Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Klasyczne pytania i odpowiedzi o ewangelia królestwa (wybór)

  • 1
  • 2

I. Pytania i odpowiedzi dotyczące pustki w kościołach

II. Pytania i odpowiedzi dotyczące metody przybycia Pana (sekretnej i publicznej)

III. Pytania i odpowiedzi dotyczące pochwycenia

IV. Pytania i odpowiedzi dotyczące tego, jak odróżnić głos Boga

V. Pytania i odpowiedzi dotyczące warunków wejścia do królestwa niebieskiego

1Pytanie 1: Pan Jezus umarł za nas na krzyżu, że odkupił nasze grzechy i że nam odpuścił wszystkie nasze winy, wszystkie nasze niedoskonałości. Pomimo że wciąż grzeszymy i jeszcze nie zostaliśmy obmyci, Pan przebaczył nam wszystkie winy i usprawiedliwił nas poprzez naszą wiarę. Myślałam, że jeśli poświęcimy wszystko dla Pana, zdołamy przetrwać cierpienie i zapłacimy cenę, wejdziemy do Jego królestwa. Jednak niektórzy podważają tę wiarę. Twierdzą, że mimo, że trudziliśmy się dla Pana, nadal grzeszymy i się spowiadamy, więc nie zostaliśmy obmyci. Twierdzą, że Pan jest święty, więc bezbożni ludzie nie mogą się z Nim spotkać. Pytam więc: czy my, którzy poświęcaliśmy wszystko dla Pana, możemy wstąpić do królestwa niebieskiego? Nie znamy odpowiedzi na to pytanie, więc chcemy z wami o tym porozmawiać.
2Pytanie 2: Jak Bóg Wszechmogący dokonuje dzieła osądzania w dniach ostatecznych? Jak osądza, oczyszcza i udoskonala poprzez swoje słowa? Chcemy się tego dowiedzieć za wszelką cenę. Jeśli zrozumiemy dzieło Boga Wszechmogącego, to usłyszymy Boży głos i zostaniemy zabrani przed tron Boga. Proszę, podajcie nam więcej szczegółów.
3Pytanie 4: Wszyscy wierzymy w Pana od wielu lat i w naszej pracy dla niego idziemy śladem apostoła Pawła. Byliśmy wierni imieniu Pana oraz Jego drodze i korona sprawiedliwości na pewno na nas czeka. Dziś musimy się zająć ciężką pracą i wyczekiwaniem na Jego powrót. Dzięki temu wejdziemy do królestwa niebieskiego. Jak mówi Biblia: „[…] nie bywają̨ zawstydzeni ci, którzy mnie oczekują̨”. (Iz 49:23). Wierzymy w obietnicę Pana, że po swoim powrocie zabierze nas do królestwa niebieskiego. Czy naprawdę jest coś złego w takim praktykowaniu wiary?
4Pytanie 6: Odrzucając wszystko inne, szerząc ewangelię Pana i dbając o kościół. Przez taką pracę spełnia się wolę Ojca Niebieskiego. Czy jest coś złego z takimi praktykami?
5Pytanie 7: Dziś wierzymy w Pana Jezusa; poświęcamy się, by szerzyć imię Pana, odrzucając wszytko inne. Wypełniamy wolę Ojca Niebieskiego. To oznacza, że już staliśmy się świętymi. Gdy nadejdzie Pan, z pewnością pochwyci nas do królestwa niebieskiego!

VI. Pytania i odpowiedzi dotyczące bycia zbawionym i bycia w pełni zbawionym

1Pytanie 1: Biblia mówi: „Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu” (Rz 10:10). Zostaliśmy już zbawieni przez naszą wiarę w Jezusa. A raz zbawieni – będziemy zbawieni wiecznie. Gdy nadejdzie Pan, z pewnością będziemy mogli wejść do królestwa niebieskiego.
2Pytanie 2: W Biblii jest napisane: „Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Któż potępi?” (Rz 8:33-34). To dowodzi, że ukrzyżowanie Pana Jezusa oznacza odpuszczenie nam wszystkich grzechów. Pan nie widzi już w nas grzeszników. Kto nas może teraz oskarżać?
3Pytanie 3: Napisano: „Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie […]” (Rz 8:1). Ponieważ wierzymy w Jezusa Chrystusa, już zostało zagwarantowane, że nie zostaniemy potępieni i będziemy mogli wejść do królestwa niebieskiego.
4Pytanie 4: Ludzie są grzeszni, ale ofiara przebłagalna złożona przez Pana Jezusa jest skuteczna po wsze czasy. Jeśli wyznamy swe grzechy Panu, On nam wybaczy. W oczach Pana jesteśmy bezgrzeszni, więc możemy wejść do królestwa niebieskiego!
5Pytanie 6: Mówicie, że jeśli ludzie chcą być wolni od grzechu i zostać oczyszczeni, muszą przyjąć sąd Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych. W jaki sposób Bóg dokona sądu i obmycia ludzi w dniach ostatecznych? Przez wszystkie lata mojej wiary w Pana myślałem, że moment, w którym ludzie przestaną grzeszyć, będzie wspaniały. Myślałem, że życie nie będzie już bolesne!
6Pytanie 7: Jeśli nie przyjmiemy dzieła sądu Boga Wszechmogącego, to czy możemy naprawdę spełniać wolę Ojca Niebieskiego? Czy możemy wejść do królestwa niebieskiego?
7Pytanie 8: Jeśli chodzi o tych, którzy przez wiele lat wierzyli w Pana Jezusa i poświęcili dla Niego całe swoje życie, to czy będą mogli zostać pochwyceni do królestwa niebieskiego, jeśli nie zaakceptują dzieła Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych?
8Pytanie 9: Jeśli zaakceptujemy Boga Wszechmogącego, to czy mamy zagwarantowane wejście do królestwa niebieskiego?

VII. Pytania i odpowiedzi dotyczące imienia Boga

IX. Pytania i odpowiedzi dotyczące Bożego dzieła sądu w dniach ostatecznych

XI. Pytania i odpowiedzi dotyczące tego, jak odróżnić prawdziwego Chrystusa od fałszywych Chrystusów

XVII. Pytania i odpowiedzi dotyczące tego, dlaczego prawdziwa droga jest prześladowana

XVIII. Pytania i odpowiedzi dotyczące drogi życia wiecznego

  • 1
  • 2