Słowo Boże na każdy dzień: Życie chrześcijanina

Słowo Boże na każdy dzień: Życie chrześcijanina

(z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”)
Ostatnia aktualizacja:29 września 2020

Słuchając słów Boga, możesz być osobiście przez Niego prowadzony i podlewany, zrozumieć więcej prawd i wkroczyć na ścieżkę przemiany usposobienia i osiągnięcia całkowitego zbawienia Bożego.

Więcej
Ostatnia aktualizacja:29 września 2020
Wybór wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych

Wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych (wybór)

Chrystus Dni Ostatecznych – Bóg Wszechmogący – wypowiedział słowa, by osądzić i obmyć ludzi, wprowadzając ich w nowy wiek, Wiek Królestwa. Jedynie kiedy akceptujesz dzieło sądu Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i przyjmujesz podlewanie oraz wsparcie płynące z Bożych słów, możesz prawdziwie żyć w świetle i zyskać drogę, prawdę oraz życie.

Więcej