1. Zaświadczacie, że Błyskawica ze Wschodu to prawdziwa droga, lecz Komunistyczna Partia Chin oraz większość duchownych i starszych religijnego świata stawia opór dziełu Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i potępia je, co świadczy o tym, że Błyskawica ze Wschodu w żaden sposób nie może być prawdziwą drogą. Czy nasze spojrzenie na sprawę jest niewłaściwe?

Odpowiedź:

Wielu ludzi, kiedy poznają prawdziwą drogę, uważa, że to, czemu sprzeciwiają się i co potępiają Komunistyczna Partia Chin oraz większość duchownych i starszych religijnego świata, nie może być prawdziwą drogą. Czy w słowach Boga są jakiekolwiek podstawy dla takich przekonań i wyobrażeń? Czy są one zgodne z zasadą prawdy? Gdy tacy ludzie poznają prawdziwą drogę, nie bazują na słowach Pana Jezusa i nie słuchają tego, co wyraża Bóg Wszechmogący, aby przekonać się, czy te słowa są prawdą i słowami Ducha Świętego kierowanymi do kościołów. Słuchają jedynie tego, co mówią duchowni i starsi religijnego świata oraz KPCh. To niedorzeczność, nieprawdaż? KPCh to szatański reżim, partia demonów opierających się Bogu. A kim są duchowni i starsi religijnego świata? To faryzeusze i antychryści. KPCh oraz duchowni i starsi religijnego świata są diabłami stawiającymi opór Bogu, to siły zła wrogie Bogu. Jeżeli ludzie mierzą prawdziwą drogę miarą diabelskich słów KPCh oraz duchownych i starszych świata religii, czyż nie są niebywale głupi i na wskroś źli? Przypomnijcie sobie, jak Pan Jezus został potępiony przez arcykapłanów i skrybów żydowskich, kiedy zjawił się i rozpoczął swoje dzieło. Twierdzili oni, że Pan Jezus nie jest Mesjaszem i nawet posunęli się do prób kolaborowania z władzami Rzymu w działaniach, które miały doprowadzić do przybicia Pana Jezusa do krzyża. Usłyszawszy ich słowa, wielu Żydów zaczęło potępiać Pana Jezusa i wypierać się Go, aż w rezultacie został ukrzyżowany, a oni wyklęci i ukarani przez Boga. Jaki błąd popełnili Żydzi? Słuchali słów szatańskiego reżimu oraz arcykapłanów i skrybów zajmujących wysokie stanowiska i zaprzeczyli ukazaniu się, a także dziełu Pana Jezusa. Nie słuchali słów wyrażonych przez Pana Jezusa ani nie poznawali Jego drogi, lecz kierowali się w swoich przekonaniach słowami zepsutych ludzi u władzy i na stanowiskach, tym samym popełniając najgłupszy i najpodlejszy z błędów. Dziś, kiedy poznajemy prawdziwą drogę, czyż nie głupio byłoby wierzyć diabelskim słowom i plotkom KPCh oraz duchownych i starszych, dając się oszukać i odwieść od poznawania prawdziwej drogi? To byłby taki sam błąd, jaki popełnili Żydzi, kiedy uwierzyli arcykapłanom oraz skrybom i potępili Pana Jezusa, jak również wyparli się Go. To byłby absurd i kompletna głupota.

Wszystkim nam wiadomo, że KPCh jest ateistyczną partią polityczną, której ojcem był satanista Marx. KPCh wzywa do niszczenia wszelkich wierzeń religijnych, aby ludzie wierzyli w Partię i jej byli posłuszni, w niej upatrywali zbawienia. Marx był zatem prawdziwym demonem, którzy opierał się Bogu. Był prekursorem i mistrzem Partii komunistycznej, a kiedy jej członkowie umrą, powrócą do niego. Odkąd KPCh doszła do władzy, otwarcie zaprzecza istnieniu Boga, potępia Go i bluźni przeciwko Niemu. Chrześcijaństwu nadano łatkę xie jiao, Biblie są konfiskowane i palone jako księgi kultu, a ugrupowania religijne prześladowane i dręczone pod pretekstem, że są kultem. Zwłaszcza od momentu ukazania się i rozpoczęcia dzieła Chrystusa dni ostatecznych w Chinach, Boga Wszechmogącego, Partia jeszcze zacieklej poluje na Chrystusa. Brutalnie represjonuje oraz prześladuje chrześcijan z Kościoła Boga Wszechmogącego, a także fabrykuje przeróżne plotki, by potępiać i dyskredytować Boże dzieło w dniach ostatecznych, starając się unicestwić Kościół Boga Wszechmogącego. Te fakty dowodzą, że KPCh jest złym, szatańskim reżimem, który nienawidzi prawdy najbardziej i najzacieklej sprzeciwia się Bogu. Lecz z im większą furią KPCh represjonuje, potępia i próbuje unicestwić dzieło Boga Wszechmogącego, tym wyraźniejszy daje dowód na to, że ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego są prawdą, są realne i w pełni zdolne oczyścić oraz zbawić ludzi. Rzućmy okiem też na duchownych i starszych religijnego świata. Jakiej niegodziwości się dopuścili? Jak potraktowali dzieło Boże? Stają oni po stronie KPCh i z daleka wznoszą okrzyki poparcia dla Partii. Zrobili co w ich mocy, by kolaborować z KPCh w sprzeciwianiu się dziełu Boga, potępianiu go i dyskredytowaniu, a także w aresztowaniach i prześladowaniach osób, które zaświadczają o Bogu Wszechmogącym, dopuszczając się przy tym niezliczonych złych czynów. Dowodzi to, że tak jak przywódcy żydowscy, tak i przywódcy religijnego świata są głównymi winowajcami w potępianiu i oporze wobec Chrystusa, że są antychrystami, którzy nienawidzą prawdy i sprzeciwiają się Bogu. Nawet dziś wielu ludzi świata religii pozostaje ślepymi na zło przywódców religijnego świata i wciąż daje się im ogłupiać i kontrolować. Są to naprawdę głupi ignoranci. Są o krok od śmierci, a nawet o tym nie wiedzą.

