197 Zrozum prawdę i bądź wolny

1

Przez wiele lat wiary w Pana wypowiadałem tylko słowa i głosiłem doktryny, kurczowo trzymałem się zasad i odprawiałem religijne rytuały.

Każda moja modlitwa była pustą przechwałką; nigdy w swoim sercu nie wypowiadałem słów do Boga.

Nie poszukiwałem też prawdy, gdy czytałem słowa Boga. Nie byłem w stanie rozważyć woli Boga.

Wydawało mi się, że zapamiętanie słynnych wersów i powiedzeń z Biblii oznacza, że posiadłem rzeczywistość prawdy.

Koncentrowałem się tylko na powstrzymaniu się od kłamstwa i tym samym uważałem się za uczciwego.

Pracowałem niestrudzenie i radośnie przez lata, aby wejść do królestwa niebieskiego i otrzymać nagrodę.

Jakie to szczęście, że wezwały mnie słowa Boga Wszechmogącego. Usłyszałem Jego głos i wróciłem do Niego.

Dzięki słowom Bożym zrozumiałem wiele prawd; ujrzałem pojawienie się i działanie Boga.

2

Sąd Bożych słów nagle mnie obudził. Dążenie do prawdy pozostaje w zgodzie z Bożym sercem.

Jeśli wierzę w Boga, ale nie doświadczam Bożego karcenia i sądu, moje zepsute usposobienie nie może się zmienić.

Jeśli nie znam Boga i nie mam bojaźni Bożej, moje dobre zachowanie to jedynie pozory.

Sprawiedliwe usposobienie Boga jest nienaruszalne przez człowieka, a pragnienie fałszywego człowieka, aby wejść do królestwa, jest tylko marzeniem.

Postanawiam praktykować Boże słowa i ich doświadczać, by poznać prawdę i porzucić zepsucie.

We wszystkim poszukuję prawdy i ją praktykuję. Czuję, że moje serce jest stabilne i spokojne.

Lojalnie wypełniam swoje obowiązki i z radością pełnię służbę Bogu. Nie proszę o błogosławieństwa, a jedynie o to, by móc kochać Boga.

Teraz, gdy rozumiem prawdę, już nie trzymam się kurczowo reguł. Żyjąc przed obliczem Boga, jestem uwolniony.

Wstecz: 196 O Boże, naprawdę nie zasługuję na Twoją miłość!

Dalej: 198 Bycie panną mądrą to przyjmowanie prawdy

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

857 Gdy uderzy katastrofa

Ⅰ Miłosierdziem obdarza Bóg tych, którzy Go kochają, siebie wyrzekając się. Na złych ludzi spada kara, na dowód sprawiedliwości i gniewu...

66 Smutek skażonej ludzkości

Ⅰ Człowiek kroczył przez wieki przy Bogu, ale nie wiedział, że panuje Bóg nad wszystkim, rządzi losem wszystkich istnień, porządkuje je i...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce