni Ostatecznych, aby odpowiedzieć na pytania o Boże dzieło w dniach ostatecznych zadawane przez ludzi ze wszystkich religii oraz tych, którzy pragną prawdziwej drogi i szukają jej, pozwalając ludziom dostrzec, że Jego słowa są prawdą, drogą i życiem.

Pobierz  PDF Pobierz  epub Pobierz  TXT  UTF8 Pobierz  TXT  GBK
Udostępnij
Pobierz