1. Zaświadczacie, że Kościół Boga Wszechmogącego wziął swój początek od ukazania się i dzieła Chrystusa dni ostatecznych, Boga Wszechmogącego, jednakże ateistyczne władze KPCh oraz przywódcy religijnego świata potępiają was jako heretyków i xie jiao. Jak zatem zyskać rozeznanie w zakresie tego, co mówi Partia i religijny świat?

Przykłady i wyimki z kazań i rozmów wspólnoty:

KPCh jest ateistyczną partią polityczną. Czy jej członkowie wierzą w Boga? Nie. W kogo wierzą? Wierzą w Marksa, przywódcę satanizmu. KPCh jest więc satanistyczna. Satanizm cechuje oczywiście ogromny wstręt do Kościoła Bożego, któremu zaciekle się sprzeciwia i który potępia. Przyjrzyjmy się historii KPCh. Od samego początku czciła ona i wielbiła Manifest Komunistyczny Marksa. Członkowie KPCh są prawdziwymi ateistami. Nie uznają Boga, czczą Szatana i Marksa, króla diabłów, a słowa Marksa uznają za prawdę, jest więc naturalne, że sprzeciwiają się Bogu i potępiają Jego dzieło. KPCh od zawsze potępiała chrześcijaństwo jako sektę, a Biblię jako „literaturę sekciarską”. Co o tym sądzisz? Jakiego rodzaju organizacją jest w twoich oczach KPCh? Czy jest ona pozytywna czy negatywna? Jeśli te kwestie są dla ciebie jasne, będziesz naturalnie wiedział, jak traktować herezje, błędy i jawne kłamstwa KPCh. Przyjrzyjmy się teraz roli, jaką świat religii zawsze odgrywał w dziele Boga. Świat religii powstał z dzieła Bożego, ale za każdym razem, gdy Bóg dokonywał nowego etapu dzieła, świat religii stawał w opozycji wobec Boga, a jego przywódcy stopniowo obracali się przeciwko Bogu. Na przykład pod koniec Wieku Prawa, kiedy Pan Jezus pojawił się i wykonywał swoje dzieło, przywódcy judaizmu ze wszystkich sił sprzeciwiali Mu się i Go potępiali, a ostatecznie doprowadzili do Jego ukrzyżowania. W miarę rozprzestrzeniania się ewangelii odkupienia przez Pana Jezusa większość wyznawców judaizmu odrzuciła Pana Jezusa; nawet dzisiaj nadal sprzeciwiają się Mu i Go potępiają. Czyż nie takie są fakty? W dniach ostatecznych Bóg Wszechmogący ukazał się i wykonuje dzieło. Wyraził wiele prawd i zapoczątkował Wiek Królestwa. Cała społeczność religijna sprzeciwiła się Bogu Wszechmogącemu i potępiła Go, podobnie jak judaizm sprzeciwił się Panu Jezusowi i Jego potępił. Jedni i drudzy nie mogli się doczekać, by przybić do krzyża Chrystusa, który wyraża prawdę. Fakty te wskazują, że świat religijny sprzeciwia się Bogu i jest pod kontrolą antychrystów. Kiedy więc dziś widzicie, jak KPCh i świat religijny potępiają Kościół Boga Wszechmogącego jako heretycką sektę, czy dostrzegacie, czym on naprawdę jest?

(Rozmowy zwierzchnika)

Czym właściwie jest „xie jiao”? Bez wątpienia to określenie nie odnosi się do prawdziwej wiary religijnej. Prawdziwa wiara rodzi się z dzieła Boga, natomiast xie jiao jest dokładnym przeciwieństwem prawdziwej drogi, jest to produkt oszustwa szatana i różnych złych duchów, którego ofiarą padli ludzie – nie ma co do tego wątpliwości. Żadne państwo ani żadna grupa nie są uprawnione, by określać, czy religia jest xie jiao czy jest religią ortodoksyjną ponieważ zepsuta ludzkość jest pozbawiona prawdy. Tylko Chrystus jest prawdą, drogą i życiem, a xie jiao można zidentyfikować jedynie na podstawie słów Boga. Bez podstawy w Bożych słowach nawet jakościowe określenie jest niedokładne. Zwłaszcza pochodząca z satanizmu KPCh, będąca xie jiao, jest jeszcze bardziej nieuprawniona do potępiania prawdziwej wiary religijnej. KPCh zawsze potępiała chrześcijaństwo jako xie jiao i w ten sam sposób potępiła kilka grup chrześcijańskich, co jest absolutnie absurdalne. Partia ta zasadniczo nienawidzi prawdy i Boga, więc piętnuje rzeczy pozytywne i prawdziwe wierzenia religijne jako xie jiao. Czym właściwie jest religia ortodoksyjna, a czym xie jiao? Mówiąc dokładnie, wszystkie kościoły, które wierzą w prawdziwego Boga, są ortodoksyjne; wszystkie te, które wierzą w fałszywych bogów, złe duchy, szatana i demony, są xie jiao; również wszystkie grupy, które głoszą herezje i fałsz przeciwny Bogu, takie jak ateizm i ewolucja, są xie jiao. Jak powszechnie wiadomo, Partia Komunistyczna została stworzona przez Marksa, który był narodowości niemieckiej. Marks był zdeklarowanym satanistą, który sam o sobie twierdził, że jest diabłem szatanem. Jak Partia Komunistyczna, stworzona przez tego prawdziwego demona, mogłaby być ortodoksyjna? Partia Komunistyczna zawsze opowiadała się za brutalną rewolucją. To rzeźnicy ludzkości i prawdziwi ateiści. W Manifeście Komunistycznym Marks napisał: „Widmo nawiedza Europę – widmo komunizmu”. Dziś KPCh jest uosobieniem tego widma. To oczywiste, że ta reakcyjna partia jest na wskroś xie jiao. KPCh jest bardziej przebiegła niż jej ojciec założyciel Marks, który odważył się publicznie przyznać, że jest diabłem szatanem; KPCh nie ma odwagi tego powiedzieć. Partia ta jest ekspertem w zniekształcaniu faktów i zamienianiu czarnego w białe, jest mistrzem kamuflażu i oszustwa. To diabeł, który gani grzech, potrafi zamienić dobro w zło i zło w dobro. Sama KPCh jest w oczywisty sposób niegodziwa i reakcyjna, ale udaje coś pozytywnego i sprawiedliwego i ze wszystkich sił zachwala swoją wielkość, wzniosłość i słuszność. Takie metody KPCh stosowała od zawsze. Jest mistrzem w byciu diabłem, który gani grzech. Jak nic innego na świecie potrafi oszukiwać, zwodzić ludzkość, igrać z nią, korumpować ją i zabijać. Tylko KPCh potrafiłaby zdefiniować ortodoksyjną religię jako xie jiao – natomiast prawdziwym xie jiao jest tak naprawdę sama KPCh, to prawdziwi sataniści dni ostatecznych, banda zatwardziałych demonów, najbardziej zła i podstępna, reakcyjna i terrorystyczna organizacja na świecie. Są to uznane fakty i nie ma w tym żadnej pomyłki!

Co więcej, to, czy dana religia lub kościół jest xie jiao, powinno być oceniane przez wszystkich wierzących i wszystkich ludzi na świecie w oparciu o uniwersalne wartości – tylko to jest sprawiedliwe. Określanie religii jako xie jiao wyłącznie na podstawie konstytucji opracowanej przez KPCh, jest nieco niedorzeczne. KPCh jest z natury ateistyczna, w ogóle nie uznaje istnienia Boga, a tym bardziej Boga nie zna, sprzeciwia się Bogu i jest Jego wrogiem, nie jest zatem uprawniona do komentowania kwestii wiary w Boga, a tym bardziej do wyjmowania spod prawa jakichkolwiek grup wierzących w Boga lub kościołów. W rzeczywistości ateizm i konstytucja KPCh popychają ją do piętnowania wszystkich grup wierzących w Boga lub kościołów jako xie jiao, włączając w to chrześcijaństwo i pewne inne grupy religijne. Partia otwarcie określiła również Biblię jako literaturę sekciarską. Są to uznane fakty. Od czasu przejęcia władzy w Chinach kontynentalnych KPCh stosuje szereg okrutnych technik, aby represjonować, tłumić i prześladować tych, którzy wierzą w Boga i odebrać im wolność religijną. Wykorzystuje opinię publiczną oraz środki polityczne i prawne, aby wywierać presję na kościołach, zastraszać wierzących i powstrzymywać ludzi przed oddawaniem czci Bogu i podążaniem za Nim, tak aby czcili i byli posłuszni KPCh oraz nadal akceptowali jej rządy i służyli jej. Ogłasza również, że to KPCh obdarza ludzi szczęściem, że jest „rodzicem”, który zapewnia Chińczykom żywność i odzież. To naprawdę bezwstydne i nie mieści się w głowie! To oczywiste, że KPCh jest partią zła, jest xie jiao. Są bardziej faszystowscy niż faszyści. W dzisiejszym świecie nie ma innej organizacji, która byłaby bardziej zaciekła i złowroga w swoim sprzeciwie wobec Boga niż nikczemna KPCh; żadna inna organizacja nie jest bardziej brutalna w swoim wyzysku, oszukiwaniu i represjonowaniu ludności, i żadna inna organizacja nie zabiła i nie skrzywdziła więcej ludzi. KPCh już dawno zasłużyła na gniew nieba i niechęć ludzi. Tak więc ta nielegalna partia rządząca, która przejęła władzę za pomocą kłamstw, oszustw i przemocy, nie jest uprawniona, by oceniać, która religia lub kościół są ortodoksyjne, a które są xie jiao. KPCh podpisała być może jakieś międzynarodowe konwencje, ale jest to tylko sposób oszukiwania Chińczyków i społeczności międzynarodowej; w rzeczywistości nigdy nie uznała ani nie zaakceptowała – a tym bardziej nie przestrzegała – tych konwencji. Chińska konstytucja nie jest prawem w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Została stworzona jako narzędzie do krępowania i ucisku narodu chińskiego. Sama KPCh w ogóle nie przestrzega prawa. W kraju pod dyktaturą partii komunistycznej nie ma prawa. Można powiedzieć, że jej władza jest ponad prawem. Urzędnicy KPCh i policja publicznie oświadczyli, że to oni są prawem, że to, co mówią, jest prawem, a to doprowadziło do całkowitego zignorowania przez KPCh zarówno prawa, jak i nieba. Dziś KPCh jest karana przez Boga za opór wobec Niego. Bóg zesłał przeróżne nieszczęścia, by ją zniszczyć. Chińczycy nie wierzą już w to, co mówi KPCh, ponieważ słowa partii to nic innego jak fałsz i herezja, przekręcanie faktów, odwracanie kota ogonem, brak jakiegokolwiek rozsądku, nic innego jak diabelskie słowa, które oszukują, paraliżują i manipulują ludźmi.

(Rozmowy zwierzchnika)

Dla odniesienia: omówienie człowieka

Wyrażenie „Błyskawica ze Wschodu” pochodzi z jednego z proroctw Pana Jezusa: „Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego(Mt 24:27). Ci, którzy słyszą głos Boga i akceptują Błyskawicę ze Wschodu, zostali wyniesieni przed Jego tron, podczas gdy ci, którzy ją odrzucają, ze wszystkich sił starają się potępić ją jako herezję. Nie jest to zaskakujące; istnieje długa historia przywódców religijnych, którzy opierają się Bożemu dziełu i potępiają je. W Wieku Łaski, kiedy Pan Jezus przybył, aby działać, arcykapłani, uczeni w Piśmie i faryzeusze wiary żydowskiej potępili ukazanie się i dzieło Pana Jezusa jako heretyckie, sprzeciwiając się Mu i prześladując Go. Między nimi a Panem Jezusem nie było żadnej wrogości, dlaczego więc tak zaciekle sprzeciwiali się Mu i Go potępiali? Każdy człowiek zaznajomiony z Biblią wie, że poprzez swoją działalność, głoszenie kazań i czynienie wielu znaków i cudów Pan Jezus wywołał sensację w całej Judei i wielu Żydów zaczęło za Nim podążać; wywołało to wielką irytację najwyższych przywódców żydowskich. Dobrze wiedzieli, że jeśli pozwolą Panu Jezusowi dalej działać i głosić, wszyscy wierzący Żydzi pójdą za Nim, a judaizm upadnie. Nikt już nie czciłby tych przywódców ani nie podążał za nimi; utraciliby status i źródło utrzymania. Aby je zachować, wykorzystali wszelkie możliwe środki przeciwko Panu Jezusowi i doprowadzili do Jego ukrzyżowania. Kiedy apostołowie Pana Jezusa szerzyli Jego ewangelię, przywódcy ci aresztowali ich i prześladowali, twierdząc, że dzieło Pana Jezusa jest heretyckie. Widzimy z tego, że prawdziwa droga nieuchronnie prowadzi do odrzucenia i potępienia ze strony przywódców w kręgach religijnych.

W dniach ostatecznych wcielony Bóg Wszechmogący wyraził wszystkie prawdy, aby oczyścić i zbawić ludzkość, a także wykonał dzieło osądzania, zaczynając od domu Bożego. On również spotkał się z oporem i potępieniem ze strony przywódców religijnych. W ten sposób wypełnia się to, co Pan Jezus powiedział w Biblii: „Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i z Synem Człowieczym w jego dniu. Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie(Łk 17:24-25). Słowa: „Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie” odnoszą się do powrotu Pana i ponownego cierpienia z powodu potępienia i odrzucenia przez ludzi. Słowa te wiernie odzwierciedlają to, jak bezwzględnie potępiany jest Bóg Wszechmogący przez duchownych i starszych świata religijnego, nieprawdaż? Wszystkie wypowiedzi Boga Wszechmogącego są prawdą i ujawniły wszystkie tajemnice Jego planu zarządzania. Obejmuje to wszystkie prawdy – takie jak plan zarządzania trwający sześć tysięcy lat, cel trzech etapów Jego dzieła, tajemnicę i znaczenie Jego stania się ciałem, dotychczasowy rozwój ludzkości i jej przyszłe przeznaczenie. Wielu ludzi, którzy z utęsknieniem wypatrywali Jego pojawienia się, zobaczyło, że słowa Boga Wszechmogącego mają autorytet i moc; zobaczyli, że wszystkie są prawdą, rozpoznali, że Bóg Wszechmogący jest Panem Jezusem, który powrócił, i jeden po drugim zwrócili się ku Niemu. Dlaczego więc duchowni i starsi świata religijnego, którzy służą Bogu od wielu lat, nie akceptują powrotu Pana Jezusa w dniach ostatecznych, a zamiast tego zaciekle Mu się sprzeciwiają i potępiają Go? W rzeczywistości wielu z nich czytało słowa Boga Wszechmogącego i słyszało kazania członków Kościoła Boga Wszechmogącego. Większość z nich przyznaje, że Jego słowa mają autorytet i moc oraz są wyrazem prawdy, a mimo to wbrew własnemu sumieniu potępiają Kościół jako heretycki. Dzieje się tak, ponieważ widzą, jak potężne są Jego słowa – wystarczająco potężne, by podbić cały świat religijny – i że jeśli nie powstrzymają ludzi prawdziwej wiary przed przyjęciem dzieła Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, to cały świat religijny się rozpadnie. Potem nikt nie będzie już czcił tych duchownych i starszych ani za nimi podążał. Aby zachować swój status i środki do życia, zaciekle osądzają i potępiają pojawienie się Boga Wszechmogącego i Jego dzieło oraz piętnują Kościół jako heretycki. Chcą w ten sposób ukryć fakt, że Pan Jezus powrócił, ukazał się i dokonał dzieła, oraz powstrzymać wierzących przed badaniem prawdziwej drogi i przyjściem przed oblicze Boga. Chcą raczej, aby to ich wierzący czcili za nimi podążali na zawsze, przez co będą mogli osiągnąć swój nikczemny cel, jakim jest wieczna kontrola nad światem religijnym. Oczywiste jest, że źródło ich potępienia i oporu wobec Boga Wszechmogącego jest to samo, co w przypadku oporu żydowskich faryzeuszy wobec Pana Jezusa. Kieruje nimi wyłącznie ich szatańska natura obrzydzenia i nienawiści względem prawdy oraz oporu wobec Boga. Fakty wystarczająco dowodzą, że chociaż ci duchowni i starsi w kręgach religijnych wierzą w Boga i służą Mu, to Go nie czczą. Są prawdziwymi faryzeuszami; wszyscy oni są antychrystami, którzy są demaskowani przez Boże dzieło dni ostatecznych.

Mimo że wszyscy ówcześni przywódcy żydowscy potępiali dzieło Pana Jezusa jako heretyckie, Jego ewangelia nadal rozprzestrzeniała się w każdym zakątku ziemi i była przyjmowana przez coraz więcej ludzi. Obecnie cały świat religijny uznaje Go za prawdziwego Boga, a Jego dzieło za prawdziwą drogę. W dniach ostatecznych duchowni i starsi świata religijnego również piętnują dzieło Boga Wszechmogącego jako heretyckie. Minęły nieco ponad dwie dekady, odkąd ukazał się On i zaczął działać w Chinach, a do tej pory ewangelia królestwa rozprzestrzeniła się po całych Chinach kontynentalnych, przyprowadzając miliony ludzi przed oblicze Boga Wszechmogącego. Obecnie szerzy się ona na całym świecie z prędkością błyskawicy, a oddziały Kościoła Boga Wszechmogącego powstały w wielu krajach. Z tego jasno wynika, że prawdziwa droga zawsze będzie prawdziwą drogą; nawet jeśli zostanie potępiona jako herezja przez wszystkich przywódców w kręgach religijnych, ostatecznie zostanie uznana i zaakceptowana przez całą ludzkość. Nikt nie może obalić faktów związanych z ukazaniem się i dziełem Boga, ani nie może przeszkodzić Jego dziełu. Taka jest niezwykła władza Boga!

Wstecz: 3. W Biblii Paweł mówi: „Każda dusza niech będzie poddana władzom zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy innej, jak tylko od Boga, a te władze, które są, zostały ustanowione przez Boga. Tak więc kto się sprzeciwia władzy, sprzeciwia się postanowieniu Boga. Ci zaś, którzy się sprzeciwiają, sami na siebie ściągają potępienie” (Rz 13:1-2). Praktykując według słów Pawła, powinniśmy poddać się rządzącym we wszystkim. Jednakże ateistyczna władza KPCh prześladowała wierzenia religijne przez cały okres swoich rządów. Partia jest wroga Bogu i nie tylko nie pozwala nam wierzyć w Pana, ale też aresztuje i prześladuje tych, którzy szerzą ewangelię i niosą świadectwo o Bogu. Jeżeli ugniemy się przed chińskim rządem komunistycznym, przestaniemy wierzyć w Pana i głosić ewangelię oraz świadczyć o Bogu, czyż nie staniemy po stronie szatana, sprzeciwiając się Panu i odwracając od Niego? Nie potrafię tego zrozumieć. Co mam robić, by spełnić wolę Pana w zakresie rządzących?

Dalej: 2. KPCh rozpowszechnia informacje online, jakoby osoby, które wierzą w Boga Wszechmogącego, porzucały rodziny i pracę, by głosić ewangelię i świadczyć o Bogu. Niektórzy mają nawet przez całe życie nie wstępować w związki małżeńskie. Partia twierdzi, że wasze wierzenia niszczą rodziny. Czy to prawda?

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze