Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Klasyczne pytania i odpowiedzi o ewangelia królestwa (wybór)

II. Pytania i odpowiedzi dotyczące metody przybycia Pana (sekretnej i publicznej)

IV. Pytania i odpowiedzi dotyczące tego, jak odróżnić głos Boga