Rozmowy Chrystusa dni ostatecznych

Słowo ukazuje się w ciele

TOM 3 Rozmowy Chrystusa dni ostatecznych

Rozmowy Chrystusa dni ostatecznych to trzeci tom dzieła Słowo ukazuje się w ciele – zebranych wypowiedzi Boga Wszechmogącego. Pierwsza część tego tomu zawiera kazania i omówienia wygłoszone przez Boga Wszechmogącego na zgromadzeniu, drugą stanowią wypowiedzi Boga Wszechmogącego do przywódców i pracowników, a trzecia to omówienia Boga Wszechmogącego dla Jego wybranego ludu. Kazania i omówienia dotyczą istniejących w kościele problemów, a także praktycznych trudności związanych z wejściem w życie Bożych wybrańców. Nie tylko wskazują istotę i aktualną sytuację poszczególnych osób, lecz także naświetlają cele, do których ludzie powinni dążyć. Są one niezwykle korzystne dla zrozumienia przez ludzi prawdy i osiągnięcia przez nich wejścia w życie.

Wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych

Pobierz

Połącz się z nami w Messengerze