Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

74 Nikt nie rozumie szczerego pragnienia Boga, by ocalić człowieka

Szybkość

74 Nikt nie rozumie szczerego pragnienia Boga, by ocalić człowieka

Bóg stworzył ten świat i, jako jego część, człowieka,

żywą istotę, której życie dał.

Potem człowiek żył w rodzinie i nie był już dłużej sam,

przeznaczony do życia w Bożym uświęceniu.

To jest tchnienie życia od Boga,

co wspiera każdą żywą istotę

przez cały okres jej wzrostu ku dorosłości.

W trakcie tego procesu człowiek wierzy w to,

że to wyłącznie zasługa rodziców, ich troski i miłości.

Bóg dba o ludzi dzień i noc, ale żaden z nich

nie podejmuje oddania Mu czci.

Bóg nadal tworzy plan, który dla człowieka miał,

nie oczekując w zamian nic,

On nadzieję ma, że nadejdzie taki dzień,

gdy człowiek zbudzi się ze snu

i doceni wartość życia i jego cel.

Zrozumie, co poświęcił Bóg, by człowiekowi wszystko dać,

jak pragnie, by człowiek wrócił do Niego.

Tak, pragnie, by człowiek wrócił do Niego .

Nikt nie wierzy, że człowiek żyje i wzrasta pod Bożą opieką,

myśląc, że to instynkt życia rodzi ten wzrost.

Bo człowiek nie wie, kto dał życie, ani skąd się pojawiło,

ani jak ten instynkt tworzy cuda.

Człowiek myśli, że to spożywany pokarm pozwala mu żyć,

że to jego wytrwałość pozwala mu żyć.

On czerpie siłę ze swoich przekonań,

lecz ślepy jest na Bożą opatrzność.

I tak marnuje życie, które Bóg mu dał.

Bóg dba o ludzi dzień i noc, ale żaden z nich

nie podejmuje oddania Mu czci.

Bóg nadal tworzy plan, który dla człowieka miał,

nie oczekując w zamian nic,

On nadzieję ma, że nadejdzie taki dzień,

gdy człowiek zbudzi się ze snu

i doceni wartość życia i jego cel.

Zrozumie, co poświęcił Bóg, by człowiekowi wszystko dać,

jak pragnie, by człowiek wrócił do Niego.

Tak, pragnie, by człowiek wrócił do Niego.

Bóg dba o ludzi dzień i noc, ale żaden z nich

nie podejmuje oddania Mu czci.

Bóg nadal tworzy plan, który dla człowieka miał,

nie oczekując w zamian nic,

On nadzieję ma, że nadejdzie taki dzień,

gdy człowiek zbudzi się ze snu

i doceni wartość życia i jego cel.

Zrozumie, co poświęcił Bóg, by człowiekowi wszystko dać,

jak pragnie, by człowiek wrócił do Niego.

Tak, pragnie, by człowiek wrócił do Niego.

Na podstawie rozdziału

„Bóg jest źródłem ludzkiego życia”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Niech człowiek wielbi Boga, by mieć dobry los

Dalej:Zważajcie na los ludzkości

Powiązane treści