Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Smutek skażonej ludzkości

Szybkość

Smutek skażonej ludzkości

I

Człowiek kroczył przez wieki przy Bogu,

ale nie wiedział, że panuje Bóg nad wszystkim,

rządzi losem wszystkich istnień, porządkuje je i prowadzi.

To umyka ludzkiemu umysłowi, nie dlatego,

że Boże drogi są niejasne,

lub Jego plan jeszcze się nie wypełnił.

Ludzkie serce i duch są daleko od Boga.

Choć, podążając za Bogiem, człowiek naprawdę nie wie,

że odgrywa on rolę sługi szatana.

Nikt nie poszukuje śladów Boga lub Jego obecności.

Nikt nie pragnie żyć pod opieką i troską Boga.

Ale wybiera i polega na panu zła,

by dostosować się do świata i jego zasad.

Serce i duch człowieka wpadają w ręce szatana,

i stają się jego pokarmem, stają się jego pokarmem.

II

Co więcej, ludzkie serce i duch stają się

siedliskiem szatana i miejscem jego działania.

Ludzkie rozumienie opuszcza go i nie widzi celu,  

wartości, znaczenia bycia człowiekiem.

Człowiek już nie szuka Boga,

jego serce ignoruje Boże prawa i Jego przymierze.

I z czasem któż powie, któż zrozumie,

czemu Bóg stworzył ludzką rasę.

Nikt nie pojmuje słów z Bożych ust i nie jest świadom,

że wszystko pochodzi od Niego.

Człowiek opiera się prawom Boga i Jego dekretom;

osłabione serca i dusze podążają.

Bóg traci człowieka, którego stworzył,

a człowiek gubi swe korzenie.

Oto smutek ludzkości. Oto smutek ludzkości.

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Nikt nie powstrzyma Bożego dzieła

Dalej:Jak Bóg panuje nad wszystkim

Powiązane treści