Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Klasyczne pytania i odpowiedzi o ewangelia królestwa (wybór)

  • 1
  • 2

I. Pytania i odpowiedzi dotyczące pustki w kościołach

II. Pytania i odpowiedzi dotyczące metody przybycia Pana (sekretnej i publicznej)

IV. Pytania i odpowiedzi dotyczące tego, jak odróżnić głos Boga

V. Pytania i odpowiedzi dotyczące warunków wejścia do królestwa niebieskiego

VI. Pytania i odpowiedzi dotyczące bycia zbawionym i bycia w pełni zbawionym

XI. Pytania i odpowiedzi dotyczące tego, jak odróżnić prawdziwego Chrystusa od fałszywych Chrystusów

  • 1
  • 2