Mój powrót do Boga Wszechmogącego

Mój powrót do Boga Wszechmogącego

Każdy człowiek, który wierzy w Boga, ma własną opowieść o swojej podróży z powrotem do Niego. Ta książka opisuje autentyczne doświadczenia Bożych wybrańców, którzy pod przewodnictwem słów Boga Wszechmogącego upewniają się co do prawdziwej drogi i powracają przed Jego tron. Niektórzy wyrywają się z niewoli i ograniczeń swoich pojęć religijnych, inni uwalniają się od zakłóceń i prześladowań ze strony szatańskich sił kręgów religijnych i niegodziwej władzy Komunistycznej Partii Chin, a jeszcze inni uzyskują rozeznanie odnośnie do złych światowych trendów. Ostatecznie wszyscy oni powracają przed oblicze Boga.

Świadectwa z doświadczenia

Pobierz

Połącz się z nami w Messengerze