Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Mój powrót do Boga Wszechmogącego

1Droga do oczyszczenia
2Przebudzenie oszukanego ducha
3Zbłąkane serce powraca do domu
4Słuchaj! Kim jest ten, kto mówi?
5Inny rodzaj miłości
6Powiadomienia z YouTube’a na nowo zjednoczyły mnie z Panem
7Skąd pochodzi ten głos?
8Bóg pojawił się na Wschodzie
9Poprzez zrozumienie tajemnicy imion Boga dotrzymuję kroku Barankowi
10Słowo Boga jest moją siłą
11Wydostanie się z ciasnego okrążenia szatana
12Słowo Boże pozwala mi uniknąć pułapek
13„Gołąb pocztowy” przynosi przełomowe wieści
14Dostrzegam kłamstwa rządu KPCh, a miłość Boga przyciąga mnie z powrotem do Niego
15Ucieczka z „jaskini lwa”
16Walka
17Słowa Boga poprowadziły mnie do przezwyciężenia pokus szatana
18Oto, co zyskałam osobiście doświadczając pokus szatana
19Kto jest przeszkodą na drodze do królestwa niebieskiego?
20Otwarcie drzwi serca i powitanie powrotu Pana
21Przedzieranie się przez mgłę do światła
22Ciepłe światło na końcu ciemnego tunelu
23Małe źdźbło trawy, które wyrosło wśród cierni
24Przełom
25Szczęście i nieszczęście
26Chrześcijańskie przebudzenie duchowe
27Znalazłam prawdziwe szczęście
28Szczęśliwe małżeństwo zaczyna się od przyjęcia Bożego zbawienia
29Bóg jest przy mnie
30Odnalazłam prawdziwy dom
31Ocalona w inny sposób
32Powitałem powrót Pana
33Powrót do domu
34Wydarzenia, do których doszło w mieście Zhaoyuan 28 maja, stały się przyczyną rodzinnego kryzysu
35Jak ucichła burza rozwodu
36Wróciłem do domu
37Powrót znad krawędzi
38Powrót do życia znad krawędzi śmierci
39Jak nie dałam się oszukać plotkom
40Zagubiony i ponownie odnaleziony
41Odkrywanie tajemnicy sądu
42Ponownie połączony z Panem
43Gdy zrozumiałam, na czym polega rozróżnianie między prawdziwym Chrystusem a Chrystusami fałszywymi, przestałam nieustannie mieć się na baczności
44Powrót syna marnotrawnego
45Mgła się podnosi i odnajduję drogę do królestwa niebieskiego
46Ujawnienie tajemnicy Trójcy Świętej
47Jak niemal zostałam panną głupią
48Tego dnia niebo było szczególnie czyste i słoneczne