Wybór wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych

Sąd rozpoczyna się od domu Bożego

Wybrane treści zawarte w tej książce w całości stanowią słowa wyrażone przez Boga Wszechmogącego w ramach Jego dzieła osądzania w dniach ostatecznych i pochodzą z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”. Prawdy te powinna niezwłocznie posiąść każda osoba, która poszukuje dzieła Boga w dniach ostatecznych, chcąc je poznać. Wybrano je, by wszyscy, którzy pragną ukazania się Boga, mogli usłyszeć Jego głos tak szybko, jak to możliwe. Zawarte w tej książce słowa Boga są wypowiedziami Ducha Świętego do kościołów, jak zostało to zapowiedziane w Księdze Objawienia. Te obecne słowa Boga są najlepszym świadectwem Jego ukazania się i dzieła, a także najlepszym świadectwem faktu, że Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Mamy nadzieję, że wszyscy, którzy wypatrują nadejścia Pana i z utęsknieniem czekają na ukazanie się Boga oraz na Jego dzieło, będą mogli przeczytać tę książkę.

Wypowiedzi Chrystusa

Połącz się z nami w Messengerze