Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Postawa Boga wobec człowieka

Szybkość

Postawa Boga wobec człowieka

I

Gdy ludzie obrażają Boga, ześle On na takich ludzi swój gniew,

chyba że wyrażą szczerą skruchę.

Jeśli wciąż będą stawiać opór Mu, Jego gniew nie ustanie, aż ich zniszczy.

Takie jest usposobienie Boga.

Miłosierdzie albo gniew Boga płynie z czynów i postaw ludzi wobec Boga.

Miłosierdzie albo gniew Boga płynie z czynów i postaw ludzi wobec Boga.

II

Jeżeli Bóg nieustannie zsyła na kogoś swój gniew,

jego serce przeciwstawia się Bogu, bo nigdy nie czuł on prawdziwej skruchy,

nie miał wiary, nie skłonił się przed Bogiem. Nigdy nie zyskał miłosierdzia Boga.

Miłosierdzie albo gniew Boga płynie z czynów i postaw ludzi wobec Boga.

Miłosierdzie albo gniew Boga płynie z czynów i postaw ludzi wobec Boga.

III

Gdy ktoś często otrzymuje miłosierdzie i troskę Boga,

taka osoba nosi w sercu prawdziwą wiarę w Boga.

Serce jej nie sprzeciwia się Bogu i czuje skruchę.

Choćby Bóg dyscyplinował ją, nie ześle gniewu, nie ześle gniewu.

Miłosierdzie albo gniew Boga płynie z czynów i postaw ludzi wobec Boga.

Miłosierdzie albo gniew Boga płynie z czynów i postaw ludzi wobec Boga.

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:W Chrystusie wyraża się cała istota Ducha

Dalej:Porzuć pojęcia religijne, aby Bóg cię udoskonalił

Powiązane treści

 • Pierwsi ludzie byli żyjącymi stworzeniami z duchem

  I Na początku Bóg stworzył ludzkość. Powstał pierwszy człowiek – Adam. Bóg ukształtował go, dał mu iskrę życia i obudził wśród Bożej chwały. Potem st…

 • Boża władza i moc objawiona w ciele

  I Bóg zstąpił na ziemię, aby urzeczywistnić słowa „Słowo stało się ciałem”, i dlatego wypowiada On słowa przez ciało swe. (Nie tak jak w czasach Mojż…

 • Chwalcie nowe życie

  I Alleluja! Boże Wszechmogący! Dziękujemy i wielbimy Cię! (Dziękujemy i wielbimy Cię!) Alleluja! Boże Wszechmogący! Zawsze będziemy chwalić Cię! Chr…

 • Doskonała Boża troska nad wszystkim

  I Wielkość, świętość, suwerenność i miłość, szczegóły Bożej istoty i usposobienia objawiają się zawsze, gdy realizuje swoje dzieło, widać je w Jego …