7. W Biblii napisano: „Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi” (1Tes 4:16). Zaświadczasz, że Pan Jezus powrócił, ale do naszych uszu nie dobiegł okrzyk ni głos archanioła, ani też dźwięk trąby Bożej, powstających znów zmarłych świętych także nie widzieliśmy. Jak więc można dowieść, że Pan powrócił?

Odpowiedź:

Czy słusznie oceniasz, czy Pan powrócił, bazując na słowach świętego Pawła zapisanych w Biblii, które mówią: „Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi” (1Tes 4:16)? To zwyczajnie fakt, że Biblia zawiera słowa Boże oraz słowa człowieka, a nawet i słowa diabła, szatana. Jeżeli chodzi o powitanie Pana, dlaczego nie kierujesz się tym, co powiedział Bóg, lecz słuchasz słów człowieka? Czy sądzisz, że wszystkie słowa wypowiedziane przez człowieka są prawdą? Że wszystkie są z nią zgodne? Słowa, do których się odnosisz, zostały wypowiedziane przez świętego Pawła. Święty Paweł był człowiekiem, nie Bogiem, jak więc można witać Pana, opierając się na jego słowach? Jedynie słowa Boże mogą służyć za podstawę działań związanych z powrotem Pana. Nie ma lepszych podstaw niż proroctwa przekazane nam przez Samego Pana Jezusa, jako że jedynie słowa Boga są prawdą. Człowiek nie ma w sobie prawdy i nawet jeśli wypowiada się pod wpływem oświecenia i iluminacji Ducha Świętego, jego słowa nie są prawdą, a tym bardziej nie należy ich za nią uważać i trzymać się ich, jakby prawdą były. Co zatem Pan Jezus powiedział o swoim powrocie? Pan Jezus powiedział: „A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec(Mt 24:36). Pan Jezus mówił jednoznacznie i wprost. Nikt nie wie, kiedy powróci Pan, nawet aniołowie w niebie czy Sam wcielony Syn Człowieczy. Tylko Ojciec – Duch Święty – to wie. A skoro tak, w kwestii witania Pana najlepiej szukać i dowiadywać się, opierając się wyłącznie na słowach Pana Jezusa. Żadne z proroctw człowieka nie jest precyzyjne i nie może służyć za podstawy czegokolwiek. A zatem, czy słowa Pana Jezusa mówią nam, że powróci On w akompaniamencie okrzyku i głosu archanioła, że zagrzmi trąbka Boża i powstaną zmarli? Nie. A więc wasz wniosek opierający się na słowach świętego Pawła, że Pan nie powrócił, ponieważ nie widzieliśmy tych zjawisk, jest naprawdę śmieszny.

My witamy powracającego Pana na podstawie Jego słów. Powiedział Pan: „Oto przychodzę jak złodziej(Obj 16:15). „Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie(Łk 12:40). „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną(Obj 3:20). „Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i z Synem Człowieczym w jego dniu. Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie(Łk 17:24-25). Słowa Pana wyraźnie mówią: nadchodzi On w nieoczekiwanym dla człowieka momencie i wyraża prawdę w nieznanych człowiekowi ani aniołom okolicznościach oraz sprawia, że wybrańcy Boga słyszą Jego głos. Gdy wybrańcy Boga słyszą Jego głos i rozpoznają Pana, wówczas są unoszeni przed Jego tron. Właśnie ci ludzie są unoszeni i zaczynają zaświadczać o powrocie Pana, który zjawił się oraz dokonuje swego dzieła, wypełniając proroctwo Pana Jezusa: „O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!(Mt 25:6). Witanie Pana, który nadszedł, nie jest takie proste. Opiera się ono w pełni na proroctwach Pana Jezusa i to żaden błąd. Nie ma potrzeby, by ludzie nasłuchiwali okrzyku, głosu archanioła czy trąbki Bożej albo wypatrywali powstających umarłych – to wszystko niedorzeczności. Tylko jedna rzecz poświadcza, że Pan powrócił, a jest to usłyszenie głosu Bożego i dostrzeżenie, że słowa wyrażone przez Boga są prawdą, Jego głosem – to najlepszy dowód. Jeśli w to nie wierzysz, na własne oczy ujrzyj wszystkie słowa wyrażone przez Boga Wszechmogącego. Jeśli rozpoznajesz w nich głos Boga i akceptujesz je, jesteś panną mądrą, która usłyszała głos Pana i powitała Go. Bóg Wszechmogący mówi: „Ten, który jest Bogiem wcielonym, powinien mieć w sobie istotę Boga i Ten, który jest Bogiem wcielonym, powinien mieć wyrażenie Boga. Ponieważ Bóg stanie się ciałem, przyniesie dzieło, jakiego zamierza dokonać, i ponieważ Bóg stanie się ciałem, wyrazi to, czym jest, a także będzie w stanie przynieść człowiekowi prawdę, obdarzyć go życiem oraz wyznaczyć mu drogę. Ciało, które nie ma istoty Boga, zdecydowanie nie jest Bogiem wcielonym – co do tego nie ma wątpliwości. Jeśli człowiek zamierza zbadać, czy jest to inkarnacja ciała Boga, musi to potwierdzić na podstawie wyrażanego przez Niego usposobienia oraz słów wypowiadanych przez Niego. To oznacza, że aby potwierdzić, czy jest to inkarnacja ciała Boga, czy nie, i czy jest to prawdziwa droga, trzeba to rozróżnić na podstawie Jego istoty. Zatem w ustaleniu, czy jest to ciało wcielonego Boga, kluczowa jest Jego istota (Jego dzieło, Jego wypowiedzi, Jego usposobienie i wiele innych aspektów), nie zaś wygląd zewnętrzny(Przedmowa, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). Możesz także czekać, aż twoim oczom ukarze się fakt dokonania się Bożego dzieła doskonalenia grupy ludzi, którzy przemienią się w zwycięzców, oraz fakt wypełnienia się każdego słowa Boga Wszechmogącego. Jednak jeśli poczekasz z przyjęciem Boga Wszechmogącego do tego dnia, będzie już za późno, a Bóg ukarze się otwarcie.

Wstecz: 6. Przeczytaliśmy wiele słów Boga Wszechmogącego. Jest w nich autorytet, moc i istotnie są one głosem Boga. A jednak duchowni i starsi mówią, że w Biblii napisano: „Dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść od tego, który was powołał ku łasce Chrystusa, do innej ewangelii; Która nie jest inną; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą wypaczyć ewangelię Chrystusa. Lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty” (Ga 1:6-8). W myśl tych słów wypowiedzianych przez Pawła duchowni i starsi uznają, że nasza wiara w Boga Wszechmogącego stanowi odejście od imienia Pana Jezusa oraz od Jego drogi. Mówią, że wierzymy w inną ewangelię, że to apostazja i zdrada Pana. Choć czujemy, że się mylą, nie potrafimy z całą pewnością stwierdzić w jakim zakresie. Prosimy, omów z nami tę kwestię.

Dalej: 8. Wierzymy, że przygotowanie oliwy przez panny mądre nawiązuje do niezłomności w modlitwie, czytania Pisma i uczęszczania na zgromadzenia, a także pilnej pracy na rzecz Pana oraz gorliwego wyczekiwania Jego powrotu. To właśnie znaczy być panną mądrą, a kiedy Pan powróci, powitamy oblubieńca i weźmiemy udział w uczcie Baranka.

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze