Słowo Boże na każdy dzień

W niniejszej książce znajdują się wybrane fragmenty z księgi Słowo ukazuje się w ciele. Dla potrzeb wybranych przez Boga ludzi specjalnie zamieszczono tu istotne słowa Boga Wszechmogącego, które są najbardziej budujące w odniesieniu do ich wejścia w życie, by mogli zyskać prawdę i wsparcie w życiu na każdy dzień. Dzięki temu ci, którzy kochają prawdę, mogą ją zrozumieć, żyć przed obliczem Boga oraz zos tać zbawieni i udoskonaleni przez Boga. Te istotne słowa Boga wyrażają prawdę. Co więcej, są one najistotniejszymi życiowymi maksymami i nie ma słów, które są dla ludzi bardziej pouczające i pożyteczne. Jeśli codziennie potrafisz czerpać radość z czytania jednego fragmentu tych słów, to masz wyjątkowe szczęście i błogosławieństwo od Boga.

Wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych

Połącz się z nami w Messengerze