Rozdział 21

Dzieło Ducha Świętego przywiodło was teraz do nowych niebios i do nowej ziemi. Wszystko podlega odnowie, wszystko spoczywa w Moich dłoniach, wszystko zaczyna się od nowa! Ludzie mają swoje pojęcia, które sprawiają, że nie są oni w stanie tego zrozumieć ani nie ma to dla nich sensu – ale to Moje dzieło, a w nim zawiera się Moja mądrość. Dlatego możecie odłożyć wszystkie swe pojęcia i opinie oraz skupić się na jedzeniu i piciu Bożego słowa w uległości, bez żadnych obaw. Skoro działam w ten sposób, przyjmę na siebie święte zobowiązanie. W gruncie rzeczy ludzie nie muszą żyć w szczególny sposób. To raczej Bóg, czyniąc cuda, ukazuje swoją wszechmoc. Ludziom nie wolno przechwalać się, chyba że chwalą się Bogiem. W przeciwnym razie poniesiesz stratę. Bóg podnosi z pyłu ubogich, a pokorni muszą zostać wywyższeni. Użyję Mej mądrości we wszystkich jej formach, by kierować kościołem powszechnym, by kierować wszystkimi ludami i wszystkimi narodami, tak by one wszystkie były we Mnie i tak byście wy wszyscy, członkowie kościoła, mogli Mi się podporządkować. Ci, którzy wcześniej nie okazywali posłuszeństwa, teraz muszą być Mi posłuszni, muszą podporządkować się sobie nawzajem, znosić jedni drugich, prowadzić życie w jedności i kochać siebie nawzajem, zgodnie posługując i wspólnie korzystając z mocnych stron innych dla zrównoważenia własnych słabości. W ten sposób zostanie zbudowany kościół, a szatan nie będzie miał możliwości wykorzystania was. Tylko wtedy Mój plan zarządzania się powiedzie. Pozwólcie, że w tym miejscu jeszcze o czymś wam przypomnę. Nie dopuść, by powstały w tobie nieporozumienia, ponieważ taki a taki żyje w pewien sposób czy postąpił w taki a taki sposób, sprawiając, że podupadłeś na duchu. W Moim odczuciu, jest to nieodpowiednie i bezwartościowe. Czyż Ten, w którego wierzysz, nie jest Bogiem? To nie pierwsza lepsza osoba. Funkcje te nie są te same. Istnieje jedno ciało. Każdy wykonuje swój obowiązek, każdy na swoim miejscu i najlepiej jak potrafi – na każdą iskrę przypada wszak jeden rozbłysk światła – dążąc do osiągnięcia życiowej dojrzałości. W ten sposób Ja będę usatysfakcjonowany.

Musicie się skupić wyłącznie na tym, by stanąć przede Mną w pokoju. Pozostańcie blisko Mnie, intensywniej poszukujcie prawdy, gdy czegoś nie rozumiecie, zanoście modlitwy i oczekujcie na Mój czas. Patrzcie na wszystko jasno oczyma swego ducha. Nie postępujcie nierozważnie, byście nie zbłądzili. Tylko wtedy jedzenie i picie Mych słów naprawdę przyniesie owoce. Jedz i pij Me słowa często, rozważaj to, co powiedziałem, przykładaj wagę do praktykowania Moich słów i żyj ich rzeczywistością – to sprawa kluczowa. Proces budowania kościoła to również proces rozwoju życia. Jeżeli twoje życie przestaje się rozwijać, nie możesz zostać zbudowany. Bez względu na to, jak byłbyś dobry, nie zostaniesz zbudowany, jeżeli będziesz polegać na tym, co przyrodzone, na ciele, na gorliwości, na datkach i na umiejętnościach. Musisz żyć słowami życia, żyć w oświeceniu i iluminacji Ducha Świętego, znać swoją aktualną sytuację i być przemienionym człowiekiem. Musisz mieć to samo duchowe zrozumienie, doznać nowego oświecenia i umieć nadążyć za nowym światłem. Musisz umieć bezustannie się do Mnie zbliżać i porozumiewać się ze Mną, umieć opierać swe codzienne życiowe działania na Mych słowach, umieć odpowiednio postępować z różnymi rodzajami ludzi, zdarzeń i rzeczy w oparciu o Me słowa, i uważać je za standard oraz urzeczywistniać Moje usposobienie we wszystkim, co w życiu robisz.

Jeżeli pragniesz pojąć Mą wolę i się nią przejmować, musisz zważać na Me słowa. Nie postępuj pochopnie. Wszystko, czego nie pochwalam, spotka marny koniec. Błogosławieństwo przychodzi tylko w tym, co pochwalam. Jeśli Ja mówię, tak będzie. Jeśli Ja nakażę, tak się stanie. Bezwzględnie nie możecie czynić tego, na co nie zezwoliłem, bym nie wpadł w gniew. Jeśli jednak to uczynicie, wtedy będzie za późno na żal.

Wstecz: Rozdział 20

Dalej: Rozdział 22

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze