Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

733 Powinieneś dążyć do uzyskania aprobaty Boga

1 Po pierwsze, w trosce o własny los, winniście szukać Bożej aprobaty. Skoro przyznajecie, iż jesteście policzeni w domu Bożym, winniście zapewnić Bogu spokój i zaspokajać Go we wszystkim. czynom waszym muszą przyświecać zasady i muszą one zgadzać się z prawdą. Musicie wiedzieć, iż Bogu podoba się człowiek uczciwy. Bóg jest kwintesencją wierności, stąd też Jego słowu zawsze można zaufać. Co więcej, Jego czyny są nieskalane i niepodważalne. To dlatego Bogu mili są ci, którzy są wobec Niego całkowicie uczciwi.

2 Każdemu człowiekowi w trakcie życia w wierze w Boga zdarza się opierać Bogu i zwodzić Go. Niektóre występki nie będą uważane za wykroczenia, ale inne są niewybaczalne. Jest bowiem wiele czynów, które naruszają dekrety administracyjne, czyli obrażają usposobienie Boga. Wzywam was do lepszego zapoznania się z treścią dekretów administracyjnych i podjęcia wysiłku, by poznać usposobienie Boga. Inaczej trudno wam będzie utrzymać buzię na kłódkę, a wasze języki powstrzymać od zbyt częstego strzępienia w pompatycznych przemowach. W ten sposób nieumyślnie obrazicie usposobienie Boga i zapadniecie się w ciemność, tracąc obecność Ducha Świętego i światła. Ponieważ w swoich działaniach jesteście pozbawieni zasad,

3 To jeśli czynisz lub mówisz to, czego nie powinieneś, wówczas należy ci się odpowiednia kara. Musisz wiedzieć, że choć nie przestrzegasz zasad w słowie i czynie, Bóg w obu tych przypadkach kieruje się zasadami. Ponosisz karę, bo obraziłeś Boga, nie człowieka. Jeśli w swoim życiu popełniasz wiele wykroczeń przeciw usposobieniu Boga, wówczas z pewnością staniesz się dzieckiem piekła. Jeśli jesteś uczciwą osobą i postępujesz wedle zasad, możesz być powiernikiem Boga. Jeśli swoimi czynami nie obrażasz usposobienia Boga, poszukujesz Jego woli i czcisz Go w sercu, wówczas twoja wiara spełnia odpowiednie kryteria.

Na podstawie rozdziału „Trzy przestrogi”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Konsekwencje występków człowieka

Dalej:Trzymanie się pojęć religijnych tylko cię zniszczy

Powiązane treści