Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Konieczna droga do bojaźni Bożej i unikania zła

Szybkość

Konieczna droga do bojaźni Bożej i unikania zła

I

Bojaźń Boża to nie bezimienny lęk, unik,

bałwochwalstwo czy zabobon.

Lecz bojaźń Boża to podziw, ufność,

respekt, zrozumienie, troska, posłuszeństwo.

To uświęcenie, miłość, oddawanie czci,

wdzięczność i poddanie się bez skargi.

II

Bez prawdziwej wiedzy o Bogu człowiek nie może podziwiać, ufać,

troszczyć się i być posłusznym, lecz wypełnia go lęk, niepokój,

wątpliwość, brak zrozumienia, robi uniki, chce uciekać.

Bez prawdziwej wiedzy o Bogu nie ma uświęcenia i wdzięczności,

a ludzkość nie czci Boga prawdziwie, nie poddaje się prawdziwie,

jest to ślepe bałwochwalstwo, nic więcej niż martwy zabobon.

II

Bez prawdziwej wiedzy o Bogu nie można bać się Boga i unikać zła.

Wtedy czyny ludzi wypełnia buntowniczość i przekora,

obelżywe oskarżenia, i błędne osądy o Bogu,

i złe postępowanie wbrew prawdzie oraz wbrew Jego słowom.

Lecz kiedy Bogu ufa, człowiek wie już, jak na Bogu polegać.

Tylko wtedy człowiek pojmie Boga i zacznie Mu zależeć.

III

Kiedy na Bogu zależy Mu, może człowiek stać się posłuszny.

A z posłuszeństwa płynie prawdziwe uświęcenie w Bogu,

z takiego uświęcenia płynie wdzięczność, co jest bezwarunkowa.

Tak zaś człowiek pozna istotę i usposobienie Boga.

Kiedy pozna on Stwórcę, odda cześć i podda się prawdziwie.

Tylko wtedy człowiek naprawdę zejdzie ze swojej drogi złej.

IV

Te rzeczy składają się na cały proces

„bojaźni Bożej i unikania zła” i stanowią treść tego wszystkiego,

co znaczy „bojaźń Boża i unikanie zła”.

To jest również droga, na którą trzeba wejść

aby bać się Boga i unikać zła.

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Konsekwencje unikania sądu

Dalej:To, co Boga obchodzi najbardziej to serce osoby