Kluczowe słowa Boga Wszechmogącego, Chrystusa dni ostatecznych

Fragment księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

W tej książce zebrano wybór klasycznych kluczowych słów wyrażonych przez Boga Wszechmogącego, Chrystusa Dni Ostatecznych, pochodzących z Słowo ukazuje się w ciele. Te kluczowe słowa bezpośrednio objaśniają prawdę i mogą bezpośrednio pomóc ludziom zrozumieć wolę Boga i uzyskać wiedzę o Jego usposobieniu i o tym, co On ma i czym jest. Słowa te są przewodnikiem dla tych, którzy tęsknią za pojawieniem się Boga i szukają Jego śladów. Mogą one doprowadzić czytelnika do znalezienia wejścia do królestwa niebieskiego.

Wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych

Połącz się z nami w Messengerze