Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

W Chrystusie wyraża się cała istota Ducha

Szybkość

W Chrystusie wyraża się cała istota Ducha

I

Bóg wcielony zna człowieka, odkrywa każdy ludzki czyn,

zna zepsute usposobienie ludzi, wie, gdy nieposłuszni są.

Choć nie mieszka wśród doczesnych, zna ich naturę, zepsucie.

Oto, kim On jest. Choć sprawy świata nie dotyczą Go, to ziemskie prawa lepiej,

niż ktokolwiek inny zna. Bowiem ludzi dobrze zna i rozumie ich naturę.

II

Wie o działaniu Ducha, tak dzisiejszym, jak i przeszłym, to, czego oczy nie zobaczą,

to, czego uszy nie usłyszą. To cuda przez ludzi niepojęte,

mądrość, która filozofią nie jest.

Oto, kim On jest, On odsłania i kryje się przed człowiekiem,

a Jego wyraz i istota są właściwe dla Ducha, nie zaś dla niezwykłego człowieka.

III

Nie podróżuje dookoła świata, ale o świecie wszystko wie.

Zadaje się z prostymi ludźmi, lecz słowem swym przewyższa wszystkich.

Przebywa pośród odrętwiałych, co nie wiedzą, jak należy żyć.

On im da żyć prawdziwym życiem pokazując, jak podły i nędzny jest ich byt.

Oto, kim On jest, ponad tymi z ciała i krwi.

Obnaża, sądzi ludzi nie przez swe doświadczenia.

Znając i nienawidząc nieposłuszeństwa, odsłania ludzką nieprawość.

W swym dziele ludziom ujawnia swe usposobienie i istotę swą.

Nikt inny tego nie dokona, tylko On jeden, Chrystus.

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Aby mieć dzieło Ducha Świętego, otwórz w modlitwie twe serce przed Bogiem

Dalej:Postawa Boga wobec człowieka

Powiązane treści

 • Pieśń zwycięzców

  I Królestwo rośnie na tym świecie. Kształtuje się i powstaje pośród ludzi. Żadna siła go nie zniszczy. Bóg kroczy i żyje pośród swojego ludu. Ci, co k…

 • Boża wola jest jawną dla wszystkich

  I Od kiedy człowiek się stał, istota Boga i to co On ma, Jego wola i usposobienie dla każdego jawne są, są jawne dla wszystkich. II Bóg istoty swej n…

 • Dla kogo powinni żyć ludzie?

  I Dla kogo powinni żyć ludzie? Dzisiaj się przebudziłem. Przedtem żyłem dla siebie – dla reputacji i statusu. Modliłem się do Boga ładnymi słowami, le…

 • Zwrócę Bożą miłość

  I Przez lata dryfowałem przez morza życia. Byłem w głębi zepsuty. Moja dusza pełna nieczystości jest. Lecz Bóg litość nade mną miał i zbawił mnie. Dzi…