670 Tylko przez trudy i próby możecie prawdziwie kochać Boga

Jak bardzo kochasz Boga dziś?

Ile wiesz o tym, czego w tobie dokonał?

Dowiedz się.

Wszystko, co czyni Bóg,

przychodząc na ziemię, jest po to,

by ludzie poznali i pokochali Go.

Człowiek jest w stanie cierpieć dla Boga

i zajść tak daleko

dzięki Bożej miłości i Bożemu zbawieniu,

lecz też dzięki dziełu

sądu i karcenia, którego Bóg

dokonuje w człowieku.


Jeśli Bóg nie doświadcza was

swym sądem, chłostą,

próbami, i nie zsyła na was cierpienia,

to nie miłujecie Go.

Im więcej Bóg w ludziach działa,

tym bardziej cierpią,

tym lepiej ujrzycie znaczenie dzieła,

tym mocniej pokochacie Boga.

Jak nauczyć się kochać Go

bez oczyszczenia i bolesnych prób?

Gdyby Bóg dał tylko miłość i łaskę,

czy potrafiłbyś kochać Go?


Z jednej strony podczas Bożych prób

człowiek poznaje swe własne braki;

dostrzega, że jest marny, godny pogardy

i nic nie znaczy,

że nic nie ma i że jest niczym.

Z drugiej strony

podczas tych prób Bóg stwarza

dla ludzi takie warunki,

w których ludzie mogą

doświadczyć Bożego piękna.


Choć ból wielki jest,

wręcz nie do zniesienia,

i choć człowiek cierpi w rozpaczy,

w końcu widzi, jak

piękne jest dzieło Boże w nim.

Tylko na tym fundamencie

rodzi się miłość do Boga.


Jeśli Bóg nie doświadcza was

swym sądem, chłostą,

próbami, i nie zsyła na was cierpienia,

to nie miłujecie Go.

Im więcej Bóg w ludziach działa,

tym bardziej cierpią,

tym lepiej ujrzycie znaczenie dzieła,

tym mocniej pokochacie Boga.

Jak nauczyć się kochać Go

bez oczyszczenia i bolesnych prób?

Gdyby Bóg dał tylko miłość i łaskę,

czy potrafiłbyś kochać Go?


Adaptacja na podstawie: Tylko doświadczając bolesnych prób, możesz poznać piękno Boga, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło

Wstecz: 669 Tylko przez bolesne próby możesz poznać Boże piękno

Dalej: 671 Bóg ukaże ci się, jeśli podczas prób wytrwasz w świadectwie

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

357 Nikt nie rozumie woli Boga

ⅠBóg wykonuje swe dzieło pośród was,lecz śladu Jego dziesięciu procent brak.Dziesięć procent ofiarowane przez pobożnychjest zawłaszczane...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze