8. Wierzymy, że przygotowanie oliwy przez panny mądre nawiązuje do niezłomności w modlitwie, czytania Pisma i uczęszczania na zgromadzenia, a także pilnej pracy na rzecz Pana oraz gorliwego wyczekiwania Jego powrotu. To właśnie znaczy być panną mądrą, a kiedy Pan powróci, powitamy oblubieńca i weźmiemy udział w uczcie Baranka.

Wersety biblijne do wykorzystania:

„O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie! Wtedy wstały wszystkie te dziewice i przygotowały swoje lampy. A głupie powiedziały do mądrych: Dajcie nam ze swej oliwy, bo nasze lampy gasną. I odpowiedziały mądre: Nie damy, bo mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy odeszły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi” (Mt 25:6-10).

„Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną” (Obj 3:20).

„Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów” (Obj 2:7).

„Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną” (J 10:27).

„To ci, którzy podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie” (Obj 14:4).

Ważne słowa Boga:

Ponieważ człowiek wierzy w Boga, musi uważnie i krok po kroku podążać śladami Boga; powinien „iść za Barankiem, gdziekolwiek idzie”. Tylko tacy ludzie szukają prawdziwej drogi, tylko oni znają dzieło Ducha Świętego. Ludzie, którzy niewolniczo podążają za literami i doktrynami, są tymi, którzy zostali odrzuceni przez działanie Ducha Świętego. W każdym okresie Bóg rozpoczyna nowe dzieło i w każdym okresie następuje nowy początek między ludźmi. Jeśli człowiek tylko przestrzega prawd, że „Jahwe jest Bogiem” i „Jezus jest Chrystusem”, które są prawdami odnoszącymi się tylko do odpowiednich wieków, to człowiek nigdy nie nadąży za działaniem Ducha Świętego i na zawsze nie będzie mógł być objęty dziełem Ducha Świętego. Niezależnie od tego, jak Bóg działa, człowiek podąża za Nim bez najmniejszej wątpliwości i ściśle. Jak zatem człowiek mógłby być odrzucony przez Ducha Świętego? Niezależnie od tego, co Bóg czyni, tak długo, jak człowiek jest pewien, że jest to dzieło Ducha Świętego, i współpracuje w dziele Ducha Świętego bez żadnych wątpliwości i stara się spełniać wymagania Boga, to jak mógłby zostać ukarany? Dzieło Boże nigdy się nie skończyło, Jego kroki nigdy się nie zatrzymały, a przed ukończeniem Jego dzieła zarządzania zawsze jest zajęty i nigdy się nie zatrzymuje.

(Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)

Skoro szukamy śladów Boga, musimy szukać Jego woli, Jego słów, Jego wypowiedzi – ponieważ tam, gdzie wypowiadane są nowe słowa Boga, tam jest Jego głos, a tam, gdzie są Jego ślady, tam też są Jego uczynki. Tam, gdzie jest wyraz Bożej obecności, tam Bóg się pojawia, a tam, gdzie On się pojawia, tam istnieją prawda, droga i życie. Poszukując śladów Boga, zignorowaliście słowa „Bóg jest prawdą, drogą i życiem”. Dlatego też wielu ludzi, nawet gdy otrzymują prawdę, nie wierzy, że odnalazło ślady Boga, a tym bardziej nie uznaje tego, że Bóg się pojawił. Jakże poważny jest to błąd! Pojawienia się Boga nie można pogodzić z pojęciami człowieka, a tym bardziej Bóg nie może się pojawić na życzenie człowieka. Bóg podejmuje własne decyzje i ma własne plany, gdy dokonuje swojego dzieła. Ponadto ma On własne cele i własne metody. Jakiekolwiek dzieło Bóg wykonuje, nie potrzebuje On omawiać go z człowiekiem czy szukać porady człowieka, a tym bardziej nie potrzebuje informować każdej osoby o swoim dziele. Takie jest usposobienie Boga, które, co więcej, powinno być uznane przez każdego. Jeśli pragniecie być świadkami pojawienia się Boga, jeśli pragniecie iść Jego śladami, musicie najpierw odejść od swoich własnych pojęć. Nie wolno ci domagać się od Boga, aby czynił to czy tamto, a tym bardziej nie powinieneś zamykać Go w swoich własnych ramach i ograniczać Go do swoich własnych pojęć. Zamiast tego powinniście wymagać od siebie zrozumienia, jak należy poszukiwać śladów Boga, jak powinniście przyjąć Jego pojawienie się i jak macie podporządkować się Jego nowemu dziełu: oto co powinien czynić człowiek. Ponieważ człowiek nie jest prawdą ani nie posiada prawdy, powinien poszukiwać, przyjmować i być posłusznym.

(Dodatek 1: Pojawienie się Boga zapoczątkowało nowy wiek, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)

Przykłady i wyimki z kazań i rozmów wspólnoty:

Powitanie Pana przez panny mądre pokazuje, że ich roztropność polegała głównie na rozpoznawaniu głosu Pana, i tej mądrości panny głupie nie posiadały. Czy rozpoznanie głosu Pana jest prostą sprawą? Jeśli ludzie są przepełnieni pojęciami i wyobrażeniami, słysząc głos Pana będą skrępowani i ograniczeni, i będą skłonni w niego wątpić. Kiedy panny mądre słyszą głos Pana, są w stanie odłożyć na bok swoje pojęcia i wyobrażenia; nie mają wątpliwości, że to Pan przemawia, a zatem witają Go. Tak więc ci, którzy potrafią rozpoznać głos Pana, rozumieją sprawy duchowe. Źródło tego głosu jest dla nich jasne i widzą, że to przemawia Duch Boży. To wystarcza, a ich pojęcia i wyobrażenia nie stanowią już wielkiego problemu. Tymczasem panny głupie podejmują decyzje na podstawie własnych pojęć i wyobrażeń, które uważają za prawdę. Pomimo tego, że słyszą głos Pana, zaprzeczają mu, odrzucają go i w ten sposób tracą możliwość przyjęcia Pana. To tutaj panny głupie ponoszą porażkę. Co więc oznacza przygotowanie oliwy przez panny mądre? Przede wszystkim oznacza uważne słuchanie głosu Pana, wyjście poza ograniczenia własnych pojęć i wyobrażeń oraz przyjmowanie i akceptowanie Pana bez żadnych wątpliwości po upewnieniu się, że jest to głos Pana – to jest najważniejsze. W przyjmowaniu Pana wielu ludzi ograniczają ich religijne pojęcia. To tak, jakby mieli już ustalony i stwierdzony model powrotu Pana i nie brali pod uwagę niczego, co jest sprzeczne z ich pojęciami i wyobrażeniami. Jakże głupi są tacy ludzie! Jest wielu takich, którzy zbadali prawdziwą drogę, którzy przeczytali słowa Boga Wszechmogącego i przyznają, że są one prawdą, ale nie akceptują tego, że ta osoba jest wcieleniem. Zachowują się dokładnie tak, jak faryzeusze wobec Pana Jezusa – są najbardziej głupimi ludźmi ze wszystkich. Ci, którzy po przeczytaniu słów Boga Wszechmogącego uznają, że są one prawdą, którzy są pewni, że jest to ukazanie się i dzieło Boga, i którzy przyjmują, że Bóg Wszechmogący jest Zbawicielem, są najmądrzejsi ze wszystkich. Co czyni ich mądrymi? Po pierwsze, są w stanie rozpoznać, że wszystkie słowa Boże są prawdą i głosem Boga. Po drugie, po ustaleniu, że słowa Boże są prawdą i głosem Boga, są w stanie zidentyfikować to, co mówi szatan, jako plotki i diabelskie słowa, które potępiają Boga i sprzeciwiają się Mu. Panny mądre całkowicie zaprzeczają wszystkim słowom pochodzącym od szatana i ufają, że tylko Bóg jest prawdą. To są najważniejsze przejawy mądrości u mądrych panien. Kiedy już przyjęły Pana, żadne kłamstwa i zmyślenia szatana nie mogą ich zwieść; ufają tylko Bogu i chętnie odkładają wszystko na bok, aby podążać za Bogiem, wypełniając w ten sposób całkowicie słowa Pana Jezusa: panny mądre przyjęły Pana, to znaczy zostały wyniesione przed tron Boga.

(Rozmowy zwierzchnika)

Wstecz: 7. W Biblii napisano: „Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi” (1Tes 4:16). Zaświadczasz, że Pan Jezus powrócił, ale do naszych uszu nie dobiegł okrzyk ni głos archanioła, ani też dźwięk trąby Bożej, powstających znów zmarłych świętych także nie widzieliśmy. Jak więc można dowieść, że Pan powrócił?

Dalej: 1. Zaświadczacie, że Pan Jezus powrócił i stał się ciałem, by dokonać swego dzieła. Jak to możliwe? Biblia mówi: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie, wpatrując się w niebo? Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba” (Dz 1:11). Po tym, jak Pan Jezus ukończył dzieło ukrzyżowania, zmartwychwstał i ukazał się swoim uczniom. Stał się chwalebnym ciałem duchowym i wstąpił do nieba. Kiedy Pan powróci, również powinien ukazać się nam jako duchowe ciało powstałe z martwych. Dlaczego twierdzicie, że Bóg musi stać się ciałem, ukazać i dokonywać dzieła jako Syn Człowieczy w dniach ostatecznych?

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze