Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Mój powrót do Boga Wszechmogącego

1Mgła się podnosi i odnajduję drogę do królestwa niebieskiego
2Droga do oczyszczenia
3Odkrywanie tajemnicy sądu
4Przebudzenie oszukanego ducha
5Zbłąkane serce powraca do domu
6Słuchaj! Kim jest ten, kto mówi?
7Jak niemal zostałam panną głupią
8Bóg Wszechmogący poprowadził mnie na ścieżkę do uzyskania obmycia
9Inny rodzaj miłości
10Powiadomienia z YouTube’a na nowo zjednoczyły mnie z Panem
11Ujawnienie tajemnicy Trójcy Świętej
12Skąd pochodzi ten głos?
13Bóg pojawił się na Wschodzie
14Poprzez zrozumienie tajemnicy imion Boga dotrzymuję kroku Barankowi
15Słowo Boga jest moją siłą
16Wydostanie się z ciasnego okrążenia szatana
17Słowo Boże pozwala mi uniknąć pułapek
18„Gołąb pocztowy” przynosi przełomowe wieści
19Dostrzegam kłamstwa rządu KPCh, a miłość Boga przyciąga mnie z powrotem do Niego
20Jak nie dałam się oszukać plotkom
21Ucieczka z „jaskini lwa”
22Walka
23Kto jest przeszkodą na drodze do królestwa niebieskiego?
24Gdy zrozumiałam, na czym polega rozróżnianie między prawdziwym Chrystusem a Chrystusami fałszywymi, przestałam nieustannie mieć się na baczności
25Otwarcie drzwi serca i powitanie powrotu Pana
26Ponownie połączony z Panem
27Przedzieranie się przez mgłę do światła
28Ciepłe światło na końcu ciemnego tunelu
29Tego dnia niebo było szczególnie czyste i słoneczne
30Małe źdźbło trawy, które wyrosło wśród cierni
31Przełom
32Szczęście i nieszczęście
33Chrześcijańskie przebudzenie duchowe
34Znalazłam prawdziwe szczęście
35Szczęśliwe małżeństwo zaczyna się od przyjęcia Bożego zbawienia
36Powrót syna marnotrawnego
37Bóg jest przy mnie
38Odnalazłam prawdziwy dom
39Ocalona w inny sposób
40Powitałem powrót Pana
41Powrót do domu
42Wydarzenia, do których doszło w mieście Zhaoyuan 28 maja, stały się przyczyną rodzinnego kryzysu
43Jak ucichła burza rozwodu
44Zagubiony i ponownie odnaleziony
45Wróciłem do domu
46Powrót znad krawędzi
47Powrót do życia znad krawędzi śmierci