Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

1Boże Królestwo pojawiło się na Ziemi
2Wszechświat odnowiony na Bożą chwałę
3Ruch dzieła Boga we wszechświecie
4Zepsuty człowiek potrzebuje zbawienia Boga wcielonego
5Bóg jest wcielony, by pokonać szatana i zbawić ludzkość
6Tylko wcielony Bóg może całkowicie ocalić człowieka
7Bóg wcielony dni ostatecznych działa przede wszystkm poprzez słowa
8Usposobienie Boga jest wielkie i wzniosłe
9Boże czyny wypełniają bezmiar wszechświata
10Całe stworzenie musi poddać się pod Boże panowanie
11Wszechmocna lecz praktyczna jest istota Boga
12Wszystko w rękach Boga
13Jak Bóg panuje nad wszystkim
14Jak ważna dla człowieka jest miłość Boga
15Bóg dał ludziom całą swą miłość
16Doskonała Boża troska nad wszystkim
17Bóg postępuje z człowiekiem jak ze swoją ukochaną
18Tylko Bóg kocha człowieka najbardziej
19Bóg boleje nad przyszłością człowieka
20Bóg ma nadzieję, że człowiek Go pozna i zrozumie
21Boża wola jest jawną dla wszystkich
22Tylko gdy Bóg staje się ciałem, człowiek może być Jego powiernikiem
23Dwa tysiące lat tęsknoty
24Smutek skażonej ludzkości
25Znaczenie wiary w Boga
26Bądź kimś, kto przyjmuje prawdę
27Bóg ceni tego, który słucha Jego słowa i jest Mu posłuszny
28Czy jesteś świadomy swojej misji
29Obowiązkiem człowieka jest nieść świadectwo Boże
30Rezultat uzyskany dzięki poznaniu Boga
31Błogosławieni ci, którzy kochają Boga
32Intymność z Bogiem czyni godnym by Mu służyć
33Jak pójść ścieżką Piotra
34Bóg czyni wiarę doskonałą
35Zmiany w usposobieniu są nieodłączne od dzieła Ducha Świętego
36Prawdziwe życie człowieka
37Podobieństwo prawdziwej osoby
38Składając Bogu najcenniejszą ofiarę
39Cały Boży lud dał ujście swym uczuciom
40Cała ziemia będzie się radować i sławić Boga
41Największe błogosławieństwo, jakim Bóg obdarza człowieka
42Bóg przywróci znaczenie stworzenia człowieka
43Różne miejsca spoczynku dla Boga i człowieka
44Bóg sprowadził swoją chwałę na Wschód
45Wcielony Bóg prowadzi ludzkość do nowej ery
46Tożsamość i pozycja Samego Boga
47Istotą Chrystusa jest Bóg
48Bóg jest pełen miłosierdzia i wielkiego gniewu
49Skoro Bóg wybawia człowieka, wybawi go w pełni
50Boża istota prawdziwie istnieje
51Bóg pragnie, by więcej ludzi dostąpiło Jego zbawienia
52Błogosławieni, którzy przyjmują nowe dzieło
53Jak szukać śladów Boga
54Słowa Boga są drogą, którą powinien iść człowiek
55Tylko Ci, którzy są posłuszni Wcielonemu Bogu, mogą być udoskonalani
56W dniach ostatecznych efekty Bożych dzieł są osiągnięte przez słowo
57Wszystko zostanie podporządkowane Bożemu panowaniu
58Bóg zawsze pracował, by prowadzić ludzi
59Bóg pragnie tylko jednego – aby człowiek słuchał i był Mu posłuszny
60Owoce uspokojenia serca przed Bogiem
61Bojaźń Boża zapewni ci Jego ochronę
62Tylko ci, którzy zostali oczyszczeni wejdą do spoczynku
63Oczyszczenie człowieka przez Boga ma największy sens
64Bóg całkowicie pokłada swą nadzieję w człowieku
65Dzieło Boga czyni postępy wciąż
66Celem Bożego zarządzania jest ocalenie ludzkości
67W Wieku Królestwa Bóg doskonali człowieka przez słowa
68Wiele w dziele Boga jest osiągane przez słowo
69Bóg w ciele działa po cichu, by zbawić ludzkość
70Pokora Boga jest tak miła
71Bóg ma nadzieję, że człowiek nadal będzie żył
72Bóg zstępuje z sądem
73Boża litość nad ludzkością
74Znaczenie Bożego zarządzania ludźmi
75Szatan nie może niczego zmienić pod Bożą władzą
76Ucieleśnienie Boga jest bardzo ważne dla ludzkości
77Boża władza jest wyjątkowa
78Czy Dzieło Boga znasz?
79Czy znasz źródło życia wiecznego?
80W dniach ostatecznych Bóg osiągnie wszystko głównie poprzez słowo
81Bóg jest sprawiedliwy wobec wszystkich
82Efekty, jakie może osiągnąć sąd Boży
83Wszyscy ludzie żyją w świetle Boga
84Cel Bożego planu zarządzania
85Ostateczny rezultat, jaki Boże dzieło ma na celu osiągnąć
86Znaczenie modlitwy
87Bóg ma nadzieję na prawdziwą ludzką wiarę
88Bóg tworzy lepsze jutro dla ludzi
89Ścieżka do poznania władzy Boga
90Boża istota jest pełna godności
91Bóg wraca jako zwycięzca
92Bogu podobają się ci, którzy dążą do prawdy
93Jedynie działając w ciele Bóg może zjednać sobie ludzkość
94Czy poczuliście Boże nadzieje co do siebie
95Jak człowiek powinien kroczyć Bożą drogą
96Naśladuj nową pracę Ducha Świętego, a odbierzesz Bożą chwałę
97Jak poznać ukazanie się i dzieło Chrystusa w dniach ostatecznych
98Bóg wprowadził lud w nowy wiek
99Nikt nie powstrzyma Bożego dzieła
100Powinieneś opuścić wszystko dla prawdy
101Boże słowa są zawsze niezmienną prawdą
102Próby wymagają wiary
103Dzieło i ekspresja Chrystusa określają Jego istotę
104Boża miłość i istota zawsze były bezinteresowne