Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

1Bóg wraca jako zwycięzca
2Bóg zstępuje z sądem
3Boże królestwo pojawiło się na ziemi
4Wszechświat odnowiony na Bożą chwałę
5Ruch dzieła Boga we wszechświecie
6Zepsuty człowiek potrzebuje zbawienia Boga wcielonego
7Bóg wprowadził lud w nowy wiek
8Bóg jest wcielony, by pokonać szatana i zbawić ludzkość
9Tylko wcielony Bóg może całkowicie ocalić człowieka
10Cel Bożego planu zarządzania
11Jedynie działając w ciele Bóg może zjednać sobie ludzkość
12Znaczenie Bożego zarządzania ludźmi
13Nikt nie rozumie dzieł Boga
14Dzieło Boga czyni postępy wciąż
15Bóg wcielony dni ostatecznych działa przede wszystkm poprzez słowa
16Dzieło i ekspresja Chrystusa określają Jego istotę
17W dniach ostatecznych Bóg osiągnie wszystko głównie poprzez słowo
18W Wieku Królestwa Bóg doskonali człowieka przez słowa
19Wiele w dziele Boga jest osiągane przez słowo
20Czy Dzieło Boga znasz?
21Usposobienie Boga jest wielkie i wzniosłe
22Boża istota jest pełna godności
23Boże czyny wypełniają bezmiar wszechświata
24Całe stworzenie musi poddać się pod Boże panowanie
25Boża władza jest wyjątkowa
26Wszechmocna lecz praktyczna jest istota Boga
27Wszystko w rękach Boga
28Szatan nie może niczego zmienić pod Bożą władzą
29Nikt nie powstrzyma Bożego dzieła
30Jak Bóg panuje nad wszystkim
31Jak ważna dla człowieka jest miłość Boga
32Bóg w ciele działa po cichu, by zbawić ludzkość
33Pokora Boga jest tak miła
34Bóg ma nadzieję, że człowiek nadal będzie żył
35Bóg dał ludziom całą swą miłość
36Doskonała Boża troska nad wszystkim
37Bóg postępuje z człowiekiem jak ze swoją ukochaną
38Tylko Bóg kocha człowieka najbardziej
39Bóg tworzy lepsze jutro dla ludzi
40Bóg całkowicie pokłada swą nadzieję w człowieku
41Oczyszczenie człowieka przez Boga ma największy sens
42Bóg boleje nad przyszłością człowieka
43Ścieżka do poznania władzy Boga
44Bóg ma nadzieję, że człowiek Go pozna i zrozumie
45Boża wola jest jawną dla wszystkich
46Tylko gdy Bóg staje się ciałem, człowiek może być Jego powiernikiem
47Dwa tysiące lat tęsknoty
48Czy znasz źródło życia wiecznego?
49Jak poznać ukazanie się i dzieło Chrystusa w dniach ostatecznych
50Smutek skażonej ludzkości
51Boże słowa są zawsze niezmienną prawdą
52Znaczenie wiary w Boga
53Bądź kimś, kto przyjmuje prawdę
54Bóg ceni tego, który słucha Jego słowa i jest Mu posłuszny
55Znaczenie modlitwy
56Naśladujcie Pana Jezusa
57Naśladuj nową pracę Ducha Świętego, a odbierzesz Bożą chwałę
58Czy jesteś świadomy swojej misji
59Obowiązkiem człowieka jest nieść świadectwo Boże
60Czy poczuliście Boże nadzieje co do siebie
61Rezultat uzyskany dzięki poznaniu Boga
62Błogosławieni ci, którzy kochają Boga
63Intymność z Bogiem czyni godnym by Mu służyć
64Jak pójść ścieżką Piotra
65Boża miłość i istota zawsze były bezinteresowne
66Bóg czyni wiarę doskonałą
67Bóg ma nadzieję na prawdziwą ludzką wiarę
68Jak człowiek powinien kroczyć Bożą drogą
69Próby wymagają wiary
70Bogu podobają się ci, którzy dążą do prawdy
71Zmiany w usposobieniu są nieodłączne od dzieła Ducha Świętego
72Powinieneś opuścić wszystko dla prawdy
73Ostateczny rezultat, jaki Boże dzieło ma na celu osiągnąć
74Boże stworzenie powinno być posłuszne Jego autorytetowi
75Prawdziwe życie człowieka
76Podobieństwo prawdziwej osoby
77Składając Bogu najcenniejszą ofiarę
78Cały Boży lud dał ujście swym uczuciom
79Oznaki Bożego zwycięstwa
80Cała ziemia będzie się radować i sławić Boga
81Największe błogosławieństwo, jakim Bóg obdarza człowieka
82Bóg przywróci znaczenie stworzenia człowieka
83Różne miejsca spoczynku dla Boga i człowieka
84Bóg sprowadził swoją chwałę na Wschód
85Wcielony Bóg prowadzi ludzkość do nowej ery
86Tożsamość i pozycja Samego Boga
87Ucieleśnienie Boga jest bardzo ważne dla ludzkości
88Istotą Chrystusa jest Bóg
89Efekty, jakie może osiągnąć sąd Boży
90Bóg wcielony jest najgodniejszy miłości
91Bóg jest pełen miłosierdzia i wielkiego gniewu
92Skoro Bóg wybawia człowieka, wybawi go w pełni
93Boża istota prawdziwie istnieje
94Bóg pragnie, by więcej ludzi dostąpiło Jego zbawienia
95Błogosławieni, którzy przyjmują nowe dzieło
96Jak szukać śladów Boga
97Słowa Boga są drogą, którą powinien iść człowiek
98Tylko Ci, którzy są posłuszni Wcielonemu Bogu, mogą być udoskonalani
99Wszyscy ludzie żyją w świetle Boga
100W dniach ostatecznych efekty Bożych dzieł są osiągnięte przez słowo
101Wszystko zostanie podporządkowane Bożemu panowaniu
102Boża litość nad ludzkością
103Bóg jest sprawiedliwy wobec wszystkich
104Bóg zawsze pracował, by prowadzić ludzi
105Bóg pragnie tylko jednego – aby człowiek słuchał i był Mu posłuszny
106Owoce uspokojenia serca przed Bogiem
107Bojaźń Boża zapewni ci Jego ochronę
108Tylko ci, którzy zostali oczyszczeni wejdą do spoczynku
109Czysta miłość bez skazy
110Praktyka prawdy zmienia zepsute usposobienie
111Symbol Bożego usposobienia
112Niech człowiek wielbi Boga, by mieć dobry los
113Nikt nie jest w stanie zgłębić autorytetu i mocy Boga
114Oddaj umysł i ciało, by wypełnić Boże zlecenie
115Jak nawiązywać zdrowe relacje z Bogiem
116To, co Boga obchodzi najbardziej to serce osoby
117Stworzenie powinno być na łasce Boga
118Znaczenie imienia Boga
119Praktykowanie prawdy okupione jest prawdziwą ceną
120Zasady szukania prawdziwej drogi
121Nigdy nie poznasz Boga za pomocą pojęć i wyobrażeń
122Nikt nie rozumie szczerego pragnienia Boga, by ocalić człowieka
123Ci, którzy kochają słowo Boże, są błogosławieni
124Symboliczny sens gniewu Boga
125Prawdziwa modlitwa
126Tylko praktykując rzeczywistość możesz nieść świadectwo
127Bóg ujawnił człowiekowi swoje pełne usposobienie
128Boża władza i moc objawiona w ciele
129Nastawienie Hioba do Bożych błogosławieństw
130Odrzucenie Chrystusa Dni Ostatecznych jest bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu
131Pierwsi ludzie byli żyjącymi stworzeniami z duchem
132Bóg chce zbawić człowieka w największym możliwym stopniu
133Wielki czerwony smok upada, w miarę jak rośnie Boży lud
134Bóg w milczeniu zaopatruje wszystkich
135Bóg pojawił się na Wschodzie świata z chwałą
136Nie ma prawdziwej posługi bez prawdziwej modlitwy
137Bóg pragnie szczerego serca człowieka
138Nikt nie jest świadomy Bożego przybycia
139Wszystkie tajemnice zostały odsłonięte
140Bóg decyduje o końcu człowieka na podstawie tego, czy człowiek posiada prawdę
141Człowiek nie ma prawdziwej wiary w Chrystusa
142Musisz zaakceptować Bożą obserwację we wszystkim, co robisz
143Hymn Królestwa (III) Wszyscy ludzie, wołajcie z radością
144Powodzenie lub niepowodzenie zależy od drogi, jaką człowiek podąża