O poznaniu Boga

Słowo ukazuje się w ciele

TOM 2 O poznaniu Boga

O poznaniu Boga, drugi tom dzieła Słowo ukazuje się w ciele, zawiera wypowiedzi Chrystusa dni ostatecznych, Boga Wszechmogącego, skierowane do całej ludzkości, kolejne po tych, które znalazły się w części Pojawienie się Boga i Jego dzieło. Bóg wyjaśnia tu rozmaite prawdy dotyczące dzieła, jakie wykonał od czasu stworzenia świata, Jego woli oraz zawartych w Jego dziele oczekiwań wobec rodzaju ludzkiego, a także przejawienia w Jego dziele wszystkiego, co Bóg ma i czym jest oraz Jego sprawiedliwości, władzy, świętości i faktu, że jest On źródłem życia dla wszystkich rzeczy. Po przeczytaniu tej książki ci, którzy prawdziwie wierzą w Boga, będą w stanie potwierdzić, że Ten, który potrafi dokonać takiego dzieła oraz okazać takie usposobienie, jest suwerennym Panem wszystkich rzeczy; będą również mogli prawdziwie poznać tożsamość Boga, Jego status i istotę, tym samym potwierdzając, że Chrystus dni ostatecznych, Bóg Wszechmogący, jest Samym Bogiem Jedynym.

Wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych

Połącz się z nami w Messengerze