Film ewangeliczny 2023 | „Uczta w Królestwie Niebieskim” Świadectwo księdza katolickiego

10 czerwca 2023

Chen Mingde jest katolickim księdzem. Dostrzega, że Kościół katolicki coraz bardziej podupada i pogrąża się w mroku oraz że nawet biskupi i inni duchowni poszli na układ z rządem i dołączyli do Patriotycznego Ruchu Potrójnej Autonomii. To budzi w nim udrękę i rozczarowanie. Szukając w różnych miejscach kościoła, który posiada dzieło Ducha Świętego, niespodziewanie trafia na ewangelię Boga Wszechmogącego. Po przeczytaniu wielu słów Boga Wszechmogącego rozpoznaje w nich głos Boga i pojmuje, że Bóg Wszechmogący to Pan Jezus, który powrócił. Przyjmuje Go z radością. Ale gdy dowiadują się o tym biskupi i inni duchowni, ku zaskoczeniu Chena Mingde zaczynają robić wszystko, by go potępić i odwieść od przyjęcia Boga Wszechmogącego. Nasyłają nawet ludzi, którzy dewastują jego kościół, usiłując w ten sposób zawrócić go z prawdziwej drogi. Chen Mingde dostrzega nienawidzące prawdy, wrogie Bogu i szatańskie oblicza biskupów i duchownych, więc porzuca stan kapłański, odchodzi z Kościoła katolickiego i zaczyna głosić ewangelię o królestwie Bożym. Sprawia, że wielu ludzi zwraca się ku Bogu Wszechmogącego, i jest bardzo z siebie zadowolony. Często chlubi się tym, jaką pracę wykonał i ile wycierpiał, a robi to, by zdobyć podziw wśród braci i sióstr. Jego aroganckie usposobienie coraz bardziej się rozdyma. Chen Mingde traktuje innych z góry, sam dla siebie jest prawem i zamyka uszy na rady ludzi wokół siebie. Doprowadza to w końcu do jego aresztowania podczas zgromadzenia. Zaczyna się nad sobą zastanawiać po tym, jak doświadcza brutalnych tortur i indoktrynacji ze strony Komunistycznej Partii. Dzięki objawieniu Bożych słów dostrzega, jak bardzo jest arogancki i bezrozumny. Dociera do niego, że szukał dla siebie miejsca w sercach innych ludzi oraz że podąża ścieżką antychrysta. Bez Bożego sądu, karcenia i dyscypliny poszedłby na zatracenie za swój sprzeciw względem Boga. Chen Mingde poznaje wiele prawd dzięki sądowi i obmywaniu, które przynoszą mu słowa Boga. Doświadcza oczyszczenia i przemiany swojego zepsutego usposobienia. Czuje, że bardzo wiele zyskał i że zasiada rzeczywiście na uczcie w królestwie niebieskim.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze