Czasy ostateczne – 5 proroctw biblijnych o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa spełniło się

05 kwietnia 2020

Autorstwa Zheng Xun

Jesteśmy teraz w końcowym etapie dni ostatecznych i wiele braci i sióstr, wierzących w Pana i oczekujących Jego powrotu z pewnością zadaje sobie to pytanie: w rozdziale 22 wersie 12 Apokalipsy Pan Jezus prorokował, „A oto przyjdę wkrótce”. Pan obiecał nam, że przyjdzie ponownie w dniach ostatecznych, więc czy teraz powrócił? To pytanie jest naprawdę niezwykle ważne dla nas, chrześcijan, więc skąd dokładnie mamy wiedzieć, czy Pan rzeczywiście powrócił, czy też nie? W istocie Pan Jezus powiedział nam to już przez proroctwa biblijne i jeśli połączymy wszystkie fakty i głęboko je rozważymy, znajdziemy odpowiedź.

1. Pojawienie się wojny, głodu i trzęsień ziemi

W Ewangelii wg św. Mateusza rozdział 24, wersy 6-8 napisano: „Usłyszycie też o wojnach i pogłoski o wojnach. Uważajcie, abyście się nie trwożyli. Wszystko to bowiem musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi miejscami. Lecz to wszystko jest początkiem boleści”. W ostatnich latach na całym świecie mają miejsce coraz bardziej dotkliwe katastrofy; trzęsienia ziemi, powodzie, susze, pożary, głód i ogniska chorób pojawiają się często i na szeroką skalę, budząc przerażenie. Świat znajduje się w zmiennym i burzliwym stanie, a wojna, akty przemocy, konflikty w regionach i ataki terrorystyczne są częstymi zjawiskami, które nadal się nasilają. Na przykład w kwietniu 2015 r. w 16 stanach w USA wykryto wirus ptasiej grypy, a eksperci oszacowali, że był to najgorszy wybuch tej choroby w USA od 30 lat. 25 kwietnia 2015 r. w środkowym Nepalu miało miejsce trzęsienie ziemi o mocy 8,1 w skali Richtera, w wyniku którego zginęło około 9 000 osób, a 22 000 zostało rannych. Była to największa klęska żywiołowa, jaka dotknęła Nepal od ponad 80 lat. Od listopada 2015 r. do lipca 2016 r. Paryż, Bruksela i Nicea były celem wielu ataków terrorystycznych, które spowodowały śmierć co najmniej 200 osób, a ponad 700 zostało rannych. W kwietniu 2016 r. Indie nawiedziła najgorsza susza od 40 lat, co spowodowało, że ponad 300 milionom ludzi brakowało wody pitnej. Od 4 do 6 lutego 2017 r. z powodu silnych opadów śniegu nastąpił szereg lawin wzdłuż granicy Afganistanu i Pakistanu, które spowodowały śmierć ponad 100 osób i dotknęły około 2617 rodzin, co dało łącznie 15 702 osoby. O świcie 1 kwietnia 2017 r. powodzie i osuwiska spowodowane ulewnym deszczem dotknęły Mocoa w Kolumbii, zabijając co najmniej 316 osób i raniąc 332, a kolejne 103 osoby zaginęły. Była to trzecia katastrofa pogodowa w historii Kolumbii i uważana jest za najgorszą klęskę, jaka kiedykolwiek dotknęła Mocoa. To właśnie częstotliwość tych nieszczęść służy jako przypomnienie od Boga dla ludzkości; widzimy z nich, że to biblijne proroctwo już dawno się wypełniło i Pan ponownie przyszedł.

2. Przywrócenie Izraela

W Ewangelii wg św. Mateusza w rozdziale 24, wersy 32-33 napisano: „A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo: Gdy jego gałąź już staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że lato jest blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że jest blisko, u drzwi”. Jak wszyscy wiemy, o drzewie figowym wypuszczającym liście mówi się w odniesieniu do przywrócenia Izraela. Państwo to zostało przywrócone do istnienia 14 maja 1948 r. Powyższe wersety mówią nam, że gdy widzimy odrodzony Izrael, Syn Człowieczy stoi u drzwi. Minęło 70 lat od przywrócenia istnienia państwa Izrael; 70 lat temu Pan był u drzwi, czyż więc nie wrócił już dawno temu? Jest całkowicie jasne, że to proroctwo dotyczące powrotu Pana Jezusa również się spełniło.

3. Ewangelia będzie głoszona w każdym zakątku świata

W Ewangelii wg św. Mateusza rozdział 24, wers 14 napisano: „A ta ewangelia królestwa będzie głoszona po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy przyjdzie koniec”. „Ta ewangelia (…) będzie głoszona po całym świecie” oznacza, że gdy cały świat usłyszy ewangelię Pana Jezusa, Chrystus przybędzie. (Nie oznacza to, że każda osoba usłyszała ewangelię lub że każda osoba wierzy w Chrystusa.) Kiedy Pan Jezus został przybity do krzyża i ukończył swoje dzieło odkupienia, Duch Święty zaczął prowadzić uczniów i apostołów, aby nieśli świadectwo o Panu Jezusie. Od tego czasu ewangelia Pana stopniowo rozprzestrzenia się za pośrednictwem wszelkiego rodzaju kanałów, takich jak radio, Internet, książki, ulotki ewangeliczne lub ewangelizacja wierzących. Chrześcijaństwo ugruntowało się na całym świecie, a wiele krajów przyjmuje je nawet jako religię narodową. Chrześcijanie również od dawna rozprzestrzeniają się po całym świecie, a wielu przyjmuje ewangelię Pana Jezusa nawet w Chinach, które są rządzone przez ateistyczną partię polityczną; ewangelia odkupienia Pana Jezusa już dawno rozszerzyła się aż na krańce świata. Drodzy bracia i siostry, pomyślcie o tym przez chwilę: jaki naród, który region na świecie nigdy nie słyszał ewangelii Pana Jezusa?

4. Rozmnoży się nieprawość i oziębnie miłość wyznawców

W Ewangelii wg św. Mateusza rozdział 24 wers 12 napisano: „A ponieważ wzmoże się nieprawość, miłość wielu oziębnie”. W świecie religii, który jest teraz pozbawiony dzieła Ducha Świętego i obecności Boga, narasta coraz większa niesprawiedliwość. Nawet jeśli niektórzy wydają się mieć żarliwą wiarę, nadal kroczą ścieżką doczesności. Pożądanie bogactwa jest powszechne wśród wierzących, niektórzy sprzedają wszelkiego rodzaju towary w swoich kościołach, niektórzy robią biznes, a inni prowadzą fabryki i zajmują się zarabianiem pieniędzy. Nie zaprzątają sobie głowy pracą dla Pana i żyją uwikłani w światowe sprawy. Kiedy duchowni i starsi nauczają, skupiają się tylko na wyjaśnianiu wiedzy biblijnej i teorii teologicznych zamiast głoszenia słów Pana; nie dają świadectwa Panu ani nie wywyższają Go i nie prowadzą wierzących, aby starali się zrozumieć wolę Pana. W ten sposób przysparzają swoim słuchaczom tylko wiedzy biblijnej, natomiast ich trzoda staje się coraz bardziej oddalona od Boga; niektórzy duchowni i starsi rywalizują ze sobą i angażują się w spory powodowane zazdrością do tego stopnia, że nawet tworzą kliki, dzielą się na różne frakcje i gangi, kradną ofiary, angażują się w niewłaściwe zachowania seksualne i wcale nie mają w sercach bojaźni Bożej. Te niegodziwości są coraz powszechniejsze w świecie religii, a kościoły coraz bardziej się wyludniają. Rzeczy te nieuchronnie przywodzą na myśl koniec Wieku Prawa, kiedy świątynia, która wcześniej była wypełniona chwałą Jahwe, wydawała się opustoszała, kapłani składali niewłaściwe ofiary, a świątynia stała się rynkiem. Czy jest jakaś różnica między dzisiejszymi kościołami a świątynią pod koniec Wieku Prawa? Stąd dostrzegamy, że to biblijne proroctwo zostało całkowicie wypełnione i że Pan powrócił.

5. Pojawienie się fałszywych Chrystusów i fałszywych proroków

W Ewangelii wg św. Marka w rozdziale 13, wersie 6 jest napisane, że kiedy uczniowie spytali Pana Jezusa, jakie znaki będą zapowiadać jego powtórne przyjście w dniach ostatecznych, Pan Jezus odpowiedział: „Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, mówiąc: Ja jestem Chrystusem. I wielu zwiodą”. Również w Ewangelii wg św. Mateusza, rozdział 24, wers 24 napisano: „Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych”.

Pan Jezus prorokował, że kiedy powróci w dniach ostatecznych, pojawią się fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy. W ciągu ostatnich kilku lat fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy pojawiali się jeden po drugim w takich krajach, jak Chiny, Korea Południowa i Japonia. Nazywając siebie Chrystusem, nie tylko starają się podszywać pod imię Jezusa, ale także próbują naśladować Jego znaki i cuda, uzdrawiając chorych, wyrzucając demony itp. Z pojawienia się tak wielu fałszywych Chrystusów widzimy, że to proroctwo dotyczące powrotu Pana Jezusa się spełniło, ponieważ kiedy oni się pojawiają, prawdziwy Chrystus w rzeczywistości już przyszedł. W tym czasie powinniśmy jeszcze bardziej podjąć inicjatywę i poszukiwać pojawienia się i dzieła Boga. Być może niektórzy bracia i siostry powiedzą: „Zjawiło się tak wielu fałszywych Chrystusów i fałszywych proroków. Jeśli podejmiemy inicjatywę, by ich poszukiwać i zbadać, a potem zostaniemy zwiedzeni, co powinniśmy wtedy zrobić?”. Jednak jeśli nie będziemy szukać i badać pojawienia się i dzieła Boga ze strachu przed oszustwem, wtedy nie dowiemy się o powrocie Pana, a czy to nie sprawi, że będziemy jeszcze bardziej narażeni na opuszczenie? Czy to nie byłoby jak odmawianie jedzenia z obawy przed zadławieniem, czy nie byłoby to poniesieniem dużej straty, by ocalić rzecz niewielką? Widzimy z tego, że przyjęcie postawy niesłyszenia, niedostrzegania i niedotykania niczego z obawy przed oszustwem ze strony każdego, kto głosi przyjście Pana, jest niemądre. Jeśli chcemy powitać powrót Pana Jezusa, ważne jest, by umieć odróżnić fałszywych Chrystusów od prawdziwego Chrystusa. Tylko w ten sposób możemy powitać Pana i nie dać się zwieść. Jakie są więc cechy fałszywego Chrystusa? Pan Jezus powiedział: „Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda”. Ze słów Pana widzimy, że główne cechy fałszywych Chrystusów są następujące: mogą wykonywać tylko proste znaki i cuda oraz głosić błędne poglądy, które wydają się prawdziwe, ale w rzeczywistości są fałszem, aby zwieść ludzi; są całkowicie niezdolni do wyrażenia jakiejkolwiek prawdy, która mogłaby rozwiązać ludzki problem grzeszenia i wyznawania grzechów oraz nie potrafią ocalić ludzkości od własnego zepsucia. Dzieje się tak dlatego, że esencja fałszywych Chrystusów jest esencją skrajnie niegodziwych, złych duchów, które są całkowicie pozbawione prawdy. Tylko Chrystus jest prawdą, drogą i życiem; tylko Chrystus może wyrazić prawdę, wskazać nam drogę i zapewnić nam życie. Wszyscy ci, którzy nie potrafią wyrazić prawdy, aby o nas zadbać i mogą pokazywać jedynie proste znaki i cuda, są fałszywymi Chrystusami — jest to podstawowa zasada odróżniania ich od prawdziwego Chrystusa. Mając słowa Pana jako podstawę, nie musimy się martwić, że zostaniemy zwiedzeni. Aby dowiedzieć się, jak konkretnie odróżnić fałszywych Chrystusów od prawdziwego Chrystusa, proszę obejrzeć ten film: „Jak odróżnić prawdziwego Chrystusa od fałszywych Chrystusa”.

Z powyższych faktów wynika, że wszystkie proroctwa dotyczące powrotu Pana Jezusa spełniły się – Pan powrócił. Wielu ludzi z pewnością zapyta: „Jeśli Pan powrócił, dlaczego jeszcze Go nie powitaliśmy?”. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że sposób w jaki praktykujemy przyjmowanie powrotu Pana Jezusa, może być niewłaściwy? Jeśli chodzi o powrót Pana Jezusa, wielu ludzi stawia wystrzeganie się fałszywych Chrystusów na pierwszym miejscu. Trzymają się swoich koncepcji i wyobrażeń, wierząc, że wszyscy, którzy świadczą o powrocie Pana, są fałszywi. Nie zwracają uwagi na to, jak być mądrą panną i usłyszeć głos Boga. Niektórzy ludzie skupiają się na obserwowaniu i czekaniu, trzymaniu się imienia Pana Jezusa i przestrzeganiu Jego drogi. Ale to tylko bierne czekanie, nigdy nie podejmują inicjatywy i nie wyruszają, aby szukać i badać, nie wytężają uwagi, aby usłyszeć głos Pana. Jak możemy powitać Pana, praktykując w ten sposób? Pan Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną(J 10:27). „I ja wam mówię: Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone(Łk 11:9). „Błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie. (…) Błogosławieni czystego serca, ponieważ oni zobaczą Boga(Mt 5:3, 8). Pan jest wierny i jeśli tylko mamy poszukujące serce, aktywnie badamy pojawienie się Pana i dzieło w dniach ostatecznych oraz żarliwie słuchamy głosu Pana, by zobaczyć, czy ta droga ma jakiekolwiek wyrażenie prawdy i czy może nam zapewnić życie, wtedy Pan z pewnością poprowadzi nas do rozpoznania Jego drugiego przyjścia!

Uwaga redaktora: Przeczytawszy ten artykuł, rozumiemy teraz, że wszystkie proroctwa dotyczące powrotu Pana Jezusa spełniły się. Jak więc powinniśmy powitać powrót Pana Jezusa? Polecamy stronę ewangelizacyjną Pan powrócił, abyśmy mogli nadal szukać i badać ten aspekt prawdy. Jeśli artykuł ten przysporzył ci światła, oświecenia lub jakichkolwiek trudności, zamieść komentarz lub skontaktuj się z nami online za pośrednictwem czatu na naszej stronie internetowej.

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Połącz się z nami w Messengerze