Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słuchaj głosu Boga Ujrzyj pojawienie się Boga

A. Bóg wcielony dni ostatecznych pojawia się i wykonuje dzieło jako Syn Człowieczy

Dodatkowe fragmenty kazań i omówień

Pytanie 1: Niesiecie świadectwo o tym, że Bóg stał się ciałem jako Syn Człowieczy, aby wykonać dzieło sądu w dniach ostatecznych, a jednak większość duchownych i starszych utrzymuje, że Pan powróci z obłokami. Opierają to przede wszystkim na wersetach biblijnych: „Ten Jezus (…) przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba” (Dz 1:11). „Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko” (Obj 1:7). Co więcej, duchowni i starsi również nauczają nas, że każdy Pan Jezus, który nie przychodzi z obłokami, jest fałszywy i należy go odrzucić. Nie jesteśmy więc pewni, czy ten pogląd jest zgodny z Biblią; czy takie rodzaj zrozumienia jest poprawny, czy też nie?
Pytanie 2: Chociaż ci, którzy wierzą w Pana, wiedzą, że Pan Jezus był Bogiem wcielonym, bardzo niewiele osób rozumie prawdę wcielenia. Kiedy Pan powróci, jeśli ukaże się tak, jak Pan Jezus, stając się Synem Człowieczym i wykonując dzieło, ludzie naprawdę nie będą w stanie Go rozpoznać ani powitać Jego powrotu. Czym zatem tak naprawdę jest wcielenie? Jaka jest istota wcielenia?
Pytanie 3: Dlaczego Bóg wcielił się w dniach ostatecznych, stając się Synem Człowieczym, aby dokonać dzieła osądzania? Na czym polega prawdziwa różnica pomiędzy duchowym ciałem zmartwychwstałego Pana Jezusa a wcielonym Synem Człowieczym? Jest to problem, którego nie rozumiemy – prosimy, wytłumacz nam to.
Pytanie 4: Bóg posłużył się Mojżeszem do wykonywania dzieła Wieku Prawa, dlaczego więc Bóg nie posługuje się ludźmi do wykonywania swojego dzieła osądzania w dniach ostatecznych? Czy naprawdę musi stać się ciałem, aby wykonać je samodzielnie?
Pytanie 5: Dlaczego mówi się, że skażona ludzkość musi zostać zbawiona przez wcielonego Boga? Jest to coś, czego większość ludzi nie rozumie – prosimy, wyjaśnij nam to.
Pytanie 6: W Wieku Łaski Bóg stał się ciałem, aby służyć jako ofiara za grzech dla ludzkości, odkupując ich od grzechu. W dniach ostatecznych Bóg ponownie stał się ciałem, aby wyrazić prawdę i wykonać swoje dzieło sądu, aby dokładnie oczyścić i zbawić człowieka. Dlaczego więc Bóg musi wcielać się dwa razy, aby dokonać dzieła zbawienia ludzkości? Jakie jest prawdziwe znaczenie dwukrotnego wcielenia Boga?
Pytanie 7: Oba wcielenia Boga świadczą o tym, że „Chrystus jest prawdą, drogą i życiem”. Jak powinniśmy uznawać istotę Chrystusa jako prawdę, drogę i życie?

B. Boży plan zarządzania w celu zbawienia ludzkości – trzy etapy dzieła