Słowo Boże na każdy dzień: Poznanie Boga

Słowo Boże na każdy dzień: Poznanie Boga

z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”
Ostatnia aktualizacja:12 stycznia 2023

Słuchaj słów Bożych, poznaj Jego dzieło, usposobienie oraz istotę i wkrocz na ścieżkę bojaźni Bożej i unikania zła.

Więcej
Ostatnia aktualizacja:12 stycznia 2023
Zobacz więcej
Słowo Boże na każdy dzień: Życie chrześcijanina

Słowo Boże na każdy dzień: Życie chrześcijanina

z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”
Ostatnia aktualizacja:19 marca 2022

Słuchając słów Boga, możesz być osobiście przez Niego prowadzony i podlewany, zrozumieć więcej prawd i wkroczyć na ścieżkę przemiany usposobienia i osiągnięcia całkowitego zbawienia Bożego.

Więcej
Ostatnia aktualizacja:19 marca 2022
 • Trzy etapy dzieła
 • Ukazanie się Boga i Jego dzieło
 • Sąd w dniach ostatecznych
 • Wcielenie
 • Znajomość dzieła Bożego
 • Usposobienie Boga oraz to, co On ma i czym jest
 • Tajemnice dotyczące Biblii
 • Demaskowanie pojęć religijnych
 • Obnażanie zepsucia rodzaju ludzkiego
 • Wejście w życie
 • Przeznaczenie i wynik
Zobacz więcej
Recital-the-word-appears-in-the-flesh

Pojawienie się Boga i Jego dzieło (wybór)

Słuchaj słów Boga Wszechmogącego, by zrozumieć, o co naprawdę chodzi w Bożym zbawieniu ludzkości, pojąć tajemnicę wcieleń Bożych, istotę Chrystusa, to, co Bóg ma i czym jest, zamierzony wynik i przeznaczenie ludzkości oraz inne aspekty prawdy.

Więcej
Zobacz więcej
O poznaniu Boga (wybór)

O poznaniu Boga (wybór)

Słuchaj czytań słów Boga Wszechmogącego i na ich podstawie, a także na podstawie Jego dzieła i usposobienia, jakie On wyraża, poznasz tożsamość Boga, Jego status i Jego istotę. Wtedy uwierzysz, że Chrystus dni ostatecznych – Bóg Wszechmogący – jest Tym, który panuje nad wszystkim.

Więcej
Zobacz więcej

Połącz się z nami w Messengerze