Ale jak odróżnić prawdziwą drogę od fałszywej? Należy koniecznie kierować się słowami Boga, a nie diabelskimi słowami demonów z KPCh czy też duchownych i przywódców religijnego świata. To minimum rozsądku, którym powinien wykazać się każdy, kto wierzy w Boga. Jeżeli chodzi o to, jak odróżnić prawdziwą drogę od fałszywych, Bóg Wszechmogący mówi: „Zgłębianie takiej rzeczy nie jest trudne, ale wymaga poznania przez każdego z nas następującej jednej prawdy: Ten, który jest Bogiem wcielonym, powinien mieć w sobie istotę Boga i Ten, który jest Bogiem wcielonym, powinien mieć wyrażenie Boga. Ponieważ Bóg stanie się ciałem, przyniesie dzieło, jakiego zamierza dokonać, i ponieważ Bóg stanie się ciałem, wyrazi to, czym jest, a także będzie w stanie przynieść człowiekowi prawdę, obdarzyć go życiem oraz wyznaczyć mu drogę. Ciało, które nie ma istoty Boga, zdecydowanie nie jest Bogiem wcielonym – co do tego nie ma wątpliwości. Jeśli człowiek zamierza zbadać, czy jest to inkarnacja ciała Boga, musi to potwierdzić na podstawie wyrażanego przez Niego usposobienia oraz słów wypowiadanych przez Niego. To oznacza, że aby potwierdzić, czy jest to inkarnacja ciała Boga, czy nie, i czy jest to prawdziwa droga, trzeba to rozróżnić na podstawie Jego istoty. Zatem w ustaleniu, czy jest to ciało wcielonego Boga, kluczowa jest Jego istota (Jego dzieło, Jego wypowiedzi, Jego usposobienie i wiele innych aspektów), nie zaś wygląd zewnętrzny(Przedmowa, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). Słowa Boga Wszechmogącego bardzo wyraźnie pokazują nam zasady poznawania prawdziwej drogi. Aby ustalić, czy dzieło Boga Wszechmogącego jest prawdziwą drogą, kluczową kwestią jest przyjrzenie się słowom wyrażonym przez Boga Wszechmogącego w celu przekonania się, czy są prawdą i głosem Bożym. To najważniejsza i zasadnicza sprawa. Jeżeli ktoś jest w stanie dostrzec, że słowa Boga Wszechmogącego są prawdą i głosem Boga oraz przyjąć Boże dzieło w dniach ostatecznych, to jest panną mądrą, która wita Pana i została pochwycona przed oblicze Boże. Jeżeli jednak uparcie wierzy w to, co mówi KPCh oraz duchowni i starsi świata religii, nie zawraca sobie natomiast głowy nasłuchaniem głosu Boga ani nie poznaje i nie szuka dzieła Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, to jest panną głupią, która w ostatecznym rozrachunku zostanie porzucona i zgładzona przez Boga, a także ciśnięta pomiędzy klęski i będzie gorzko łkać oraz zgrzytać zębami.

Wstecz: 2. Po przeczytaniu licznych słów Boga Wszechmogącego w ostatnim czasie widzę, że drzemie w nich autorytet i moc. Każda Jego wypowiedź jest prawdą i bez dwóch zdań głosem Boga, a Bóg Wszechmogący to Pan Jezus, który powrócił. Jednego jednak nie pojmuję. Są ludzie, którzy udają, że są Panem Jezusem, który wrócił, i oni także wypowiedzieli słowa. Niektóre z nich spisano w księgach i sporo osób nabrało się na nie i podążyło za tymi ludźmi. Jak dostrzec, czym naprawdę są słowa fałszywych Chrystusów?

Dalej: 2. Zaświadczacie, że Bóg Wszechmogący to Pan Jezus, który powrócił i wyraża prawdę oraz dokonuje dzieła osądzania w dniach ostatecznych. Choć wasze świadectwo jest zgodne z Biblią, wielu ludzi w naszym kościele nie akceptuje tego. Wierzymy, że aby droga była prawdziwa, musi ją przyjąć liczne grono osób, a skoro zrobiła to jedynie garstka – jest to droga fałszywa. Zaczekamy, aż więcej członków naszego kościoła ją przyjmie, zanim sami uwierzymy.

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze