Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo ukazuje się w ciele

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Rozdział 21

Dzieło Ducha Świętego przywiodło was teraz do nowych niebios i do nowej ziemi. Wszystko podlega odnowie, wszystko spoczywa w Moich dłoniach, wszystko zaczyna się od nowa! Z powodu swych poglądów ludzie nie potrafią tego przemyśleć i nie ma to dla nich sensu – ale to Moje dzieło, a w nim jest Moja mądrość. Dlatego możecie odłożyć wszystkie swe poglądy i opinie. Możecie skupić się na jedzeniu i piciu Bożego słowa w uległości, bez żadnych obaw. Działając w ten sposób, przyjmuję na siebie święte zobowiązanie. W rzeczywistości ludzie nie muszą żyć w szczególny sposób. To raczej Bóg, czyniąc cuda, ukazuje swoją wszechmoc. Ludziom nie wolno przechwalać się, chyba że chwalą się Bogiem. W przeciwnym przypadku doświadczą straty. Bóg podnosi z pyłu nędznych, a pokorni muszą zostać wywyższeni. Użyję Mej mądrości we wszystkich jej formach, by kierować Kościołem powszechnym, by kierować wszystkimi ludami i wszystkimi narodami, tak by one wszystkie były we Mnie i tak byście wy wszyscy mogli podporządkować Mi się w Kościele. Ci, którzy wcześniej nie okazywali posłuszeństwa, teraz muszą być Mi posłuszni, muszą sobie nawzajem podporządkować się, znosić jedni drugich, prowadzić życie w jedności i kochać siebie nawzajem, wspólnie korzystając z mocnych stron innych dla zrównoważenia swoich własnych słabości, w zgodnym posługiwaniu. W ten sposób zbudowany będzie Kościół, a szatan nie będzie miał możliwości wyzysku. Tylko wtedy Mój plan zarządzania nie poniesie porażki. Pozwólcie, że w tym miejscu przypomnę wam jeszcze o czymś. Nie dopuść, by powstały w tobie nieporozumienia, ponieważ taki a taki żyje w pewien sposób czy postąpił w taki a taki sposób, sprawiając, że podupadłeś na duchu. W moim odczuciu, jest to nieodpowiednie i bezwartościowe. Czyż Ten, w którego wierzysz, nie jest Bogiem? To nie pierwsza lepsza osoba. Funkcje nie są te same. Istnieje jedno ciało. Każdy wykonuje swój obowiązek, każdy na swoim miejscu i jak najlepiej – na każdą iskrę przypada jeden rozbłysk światła – poszukując życiowej dojrzałości. W ten sposób Ja będę usatysfakcjonowany.

Musicie się skupić wyłącznie na tym, byście stanęli przede Mną w pokoju. Pozostańcie blisko Mnie, poszukujcie bardziej, gdy nie rozumiecie, zanoście modlitwy i oczekujcie na Mój czas. Patrzcie na wszystko jasno oczyma swego ducha. Nie postępujcie nierozważnie, byście nie zbłądzili. Tylko wtedy jedzenie i picie Mych słów naprawdę przyniesie owoce. Jedz i pij Me słowa często, rozważaj to, co powiedziałem, przykładaj wagę do praktykowania Moich słów i żyj ich rzeczywistością – to sprawa kluczowa. Proces budowania Kościoła to również proces rozwoju życia. Jeżeli twoje życie przestaje się rozwijać, nie możesz zostać zbudowany. Bez względu na to, jak dobrzy byś nie był, nie zostaniesz zbudowany, jeżeli będziesz polegać na tym, co przyrodzone, na ciele, na gorliwości, na datkach i na umiejętnościach. Musisz żyć słowami życia, żyć w promieniach i świetle Ducha Świętego, znać swój aktualny stan i być przemienionym człowiekiem. Musisz mieć ten sam wgląd w duchu, doznać nowego oświecenia i umieć nadążyć za nowym światłem. Musisz umieć bezustannie się do Mnie zbliżać i porozumiewać ze Mną, umieć opierać swe codzienne życiowe działania na Mych słowach, umieć odpowiednio postępować z różnymi rodzajami ludzi, zdarzeń i rzeczy w oparciu o Me słowa, uważając je za normę i żyjąc Mym usposobieniem we wszystkich czynach waszego życia.

Jeżeli pragniesz pojąć Mą wolę i się nią przejmować, musisz zważać na Me słowo. Nie postępuj pochopnie. Wszystko, czego nie pochwalam, spotka marny koniec. Błogosławieństwo przychodzi tylko w tym, co pochwalam. Jeśli Ja mówię, tak będzie. Jeśli Ja nakażę, tak się stanie. Bezwzględnie nie możecie czynić tego, czego nie pozwoliłem, bym nie wpadł w gniew. Wtedy będzie za późno na żałowanie.

Wstecz:Rozdział 20

Dalej:Rozdział 22

Powiązane treści

 • Obietnice dla tych, którzy zostali udoskonaleni

  Jaka jest droga, którą Bóg udoskonala człowieka? Jakie aspekty obejmuje ten proces? Czy pragniesz zostać udoskonalony przez Boga? Czy zgadzasz się prz…

 • Przygotuj dostatecznie wiele dobrych uczynków dla swego przeznaczenia

  Wykonałem wiele pracy pośród was i w istocie również wielokrotnie się wypowiadałem. Mimo to wciąż czuję, że Moje słowa i Moja praca nie spełniły swej …

 • Dzieło i wejście (4)

  Gdyby człowiek mógł naprawdę wejść zgodnie z dziełem Ducha Świętego, jego życie wykiełkowałoby szybko, jak pęd bambusa po wiosennym deszczu. Sądząc po…

 • Rozdział 26

  Kto zamieszkał w Moim domu? Kto wstawił się za Moją sprawą? Kto cierpiał w Moim imieniu? Kto związał się słowem przede Mną? Kto podążał za Mną aż do t…