9. Zaświadczacie, że Błyskawica ze Wschodu to ukazanie się i dzieło Chrystusa dni ostatecznych, Bóg Wszechmogący, jednak liczne artykuły na znanych stronach internetowych jak Baidu czy Wikipedia potępiają, atakują i szkalują Kościół Boga Wszechmogącego. Wiem, że informacje zamieszczane na Baidu są monitorowane i kontrolowane przez KPCh i niekoniecznie warto im ufać. Jednak zagraniczne strony, takie jak Wikipedia, również przyłączyły się do prześladowań Partii i religijnego świata. Nie mogę tego zrozumieć – czy to, co piszą na tych stronach, to prawda, czy fałsz?

Odpowiedź:

Teraz złe siły wielkiego, czerwonego smoka oraz antychrystów ze wspólnoty religijnej obmyśliły liczne kłamstwa na temat Kościoła Boga Wszechmogącego, które zostały nawet opublikowane na słynnej na cały świat stronie internetowej Wikipedia. Kiedy ludzie poznają prawdziwą drogę, niektórzy najpierw zaglądają właśnie tam: „Ufam Wikipedii. Jeśli tam napisano, że to prawdziwa droga, uwierzę w to, a jeśli nie, to nie”. Ci ludzie oceniają, czy coś jest prawdziwą drogą, na podstawie Wikipedii. Czy to jest zgodne z prawdą? Czy na Wikipedii można znaleźć prawdę? Czy są tam słowa Boga? Czy ludzie, którzy redagują publikacje na Wikipedii, wierzą w Boga? Nie. Wikipedia jest zatem stroną internetową niewierzących. Jest pisana i redagowana z perspektywy osób niewierzących na podstawie różnych zgromadzonych przez nie materiałów. Czy niewierzący posiedli prawdę? Czy wypowiadane przez nich słowa odpowiadają faktom i prawdzie? Czy na stronach internetowych niewierzących nie ma kłamstw, herezji, fałszu? Niewierzący to ludzie, których dogłębnie zdeprawował szatan i którzy odwrócili się od Boga. Nie wierzą w Niego, nie są wiernymi, a ich istota należy do diabła, szatana. Papugują oni jedynie słowa innych, które są stekiem kłamstw i nie ma w nich choćby ziarna prawdy. A zatem słowa niewierzących to nic innego jak obłuda. Czyż można w to wątpić? Wikipedia nie opisuje faktycznych zdarzeń i świadectw o Kościele Boga Wszechmogącego. Publikuje jedynie kłamstwa i wymysły religijnego świata oraz ateistycznego rządu KPCh. Co to za strona? Czyż nie reprezentuje złych sił tego świata? Słowa wyrażone przez Boga Wszechmogącego oraz prawdziwe świadectwa doświadczeń chrześcijan z Kościoła Boga Wszechmogącego od dawna są dostępne w Internecie, by cała ludzkość mogła dowiadywać się i poszukiwać prawdy – dlaczego więc o tym się nie wspomina? Komunistyczna Partia Chin od zawsze brutalnie represjonuje i prześladuje Kościół Boga Wszechmogącego, a o tym fakcie dawno temu pisały już w sieci międzynarodowe organizacje zajmujące się ochroną praw człowieka. Dlaczego Wikipedia o tym nie pisze? Zamiast tego na jej łamach opublikowano każde kłamstwo i każdą próbę zdyskredytowania Kościoła Boga Wszechmogącego przez KPCh oraz wspólnotę religijną. Czyż nie jest zatem organizacją, która celowo rozpowszechnia dezinformację i nieprawdę? Czyż nie jest narzędziem w rękach szatana, którym mami on ludzi? Zaufanie redaktorów Wikipedii do słów ateistycznego rządu KPCh i antychrystów ze wspólnoty religijnej oraz rozpowszechnianie ich bez ówczesnej weryfikacji jest absurdalne i niedorzeczne. Pokazuje to, że są oni wyzuci z prawdy; w istocie są głupimi, otępiałymi ludźmi z rodzaju diabła, szatana. Wikipedia w ślad za KPCh i wspólnotą religijną szkaluje, osądza i potępia Boże dzieło w dniach ostatecznych. Bluźni przeciwko Chrystusowi dni ostatecznych oraz prawdziwej drodze i Bóg ten portal wyklina. Jaki problem uwidacznia fakt, że Wikipedia idzie za głosem KPCh i wspólnoty religijnej? Pokazuje to, że świat jest mrocznym i złym miejscem, a ludzkość została dogłębnie zepsuta przez szatana oraz stała się siłą wrogą Bogu. To wypełnia słowa z Biblii: „Cały świat tkwi w niegodziwości(1J 5:19), „Pokolenie to jest złe(Łk 11:29). Niektórzy są ślepi na mrok i bezeceństwo istoty tego świata. Kiedy poznają prawdziwą drogę, nadal są skłonni wierzyć Wikipedii oraz diabelskim słowom i pogłoskom, które publikuje. Czy tacy ludzie są osobami, które wierzą w Boga? Nie. Oni nie wierzą w Boga ani nie uznają Go za prawdę, a tym bardziej prawdy nie znają. Kiedy poznają prawdziwą drogę, nie szukają słów Boga ani nie słuchają Jego głosu, lecz ufają po prostu słowom diabła, szatana i je uznają za prawdę – czyż oni nie wyznają diabła, szatana? Takie osoby tak naprawdę nie poznają prawdziwej drogi. Gdy tylko usłyszą diabelskie słowa i plotki szatana, dają się oszukać i przyprzeć do muru. Czy to mądrzy ludzie? Owieczki Boże słuchają głosu Boga, a ci, co należą do diabła, słuchają głosu diabła. Odmawiają oni słuchania głosu Bożego i w to miejsce wsłuchują się w słowa diabła, szatana. Tak podstawowy błąd bez wątpienia czyni z nich otępiałych głupców, którzy przynależą do diabła, szatana.

Kiedy poznajemy prawdziwą drogę, musimy przyjrzeć się słowom wyrażonym przez Boga Wszechmogącego, by przekonać się, czy są prawdą i głosem Boga. Jeżeli tak i rzeczywiście są one ukazaniem się i Bożym dziełem w dniach ostatecznych, to bez względu na to, co twierdzi diabeł, szatan, musimy wierzyć, ponieważ Bóg jest autentyczny, Jego słowa są prawdą, a dzieło Boże nigdy nie jest nieodpowiednie. Każdy człowiek może się mylić, ale nie Bóg. Każdy człowiek może skłamać lub oszukać innych, ale Bóg nie opowiada kłamstw, On jest święty i sprawiedliwy, On jest prawdą. A wobec tego wszyscy ci, którzy wierzą w Boga i kochają prawdę, patrzą jedynie na to, czy słowa Boga Wszechmogącego są głosem Boga i dziełem Bożym, nie zważając na uwagi niewiernych mediów i stron internetowych czy też prześladowania, represje, potępienie i opór obecnych władz oraz religijnego świata. Gdy tylko przekonają się oni, że te słowa są głosem Boga, podążają za Nim nieskrępowani żadną osobą, sprawą czy rzeczą. Tylko takie osoby naprawdę wierzą w Boga i są pannami mądrymi tak, jak powiedział Pan Jezus: „Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną(J 10:27). Ci, co nie wierzą i nie ma w nich miłości do prawdy, lecz błagają o chleb tylko po to, by napełnić brzuchy, nie szukają prawdy, lecz ślepo słuchają diabelskich słów i plotek szatana, a nawet idą jego śladem w nagłaśnianiu tych pogłosek oraz z furią osądzają i potępiają Boże dzieło w dniach ostatecznych. Ci ludzie to zdemaskowane chwasty, a kiedy dzieło Boga się zakończy i na ziemię spadną wielkie katastrofy, ich czeka jedynie zgładzenie oraz kara przy akompaniamencie gorzkich łez i zgrzytania zębami pośród nieszczęść. To całkowicie wypełnia przekaz biblijny: „Mój lud ginie z braku poznania(Oz 4:6) oraz „głupi umierają przez brak rozumu” (Prz 10:21).

Wstecz: 8. Kościół Boga Wszechmogącego zaświadcza, że Pan Jezus powrócił, a wy zanosicie ewangelię ludziom wszelkich wyznań i religii. Wielu spośród tych, którzy naprawdę wierzą w Pana, opuściło swoje kościoły i zaczęło pokładać wiarę w Bogu Wszechmogącym – czyż nie wykradacie owieczek z innych kościołów?

Dalej: 1. Przeczytane słowa Boga Wszechmogącego i wysłuchane omówienia oraz świadectwa braci i sióstr upewniły mnie w przekonaniu, że Bóg Wszechmogący to Pan Jezus, który powrócił, zatem przyjmuję dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych. Jednak w mojej rodzinie doszło ostatnio do pewnych nieprzyjemnych i niepokojących zdarzeń. Dlaczego tak się dzieje i jak należy się z takimi okolicznościami mierzyć?

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze