Rozdział 20

Dzieło Ducha Świętego szybko kroczy naprzód, przenosząc was do zupełnie nowego królestwa, a rzeczywistość życia w nim zostaje wam ukazana. Słowa wypowiadane przez Ducha Świętego wprost odkryły głębię w twoim sercu, wskutek czego obrazy ukazują się wam jeden po drugim. Wszyscy ci, którzy są spragnieni prawości, którzy zamierzają usłuchać, z pewnością pozostaną w Syjonie i w Nowym Jeruzalem. Z pewnością wraz ze mną okryją się chwałą oraz sławą i podzielą ze Mną piękne błogosławieństwa. Są pewne tajemnice świata duchowego, których jeszcze nie widzieliście, jako że wasze duchowe oczy nie są otwarte; wszelkie rzeczy są absolutnie wspaniałe, a cuda i wspaniałości, rzeczy, o których ludzie nigdy nie myśleli, będą stopniowo się ziszczać. Wszechmogący Bóg ukaże Swe największe cuda, a wszystkie narody i ludy aż po krańce świata będą mogły je ujrzeć na własne oczy; a w tych cudach leży Mój majestat, prawość i wszechmocność. Ten dzień nadchodzi! Nadeszła niezwykle ważna chwila – wycofacie się czy wytrwacie do końca i nigdy nie zawrócicie? Nie spoglądające na żadnego człowieka, sprawę lub rzecz, nie spoglądajcie na świat lub waszych mężów, dzieci lub wasze życiowe obawy; po prostu spójrzcie na Mą miłość i łaskę, spójrzcie na cenę, którą zapłaciłem, by was zyskać, na to, czym jestem, a rzeczy te staną się wystarczającą zachętą.

Czas jest tak bliski, a Moja wola musi się wypełnić bez zwłoki. Nie porzucę tych, którzy są w Moim imieniu, lecz doprowadzę was wszystkich do chwały. Widać jednak, że nadeszła kluczowa chwila. Jeśli ktoś nie potrafi zrobić następnego kroku, całe życie będzie nad sobą lamentował i pożałuje, gdy będzie już za późno. Teraz wasze postawy są poddawane praktycznej próbie, by sprawdzić, czy można zbudować Kościół i czy potraficie być sobie wzajemnie posłuszni. Z tego punktu widzenia twoje posłuszeństwo to w istocie posłuszeństwo, w ramach którego przebierasz i wybierasz – chociaż możesz być w stanie podporządkować się jednej osobie, jest ci trudno podporządkować się komuś innemu. Naprawdę nie sposób być posłusznym, gdy się polega na ludzkich koncepcjach. Jednakże myśli Boga zawsze przewyższają myśli człowieka! Chrystus był posłuszny aż do śmierci i umarł na krzyżu. Chrystus nie mówił nic o warunkach i przyczynach, zawsze chętnie okazywał posłuszeństwo woli swego Ojca. Twój obecny poziom posłuszeństwa jest aż nadto ograniczony. Mówię do was wszystkich: posłuszeństwo nie polega na słuchaniu ludzi, lecz oznacza raczej podporządkowanie się dziełu Ducha Świętego i samemu Bogu. Moje słowa odnawiają i zmieniają was od wewnątrz; gdyby było inaczej, kto byłby posłuszny komu? Wszyscy jesteście nieposłuszni wobec innych ludzi. Musicie poświęcić czas, by to pojąć – czym jest posłuszeństwo i jak możecie urzeczywistniać oparte na nim życie. Musicie częściej przychodzić przed Moje oblicze wspólnie zgłębiać tę kwestię, a stopniowo dojdziecie do jej zrozumienia, wyrzekając się tym samym własnych pojęć i wyborów. Ludziom trudno jest dokładnie zrozumieć ów sposób, w jaki działam. Nie chodzi o to, jak dobrzy lub zdolni są ludzie – posługuję się nawet najbardziej nieświadomymi i najbardziej nieznacznymi, by objawić wszechmoc Boga, jednocześnie zmieniając niektóre ludzkie pojęcia, opinie i wybory. Boże czyny są tak cudowne; przewyższają one ludzką zdolność pojmowania!

Jeżeli rzeczywiście pragniesz stać się człowiekiem, który składa Mi świadectwo, musisz przyjąć prawdę w sposób czysty, a nie błędny. Musisz bardziej skupić się na urzeczywistnianiu Moich słów oraz dążyć do tego, aby twoje życie szybko dojrzewało. Nie poszukujcie rzeczy bezwartościowych; w żaden sposób nie ulepszą waszego życia. Możecie zostać zbudowani tylko wtedy, gdy wasze życie dojrzeje, tylko wtedy też możecie być wprowadzeni do królestwa – co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Wciąż pragnę powiedzieć ci jeszcze o czymś. Dałem tobie wiele, lecz jak wiele rzeczywiście zrozumiałeś? Jak wiele z tego, o czym mówię, urzeczywistniło się w twoim życiu? Jak wiele z tego, o czym mówię, stało się treścią twojego życia? Nie czerp wody przetakiem – w końcu nie osiągnięsz niczego prócz pustki. Inni bardzo łatwo uzyskali różne korzyści, a co z tobą? Czy potrafisz pokonać szatana, jeżeli jesteś nieuzbrojony i nie nosisz żadnej broni? Musisz bardziej polegać na Mych słowach, które są najlepszym orężem do samoobrony. Powinieneś przyjąć do wiadomości, abyś nie przywłaszczał Moich słów. Jeżeli ich nie znasz, nie poszukujesz, nie próbujesz ich zrozumieć lub obcować ze Mną, lecz popadasz w całkowite samozadowolenie, doznasz straty. Powinieneś wynieść z tego lekcję, musisz usunąć się na bok i skorzystać z mocnych stron innych, by uzupełnić twoje własne braki; po prostu nie czyń wszystkiego, co zechcesz. Czas nie czeka na nikogo. Życie braci i sióstr wzrasta z każdym dniem, z każdym dniem doświadczają zmiany i są odnawiani. Siła braci i sióstr powstaje – to wspaniałe! Biegnij do mety; nikt nie będzie w stanie zadbać o kogoś innego, po prostu podejmij własne wysiłki, by współpracować ze Mną. Tym, którzy widzą, którzy mają przed sobą otwartą drogę, którzy nie popadli w zniechęcenie i zawsze patrzą w przyszłość, bez wątpienia zagwarantowane jest zwycięstwo. Teraz nadeszła kluczowa chwila. Uważaj, byś nie popadł w zniechęcenie, nie stracił zapału. W każdej sprawie musisz patrzeć w przyszłość, a nie zawracać; poświęć wszystko, porzuć wszelkie pogmatwane sytuacje oraz podążaj do przodu, ile masz sił. Jak długo pozostanie ci jeden oddech, do samego końca – nie ustawaj; tylko to będzie warte pochwały.

Wstecz: Rozdział 19

Dalej: Rozdział 21

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Powiązane treści

Ścieżka… (2)

Być może nasi bracia i siostry mają pewne wyobrażenie o kolejności, etapach i metodach dzieła Bożego w Chinach kontynentalnych, ale i tak...

Wizja dzieła Bożego (3)

Gdy po raz pierwszy Bóg stał się ciałem, nastąpiło to przez poczęcie z Ducha Świętego i było związane z dziełem, które zamierzał wykonać....

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce