Pytanie 2: Jeśli Błyskawica ze Wschodu jest prawdziwą drogą, to co jest podstawą waszego przekonania? My wierzymy w Pana Jezusa, ponieważ On może nas zbawić, czego wy używacie do sprawdzenia, czy Błyskawica ze Wschodu jest prawdziwą drogą?

Odpowiedź: W tym miejscu przeczytajmy dwa fragmenty słów Boga Wszechmogącego, aby zobaczyć, co On mówi na ten temat. Bóg Wszechmogący mówi: „Jaka jest najbardziej podstawowa zasada poszukiwania prawdziwej drogi? Trzeba się przyjrzeć, czy jest w niej obecne dzieło Ducha Świętego, czy te słowa są wyrazem prawdy, o kim jest to świadectwo i co to oznacza dla ciebie(Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło, mogą zadowolić Boga, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Zgłębianie takiej rzeczy nie jest trudne, ale wymaga poznania przez każdego z nas następującej jednej prawdy: Ten, który jest Bogiem wcielonym, powinien mieć w sobie istotę Boga i Ten, który jest Bogiem wcielonym, powinien mieć wyrażenie Boga. Ponieważ Bóg stanie się ciałem, przyniesie dzieło, jakiego zamierza dokonać, i ponieważ Bóg stanie się ciałem, wyrazi to, czym jest, a także będzie w stanie przynieść człowiekowi prawdę, obdarzyć go życiem oraz wyznaczyć mu drogę. Ciało, które nie ma istoty Boga, zdecydowanie nie jest Bogiem wcielonym – co do tego nie ma wątpliwości. Jeśli człowiek zamierza zbadać, czy jest to inkarnacja ciała Boga, musi to potwierdzić na podstawie wyrażanego przez Niego usposobienia oraz słów wypowiadanych przez Niego. To oznacza, że aby potwierdzić, czy jest to inkarnacja ciała Boga, czy nie, i czy jest to prawdziwa droga, trzeba to rozróżnić na podstawie Jego istoty. Zatem w ustaleniu, czy jest to ciało wcielonego Boga, kluczowa jest Jego istota (Jego dzieło, Jego wypowiedzi, Jego usposobienie i wiele innych aspektów), nie zaś wygląd zewnętrzny(Przedmowa, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Bracia i siostry, prawdziwa droga bierze swój początek z dzieła osobiście wykonanego przez Boga. A ponieważ jest to dzieło Boże, z pewnością będzie wyrażać prawdę i dzieło Ducha Świętego. Możemy poświadczyć, że Błyskawica ze Wschodu jest prawdziwą drogą oraz tego, że Bóg Wszechmogący jest Bogiem wcielonym właśnie dlatego, że Bóg Wszechmogący dokonał przyjścia i wyraził wiele aspektów prawdy oraz dokonał dzieła, którego celem jest osądzenie i obmycie ludzkości. Wypełnia przy tym Boży plan pracy zakładający obmycie i zbawienie rodzaju ludzkiego w dniach ostatecznych.

Bóg Wszechmogący mówi: „Dzieło Boga w obecnym wcieleniu ma na celu wyrażenie Jego usposobienia, głównie przez skarcenie i sąd. Na tym fundamencie przynosi On człowiekowi więcej prawdy, pokazuje mu więcej sposobów praktykowania jej, osiągając w ten sposób swój cel zdobycia człowieka i uratowania go od zepsutego usposobienia. Oto, co kryje się za dziełem Boga w Wieku Królestwa(Przedmowa, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Poprzez to dzieło osądzania i karcenia człowiek zdobędzie pełną wiedzę o tkwiącej w nim nieczystej i zepsutej istocie, a wtedy będzie w stanie całkowicie się zmienić i oczyścić. Tylko w ten sposób człowiek może być godny powrotu przed tron Boga. Całe dokonane dzisiaj dzieło służy oczyszczeniu człowieka i jego przemianie; poprzez osądzanie i karcenie za pomocą słowa, jak również poprzez oczyszczenie, człowiek może odrzucić swoje zepsucie i stać się czysty. Zamiast uważać ten etap dzieła za dzieło zbawienia, celniejszym byłoby nazwanie go dziełem oczyszczenia(Tajemnica Wcielenia (4), w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Bóg Wszechmogący z czasu dni ostatecznych wyraża prawdy i wykonuje swoje dzieło osądzenia i obmycia ludzkości, wyrażając wszystkie prawdy konieczne dla człowieka w celu zdobycia wiedzy o Bogu i osiągnięcia zbawienia, i wyjawiając wszystkie tajemnice Bożego planu zarządzania ludzkością. Na przykład: cel Bożego planu zarządzania liczącego sześć tysięcy lat, Boskie zasady działania, kulisy historii Jego trój-etapowego dzieła, tajemnica i znaczenie Boga, który stał się ciałem, rozwój ludzkości aż po dzień dzisiejszy i przyszłe losy rodzaju ludzkiego, prawda Biblii i znaczenie imion boskich, i tak dalej – to tajemnice, których ludzkość nie może zgłębić! Słowo Boga Wszechmogącego w pełni obnaża skażoną esencję ludzkości i źródło jej zepsucia. Tak więc człowiek posiada wiedzę na temat swojego zepsucia, objawiającego się arogancją, samolubstwem i nikczemną naturą na tle surowego osądu Bożych słów. A człowiek rozumie prawdę, posiada prawdziwe zrozumienie prawego usposobienia Boga i wypracowuje w sobie serce, które Go czci. Usposobienie ludzi zmieniło się na wielu poziomach, stopniowo odrywają się oni od grzeszenia za dnia i spowiadania się nocą. Dowodzi to, że dzieło Boga Wszechmogącego jest prawdziwą drogą, i że Słowo Boga Wszechmogącego jest prawdą, drogą i życiem, oraz, że jest pełne autorytetu i mocy. Może także oczyścić i ocalić człowieka. W przeciwnym razie któż inny, poza Bogiem, może pomóc człowiekowi wyzwolić się z niewoli grzechu? Któż poza Bogiem może wyjaśnić tysiące lat tajemnic?

Tylko Bóg jest prawdą, drogą i życiem. Tylko Bóg może obdarzyć człowieka drogą życia wiecznego. Jedynie przyjmując prawdy wyrażone przez Chrystusa dni ostatecznych możemy uzyskać wieczne zbawienie! Ponownie spójrzmy na słowo Boga Wszechmogącego.

Bóg Wszechmogący mówi: „Sam Bóg jest życiem i prawdą, a Jego życie i prawda współistnieją. Ci, którzy nie są zdolni do pozyskania prawdy, nigdy nie zdobędą życia. Bez przewodnictwa, wsparcia i dostępu do prawdy możesz tylko zdobyć litery, doktryny, a nade wszystko – śmierć. Życie Boże jest wszechobecne, a Jego prawda i życie współistnieją. Jeżeli nie możesz znaleźć źródła prawdy, to nie uzyskasz pożywienia dla życia; jeżeli nie możesz uzyskać dostępu do życia, to na pewno nie będziesz mieć prawdy i tak oprócz wyobrażeń i pojęć, całe twoje ciało nie będzie niczym więcej jak tylko twoim ciałem, twoim cuchnącym ciałem. Wiedz, że słowa książek nie liczą się jako życie, zapisy historii nie mogą być czczone jako prawda, a rozporządzenia z przeszłości nie mogą służyć jako wyjaśnienie słów wypowiadanych obecnie przez Boga. Tylko to, co Bóg wyraża, gdy przychodzi na ziemię i żyje pośród ludzi, jest prawdą, życiem, Bożą wolą i Jego obecnym sposobem działania(Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Chrystus dni ostatecznych przynosi życie oraz przynosi trwałą i wieczną drogę prawdy. Prawda ta jest drogą, dzięki której człowiek zyskuje życie i jest jedyną drogą, dzięki której człowiek pozna Boga i zyska aprobatę Boga. Jeśli nie szukasz drogi życia zapewnianej przez Chrystusa dni ostatecznych, to nigdy nie uzyskasz aprobaty Jezusa i nigdy nie będziesz uznany za godnego przejścia przez bramę królestwa niebios, bo jesteś zarówno marionetką, jak i więźniem historii. Ci, którzy są kontrolowani przez przepisy, przez litery i skrępowani przez historię, nigdy nie będą w stanie zyskać życia, ani też zyskać wieczystej drogi życia. Dzieje się tak dlatego, że jedyne, co mają, to mętna woda, do której lgną od tysięcy lat, zamiast wody życiodajnej, która wypływa z tronu. Ci, którzy nie otrzymują wody życia, na zawsze pozostaną trupami, zabawkami szatana i synami piekła(Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Słowa i dzieło Boga Wszechmocnego są zbawieniem, którym Bóg obdarza ludzkość w dniach ostatecznych. Jest to jedyna droga do Bożego zbawienia dla ludzkości w dniach ostatecznych. Pismo Święte mówi, że to, co pochodzi od Boga, wzrośnie, a to, co pochodzi od człowieka, zmaleje. Minęło już ponad 20 krótkich lat, odkąd Bóg Wszechmogący wprowadził w czyn swoje dzieło. Pomimo wściekłego oporu ze strony złowrogiej KPCh i zakazywania naszej działalności i pomimo jej tłumienia przez cały religijny świat, ewangelia królestwa Bożego jest niczym niepowstrzymana fala. Szerzy się nie tylko w Chinach kontynentalnych, ale i w wielu innych krajach na świecie. Rozprzestrzenia się we wszystkich krajach i regionach świata. Coraz więcej ludzi łaknących ukazania się Boga przychodzi do domu Boga Wszechmogącego. Już sam fakt, że pomimo ponawianych opresji ewangelia królestwa Boga Wszechmogącego tak szybko rozpowszechniła się pośród całej ludzkości, jest niezbitym dowodem działania Ducha Świętego, potwierdzającym stwierdzenie, że „to, co pochodzi od Boga, wzrośnie”. To świadectwo dla ludzkości: Bóg Wszechmogący jest drugim przyjściem Pana Jezusa. Błyskawica ze Wschodu to prawdziwa droga.

Fragment skryptu filmu pod tytułem „Wyzwól się z sideł”

Wstecz: Pytanie 1: Uważam, że jeżeli jesteśmy wierni imieniu Pana, jego drogom, i nie damy się zwieść fałszywym Chrystusom, zachowując czujność, to Pan z pewnością da nam znak gdy nadejdzie. Nie musimy nasłuchiwać głosu Pana, aby zostać pochwyconymi. Bo Jezus powiedział: „Jeśli wtedy ktoś wam powie: Oto tu jest Chrystus, albo: Jest tam – nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych(Mt 24:23-24). Czy nie uznajesz oszustwa ze strony fałszywych Chrystusów i fałszywych proroków? Dlatego wszyscy, którzy dają świadectwo powrotu Pana oszukują. Nie musimy poszukiwać ani badać. Kiedy Pan nadejdzie, dam nam znak. Na pewno nas nie zostawi. Myślę, że to jest właściwa interpretacja. I co na to odpowiecie?

Dalej: Pytanie 1: Kiedy zobaczyłam ten fragment słowa Boga Wszechmogącego: „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia”. Przypomniałam sobie, co powiedział kiedyś Pan Jezus: „Lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu(J 4:14). Wiemy już, że Pan Jezus jest źródłem wody życia i drogą życia wiecznego. Czy możliwe, że Bóg Wszechmogący i Pan Jezus są tym samym źródłem? Czy Ich dzieło i słowa pochodzą od Ducha Świętego? Czy Ich dzieło jest dokonywane przez tego samego Boga?

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze