3. W Biblii Paweł mówi: „Każda dusza niech będzie poddana władzom zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy innej, jak tylko od Boga, a te władze, które są, zostały ustanowione przez Boga. Tak więc kto się sprzeciwia władzy, sprzeciwia się postanowieniu Boga. Ci zaś, którzy się sprzeciwiają, sami na siebie ściągają potępienie” (Rz 13:1-2). Praktykując według słów Pawła, powinniśmy poddać się rządzącym we wszystkim. Jednakże ateistyczna władza KPCh prześladowała wierzenia religijne przez cały okres swoich rządów. Partia jest wroga Bogu i nie tylko nie pozwala nam wierzyć w Pana, ale też aresztuje i prześladuje tych, którzy szerzą ewangelię i niosą świadectwo o Bogu. Jeżeli ugniemy się przed chińskim rządem komunistycznym, przestaniemy wierzyć w Pana i głosić ewangelię oraz świadczyć o Bogu, czyż nie staniemy po stronie szatana, sprzeciwiając się Panu i odwracając od Niego? Nie potrafię tego zrozumieć. Co mam robić, by spełnić wolę Pana w zakresie rządzących?

Odpowiedź:

Święty Paweł powiedział: „Każda dusza niech będzie poddana władzom zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy innej, jak tylko od Boga, a te władze, które są, zostały ustanowione przez Boga. Tak więc kto się sprzeciwia władzy, sprzeciwia się postanowieniu Boga. Ci zaś, którzy się sprzeciwiają, sami na siebie ściągają potępienie” (Rz 13:1-2). Z uwagi na te słowa wypowiedziane przez świętego Pawła liczni spośród tych, którzy wierzą w Pana, sądzą, że władze państwowe zostały ustanowione przez Boga, a posłuszeństwo wobec nich oznacza posłuszeństwo Bogu. Niektórzy sądzą nawet, że choćby władza starała się powstrzymywać ludzi od wiary w Boga i zakazywać jej, oni powinni mimo wszystko podporządkować się rządowi, a sprzeciwianie się mu jest równoznaczne ze stawianiem oporu Bogu. Czy to prawidłowe rozumowanie? Czy jest zgodne z wolą Bożą? Faktem jest, że ani w Wieku Prawa, ani w Wieku Łaski Bóg nigdy nie powiedział ludziom, że mają podporządkować się obecnej władzy. W Wieku Prawa wrogiem Żydów był faraon egipski, a to on dzierżył władzę. A co Bóg z nim uczynił? Kiedy faraon stanął Żydom na drodze do opuszczenia Egiptu, Bóg zesłał na niego dziesięć plag. Gdyby nie pozwolił im odejść, Bóg by go zgładził. Kiedy egipska armia ścigała Żydów, Morze Czerwone rozstąpiło się, a następnie zalało i unicestwiło żołnierzy uczestniczących w pościgu. W Wieku Prawa ci wszyscy królowie diabłów, którzy sprzeciwiali się Bogu, ostatecznie zostali przez Niego zgładzeni. A teraz przyjrzyjmy się temu, co działo się w Wieku Łaski. Dlaczego Pan Jezus udał się na pustkowie oraz pomiędzy ludzi, by nauczać, zamiast czynić to w świątyniach? Ponieważ rządzący i przywódcy religijnego świata jak jeden mąż byli wrodzy wobec Pana oraz stawiali Bogu opór, a to nie pozostawiło Panu Jezusowi wyboru i musiał udać się na pustkowie, a także pośród ludzi. Gdyby uczniowie Pana Jezusa okazali posłuszeństwo władzy, czy mimo to podążyliby za Nim? Czy On mimo wszystko by ich pochwalił? Wszystkim tym, którzy naprawdę wierzą w Pana, powinno to pokazać, jaki winien być ich stosunek do władzy Komunistycznej Partii Chin, aby byli Bogu mili. Jeżeli ktoś od wielu lat wierzy w Pana, lecz wciąż nie dostrzegł, że władze są wrogie Bogu, czy taka osoba naprawdę pojęła Pismo? Czy rzeczywiście zna Pana? Wielu ludzi nie ma rozeznania i nie potrafi dostrzec prawdy o takich sprawach, ponieważ po przeczytaniu słów świętego Pawła w Biblii nie wiedzą, co robić. Niektórzy wierzą nawet, że posłuszeństwo wobec ugrupowania rządzącego jest posłuszeństwem wobec Pana, a opór i sprzeciw wobec władz stanowią bunt przeciwko zarządzeniom Boga i sprowadzają na nich potępienie. Czyż takie przekonania nie mijają się z prawdą? Czyż nie świadczą o kompletnym niezrozumieniu Boga i buntowaniu się przeciwko Niemu. To mylne przeświadczenie, które wprowadza ludzi w błąd i krzywdzi ich!

Wszyscy wiemy, że KPCh to ateistyczna partia polityczna, a tam gdzie rządzi ateizm, tam rządzi szatan. KPCh zawsze widziała w Bogu wroga. Podejście Partii do ukazania się i dzieła Chrystusa wygląda następująco: oddziały nie zostaną wycofane, dopóki czystka się nie zakończy. KPCh nie cofnie się przed niczym w swoich dążeniach do przybicia Chrystusa do krzyża. Odkąd Partia doszła do władzy, otwarcie zaprzecza istnieniu Boga, potępia Go i bluźni przeciwko Niemu. Chrześcijaństwu nadano łatkę xie jiao, Biblie są konfiskowane i palone jako księgi kultu, a ugrupowania religijne są prześladowane i dręczone pod pretekstem, że są kultem. Partia szczególnie zaciekle represjonuje, aresztuje i prześladuje chrześcijan, którzy wierzą w prawdziwego Boga oraz nauczają i niosą świadectwo o Bogu, poddając ich nieludzkiemu okrucieństwu i torturom, w wyniku których wielu zostało poranionych i okaleczonych. Część osób zmarła na skutek maltretowania. Dlaczego KPCh jest tak wrogo nastawiona do Chrystusa i dlaczego prześladuje osoby, które wierzą w prawdziwego Boga? Jaki ma cel? Partia najbardziej się boi, że Chińczycy zaczną wierzyć w Boga i podążą za Nim. Obawia się, że ludzie pójdą za prawdą i Bóg ich zbawi, a to będzie oznaczało, że nie zostanie nikt, kogo KPCh mogłaby zniewolić, nikt, kto by służył Partii. Tak więc demoniczny reżim nieprzytomnie ściga Chrystusa, chwytając się każdego możliwego sposobu, by brutalnie prześladować chrześcijan, i żywiąc się płonną nadzieją, że zwalczy dzieło Boga, wypleni wierzenia religijne i zmieni Chiny w bezbożny kraj, a dyktatura demonicznej Partii będzie niezmiennie władać nim na wieki. Dowodzi to, że nikt na świecie nie pała większą nienawiścią do prawdy i Boga niż ten szatański, zły reżim Komunistycznej Partii Chin. To koteria diabłów przeciwstawiających się Bogu! Tam, gdzie włada KPCh, tam włada szatan! A zatem kiedy odrzucamy Komunistyczną Partię Chin i odwracamy się od niej, czyż nie jest to w pełni zgodne z wolą Bożą?

Właściwie sam Pan Jezus mówił o tym dawno temu: „Pokolenie to jest złe(Łk 11:29). „A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe(J 3:19). Biblia mówi: „Cały świat tkwi w niegodziwości(1J 5:19). Pan Jezus nie owijał w bawełnę, kiedy obnażał prawdziwą twarz oraz źródło ciemności i zła na świecie. Cała ludzkość jest pod wpływem szatana i nie trawi istnienia Boga i prawdy. We wspólnocie religijnej nikt nie waży się w kościołach czy wśród ludzi otwarcie zaświadczać o wcieleniu Boga, a tym bardziej o prawdach wyrażonych przez Chrystusa. Ludzi wszelkich wyznań, którzy zostaną przyłapani na niesieniu świadectwa o Chrystusie w ciele, spotyka pojmanie i potępienie – wypędza się ich z kościołów, a nawet oddaje w ręce władz. Czyż zło tej ludzkości nie sięgnęło zenitu? Czyż to, że wszędzie na świecie głośno zaprzecza się istnieniu Boga, wypiera się prawdę i potępia Chrystusa, nie jest efektem tego, że szatańskie siły zła, które sprzeciwiają się Bogu, dzierżą władzę nad światem? Spójrzmy teraz dwa tysiące lat wstecz. Gdy tylko Pan Jezus się narodził, władze rzymskie natychmiast wyciągnęły po Niego ręce, by Go ścigać, a dokonując swego dzieła i nauczając swej drogi, Pan Jezus skończył przybity do krzyża przez przywódców żydowskich współpracujących z władzami Rzymu. Teraz, gdy Jego ewangelia szerzy się w Chinach, również napotyka szaleńcze potępienie i furiacki opór ze strony chińskiego rządu. Kto wie, ilu misjonarzy w Chinach spotkały tortury i śmierć? Gdy Komunistyczna Partia Chin doszła do władzy, kolejne rzesze chrześcijan zostały aresztowane i poddane torturom. Można by tak wymieniać bez końca. Co pokazują nam te fakty? Dlaczego KPCh tak bardzo nienawidzi ludzi, którzy wierzą w Boga? Dlaczego pokolenia chrześcijan znoszą tak nieludzkie prześladowania? Dlaczego prawda jest zawsze odrzucana i potępiana przez ludzi? Dlaczego wola Boża nie może wypełniać się na ziemi wśród każdej nacji świata? To dlatego, że cały świat jest królestwem złego, szatana, a jego złe moce dzierżą władzę na ziemi i wszystkie są ateistycznymi reżimami politycznymi, które sprzeciwiają się Bogu; zwłaszcza KPCh jest archetypem złych sił szatana. Właśnie to doprowadziło do panoszenia się krańcowego zła i mroku wśród ludzi. To powszechnie znany fakt! Jednak przez słowa świętego Pawła – Każda dusza niech będzie poddana władzom zwierzchnim – niektórzy ludzie są przekonani, że uległość władzy jest posłuszeństwem wobec Boga. Zadaj sobie następujące pytania: Kiedy demoniczny reżim KPCh ogranicza nas i staje nam na drodze do wiary w Boga oraz wielbienia Go, czy powinniśmy być mu posłuszni? Gdy KPCh aresztuje i torturuje chrześcijan, nakazuje im pisać oświadczenia, w których okazują skruchę, zmusza ich do zdrady i wypierania się Boga, a nawet przymusza do wyklinania Go i bluźnienia przeciwko Niemu, mamy mimo to być posłuszni? Skoro KPCh nie pozwala nam głosić ewangelii i zaświadczać o Bogu, lecz siłą nakłania do sprzedania Pana i innych wierzących, do stania się wspólnikiem i sługusem Partii, czy możemy okazać posłuszeństwo? Gdybyśmy posłuchali demonicznego reżimu KPCh, czyż nie stanęlibyśmy po stronie szatana, opierając się Bogu i zdradzając Go? Przyjrzyjmy się słowom świętego Pawła raz jeszcze: „Każda dusza niech będzie poddana władzom zwierzchnim”, „Tak więc kto się sprzeciwia władzy, sprzeciwia się postanowieniu Boga. Ci zaś, którzy się sprzeciwiają, sami na siebie ściągają potępienie”. Czy te słowa są praktyczne? Czy są zgodne z prawdą? Czy święty Paweł naprawdę nie dostrzegał, jaki de facto jest ten mroczny, zły wiek? Świętego Pawła również aresztowano i uwięziono za szerzenie ewangelii. Głos rozsądku podpowiada, że powinien był dostrzegać istotę sił szatana jeszcze wyraźniej niż my, a jednak wypowiedział te słowa – nie do pojęcia!

Musimy pamiętać, że Bóg pozwolił na to, by szatan zepsuł ludzkość, dopuścił go do władzy na ziemi, a stoi za tym mądrość Boga i Jego zarządzenie. Boże zbawienie ludzkości ma w gruncie rzeczy doprowadzić do pokonania szatana i przywieść tych, którzy zostali przez niego zdeprawowani, do posłuszeństwa Bogu i wielbienia Go. Tylko wówczas szatan zostanie upokorzony i pokonany ostatecznie, a jego los się przypieczętuje. A zatem gdy Bóg pozwala szatanowi dzierżyć władzę i psuć ludzkość, Jego wolą jest, by człowiek zyskał rozeznanie w kwestii szatana, przejrzał jego istotę na wylot, znienawidził go oraz odwrócili się od niego. Jednak Bóg nigdy nie żądał od ludzi, by ci byli posłuszni szatanowi, a tym bardziej nie mówił, że sprzeciw wobec szatańskiego reżimu sprowadzi na nich potępienie. A zatem czy zgodnie z poglądem świętego Pawła pokolenia świętych prześladowanych i ściganych przez szatańskie rządy oraz męczenników za Pana sprowadziły na siebie potępienie, ponieważ buntowały się przeciwko rządzącym? Czyż więzienie pokoleń świętych nie jest pięknym i donośnym świadectwem Pana? Według poglądu świętego Pawła aresztowanie, a nawet wymordowanie pokoleń świętych nie było pięknym świadectwem, lecz sprowadziło na nie potępienie, ponieważ sprzeciwiły się władzy. Czyż wobec tego ból i cierpienie świętego Pawła, jakich doświadczał po uwięzieniu go za szarzenie ewangelii, nie poszedł na marne? Dlaczego wobec tego święty Paweł zaświadczał przed innymi o bólu, jaki wycierpiał? Czyż to nie sprzeczność? Wierzymy w Pana, nauczamy i niesiemy świadectwo o ewangelii Pana z polecenia Niebios i z uznaniem na ziemi. Natomiast szatańskie rządy nie cofną się przed niczym w brutalnych prześladowaniach chrześcijan, w powstrzymywaniu szerzenia się dzieła ewangelii Bożej oraz w zapobieganiu wypełniania się woli Boga, co uwidacznia ich demoniczną istotę, która nie cierpi prawdy i jest wroga Bogu. Gdy ludzie doświadczają brutalnych prześladowań ze strony szatańskich władz za obstawanie za prawdziwą drogą, nauczanie i dawanie świadectwa o ewangelii Pańskiej, dręczeni są za sprawiedliwość i nic innego nie jest bardziej godne pochwały od Pana. Jak zatem mogliby sprowadzać tym na siebie potępienie? Pan Jezus raz wyraźnie powiedział: „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie(Mt 5:10). Czy święty Paweł mógł nie wiedzieć, że Pan Jezus wypowiedział te słowa? Wypowiedź świętego Pawła stoi w wyraźnej sprzeczności ze słowami Pana Jezusa. Zasadniczo różni się ona od prawdy i nasze postępowanie nie może się na niej opierać. Stworzył nas Bóg, więc to do Niego należymy, a zatem z polecenia Boga i z uznaniem na ziemi powinniśmy słuchać we wszystkim Boga oraz poddawać się Jego władzy.

Wstecz: 2. Odkąd KPCh doszła do władzy, nieustająco prześladuje wierzenia religijne. Z rosnącą zaciekłością dręczy zwłaszcza Kościół Boga Wszechmogącego. KPCh nie tylko wykorzystuje telewizję, radio, prasę oraz Internet i inne media, by oczerniać, wrabiać i dyskredytować Kościół Boga Wszechmogącego, ale przeprowadziła także szeroko zakrojone aresztowania jego członków, przez co wielu chrześcijan trafiło do więzienia i doświadczyło okrutnych tortur, a nawet spotkała ich śmierć. Dlaczego KPCh tak dotkliwie prześladuje Kościół Boga Wszechmogącego?

Dalej: 1. Zaświadczacie, że Kościół Boga Wszechmogącego wziął swój początek od ukazania się i dzieła Chrystusa dni ostatecznych, Boga Wszechmogącego, jednakże ateistyczne władze KPCh oraz przywódcy religijnego świata potępiają was jako heretyków i xie jiao. Jak zatem zyskać rozeznanie w zakresie tego, co mówi Partia i religijny świat?

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze