Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Bóg przywróci znaczenie stworzenia człowieka

Szybkość

Bóg przywróci znaczenie stworzenia człowieka

I

Bóg stworzył ludzkość, umieścił ją na ziemi i poprowadził do teraźniejszości.

Posłużył jako ofiara za grzech i przez to zbawił człowieka.

W końcu nadal musi zdobyć, przywrócić człowieka do pierwotnego stanu.

To od początku dzieło, w które się włączył.

On ustanowi swoje królestwo,

przywróci swą władzę na ziemi i stan człowieka.

On przywróci swą władzę pośród wszystkiego, co stworzył.

II

Człowiek, zepsuty przez szatana, zatracił swe bogobojne serce,

i zatracił funkcję Bożego stworzenia.

Stał się Bożym wrogiem, żyjąc pod panowaniem i nakazami szatana.

Bóg utracił ludzką bojaźń, Jego dzieło nie może zostać wśród nich spełnione.

On ustanowi swoje królestwo,

przywróci swą władzę na ziemi i stan człowieka.

On przywróci swą władzę pośród wszystkiego, co stworzył.

III

Człowiek został stworzony przez Boga i powinien wielbić Go.

Ale człowiek odwrócił się do Boga plecami i wielbił szatana.

Człowiek został stworzony przez Boga i powinien wielbić Go.

Ale człowiek odwrócił się do Boga plecami i wielbił szatana.

Szatan stał się bożkiem w ludzkim sercu, więc Bóg stracił w nim pozycję.

Dla człowieka przestało mieć znaczenie, dlaczego został stworzony.

Żeby przywrócić to znaczenie, człowiek musi wrócić do stanu pierwotnego.

Bóg musi uwolnić człowieka od jego zepsutego usposobienia.

On ustanowi swoje królestwo, przywróci swą władzę na ziemi.

On ustanowi swoje królestwo, przywróci swą władzę na ziemi.

On ustanowi swoje królestwo,

przywróci swą władzę na ziemi i stan człowieka.

On przywróci swą władzę pośród wszystkiego, co stworzył.

IV

By odzyskać człowieka od szatana, Bóg musi zbawić człowieka, zbawić od grzechu.

Tylko wtedy może On stopniowo przywracać pierwotne funkcje człowieka,

i ostatecznie przywrócić swoje królestwo.

Synowie nieposłuszeństwa będą zniszczeni,

żeby pozwolić człowiekowi lepiej wielbić Boga i żyć lepiej tu, na ziemi.

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Największe błogosławieństwo, jakim Bóg obdarza człowieka

Dalej:Różne miejsca spoczynku dla Boga i człowieka