Rozdział 103

Rozlega się grzmiący głos, który wstrząsa całym wszechświatem, ogłusza ludzi, sprawia, że nie zdążają usunąć się z drogi; niektórzy zostają zabici, niektórzy zniszczeni, a niektórzy osądzeni. To naprawdę spektakl, jakiego nikt wcześniej nie widział. Słuchaj uważnie, wybuchom grzmotów towarzyszą odgłosy płaczu, a ten dźwięk pochodzi z Hadesu, ten dźwięk pochodzi z piekła. To gorzki dźwięk tych synów buntu, którzy zostali przeze Mnie osądzeni. Ci, którzy nie słuchają tego, co mówię, i nie praktykują Moich słów, są surowo osądzani i otrzymują przekleństwo Mojego gniewu. Mój głos jest sądem i gniewem, a Ja nikomu nie pobłażam i nikomu nie okazuję miłosierdzia, bo sam jestem sprawiedliwym Bogiem i jestem gniewny, płonę, obmywam i niszczę. We Mnie nie ma nic ukrytego, nic emocjonalnego, raczej wszystko jest odkryte, prawe i bezstronne. Ponieważ Moi pierworodni synowie są już ze Mną na tronie, rządząc wszystkimi narodami i ludami, te niesłuszne i niesprawiedliwe rzeczy, i ludzie zaczynają być osądzani. Będę ich sprawdzał jednego po drugim, bez pomijania czegokolwiek, ujawniając ich całkowicie. Mój sąd został bowiem w pełni objawiony i jest całkowicie jawny, i nic w ogóle nie zostało zachowane. Wyrzucę wszystko, co nie zgadza się z Moją wolą i niech wiecznie zginie w bezdennej otchłani; pozwolę, aby wiecznie spalało się w otchłani bez dna. To jest Moja sprawiedliwość; to jest Moja prawość. Nikt nie może tego zmienić, a musi to być pod Moim rozkazem.

Większość ludzi ignoruje Moje słowa i myśli, że słowa to tylko słowa, a fakty są faktami. Oni są ślepi! Czy nie wiedzą, że Ja jestem samym wiernym Bogiem? Moje słowa i fakty występują jednocześnie – czyż to istotnie nie jest prawdą? Ludzie po prostu nie rozumieją Moich słów, a tylko ci, którzy są oświeceni, mogą naprawdę zrozumieć – to jest fakt. Kiedy tylko ludzie zobaczą Moje słowa, to ze strachu odchodzą od zmysłów i chowają się wszędzie, nie wspominając o tym, kiedy zapadnie Mój sąd. Kiedy stworzyłem wszystkie rzeczy, kiedy niszczę świat i kiedy czynię pierworodnych synów pełnymi, wszystko to dokonuje się przez jedno słowo z Moich ust, ponieważ samo Moje słowo jest autorytetem, sądem. Można powiedzieć, że Ja sam jestem sądem, majestatem i nikt nie może tego zmienić. To jedna strona Moich rozporządzeń; jeden z Moich sposobów osądzania ludzi. W Moich oczach wszyscy ludzie, wszystkie sprawy i wszystkie rzeczy – absolutnie wszystko – są w Moich rękach i podlegają Mojemu sądowi, nikt i nic nie śmie się zachowywać w sposób gwałtowny i uparty, a wszystko musi się spełnić zgodnie ze słowami Moich ust. Z perspektywy koncepcji człowieka każdy wierzy w Moje słowa. Kiedy Mój Duch wydaje głos, ludzie wątpią. Oni w ogóle nie znają Mojej wszechmocy i stawiają Mi zarzuty. Mówię ci! Ktokolwiek wątpi w Moje słowa, ktokolwiek lekceważy Moje słowa, zostanie zniszczony, staje się wiecznym synem zatracenia. Z tego widać, że bardzo niewielu jest pierworodnych synów, ponieważ taki jest Mój sposób działania. Jak już powiedziałem, nie kiwnę nawet palcem, gdyż zamiast tego używam Moich słów, aby osiągnąć wszystko. W tym tkwi zatem Moja wszechmoc. W Moich słowach nikt nie potrafi znaleźć źródła i celu Mojej mowy. Ludzie nie mogą tego osiągnąć i mogą działać tylko zgodnie z Moim przewodnictwem i mogą jedynie czynić wszystko zgodnie z Moją wolą, zgodnie z Moją sprawiedliwością, aby Moja rodzina miała sprawiedliwość i pokój, żyła wiecznie, na zawsze stanowcza i niezachwiana.

Mój osąd przychodzi do wszystkich, Moje rozporządzenia dotyczą wszystkich, a Moje słowa i Moja osoba wszystkim są ujawnione. Nadszedł czas na wielkie dzieło Mojego Ducha (w tym czasie odróżnieni zostaną ci, którzy będą błogosławieni, od tych, którzy będą cierpieć nieszczęścia). Kiedy tylko rozlegną się Me słowa, odróżnię ludzi, którzy będą błogosławieni od tych, którzy będą trapieni nieszczęściem. Wszystko jest zupełnie jasne i widzę to od razu. (Mówi się o tym w relacji do Mojego człowieczeństwa, więc nie jest to w sprzeczności z Moim przeznaczeniem i wyborem). Przemierzam góry i rzeki oraz wszystkie rzeczy, przestrzeń wszechświata, obserwując każde z miejsc i obmywając je, aby te nieczyste miejsca i te rozwiązłe krainy przestały istnieć i zostały obrócone w nicość z powodu Moich słów. Dla Mnie wszystko jest łatwe. Gdybym teraz miał zniszczyć świat zgodnie z wcześniejszym postanowieniem, to mógłbym pochłonąć go jednym słowem, ale to nie ten moment. Wszystko musi być gotowe, zanim wykonam tę pracę, aby nie zakłócać Mojego planu i nie przeszkadzać Mojemu zarządzaniu. Wiem, jak to zrobić w sposób rozsądny: mam Moją mądrość i mam własne ustalenia. Ludziom nie wolno kiwnąć palcem – uważajcie, aby nie zginąć z Mojej ręki; to już dotyczy Moich rozporządzeń. To pokazuje surowość Moich rozporządzeń i ich zasady, w tym dwa aspekty: z jednej strony zabijam wszystkich, którzy nie są zgodni z Moją wolą i którzy naruszają Moje rozporządzenia; z drugiej strony, w Moim gniewie przeklinam wszystkich, którzy naruszają Moje rozporządzenia. Te dwa aspekty są niezbędne i stanowią zasady wykonawcze Moich rozporządzeń. Wszyscy są traktowani zgodnie z tymi dwiema zasadami, bez emocji, bez względu na to, jak lojalni są ludzie. Jest to wystarczające, aby pokazać Moją sprawiedliwość i Mój majestat, i Mój gniew, który spali wszystkie ziemskie rzeczy, wszystkie rzeczy tego świata i wszystkie rzeczy, które nie są zgodne z Moją wolą. W Moich słowach są ukryte tajemnice, w Moich słowach są również objawione tajemnice, więc w ludzkim pojęciu, w ludzkim umyśle, Moje słowa są na zawsze niezrozumiałe, a Moje serce na zawsze niezgłębione. Innymi słowy, muszę uwolnić ludzi od ich koncepcji i myślenia. To najważniejszy element Mojego planu zarządzania. Muszę to zrobić w ten sposób, aby pozyskać Moich pierworodnych synów i osiągnąć to, co chcę zdziałać.

Katastrofy na świecie nasilają się z dnia na dzień, a pośród Mojej rodziny tragiczne kataklizmy stają się coraz potężniejsze. Ludzie naprawdę nie mają się gdzie ukryć, wstydzą się i nie są w stanie pokazać swoich twarzy. Ponieważ trwa okres przejściowy, nikt nie wie, gdzie postawi następny krok. Stanie się to oczywiste dopiero po Moim sądzie. Zapamiętaj! To jest etap Mojej pracy i sposób, w jaki działam. Wszystkich Moich pierworodnych synów pocieszę jednego po drugim, będę ich stopniowo podnosić na duchu; wszystkich posługujących wyeliminuję i porzucę jednego po drugim. To jedna z części Mojego planu zarządzania. Po tym, jak wszyscy posługujący zostaną ujawnieni, Moi pierworodni synowie również zostaną ujawnieni. (Dla Mnie to jest banalnie proste. Po tym, jak usłyszą Moje słowa, wszyscy ci posługujący stopniowo wycofają się pod wpływem sądu i groźby Moich słów, a ci, którzy pozostaną, to będą Moi pierworodni synowie. To nie jest dobrowolne i nie jest czymś, co ludzka wola może zmienić; jest to raczej Mój Duch działający osobiście). Nie jest to odległe wydarzenie, a wy powinniście w pewnym stopniu być w stanie je dostrzec na tym etapie Mojej pracy i Moich słów. Jest niezgłębione dla ludzi, dlaczego miałbym tak dużo powiedzieć i jest to nieprzewidywalne. Przemawiam do Moich pierworodnych synów tonem pociechy, miłosierdzia i miłości (ponieważ zawsze oświecam tych ludzi i ich nie opuszczę, ponieważ ich predestynowałem), natomiast ludzi innych niż Moich pierworodnych synów traktuję surowym osądem, groźbami i zastraszaniem, sprawiając, że zawsze się boją, a ich nerwy ciągle są jak postronki. Kiedy sytuacja rozwinie się do pewnego stopnia, wtedy uwolnią się od tego stanu (kiedy zniszczę świat, ci ludzie znajdą się w bezdennej otchłani), ale nigdy nie unikną Mojej sądzącej ręki i nigdy nie oderwą się od tej sytuacji. To więc jest ich osąd; to jest ich kara. W dniu przybycia cudzoziemców odsłonię tych ludzi jednego po drugim. To jest etap w Mojej pracy. Czy rozumiecie Moje intencje, które skłoniły Mnie do wypowiedzenia tych słów? Moim zdaniem coś niespełnionego jest także czymś, co się spełniło, ale coś, co się spełniło, niekoniecznie jest czymś, co zostało osiągnięte, ponieważ mam Moją mądrość i mam Mój sposób działania, które dla ludzi są po prostu nieodgadnione. Kiedy osiągnę rezultaty na tym etapie (kiedy objawię wszystkich złych, którzy się Mi przeciwstawiają), wtedy rozpocznę etap następny, ponieważ Moja wola jest niezakłócona i nikt nie odważy się wstrzymywać Mojego planu zarządzania i nic nie odważy się stawiać przeszkód – muszą zejść z drogi! Dzieci wielkiego czerwonego smoka, słuchajcie! Przybyłem z Syjonu i stałem się ciałem na świecie, aby pozyskać Moich pierworodnych synów, upokorzyć waszego ojca (to jest wymierzone w potomków wielkiego czerwonego smoka), aby wspierać Moich pierworodnych synów i naprawić krzywdy im wyrządzone. Więc nie stawajcie się znowu zaciekli; pozwolę, aby Moi pierworodni synowie doprowadzili was do ładu. W przeszłości Moi synowie byli prześladowani i uciskani, a ponieważ Ojciec dzierży władzę dla synów, Moi synowie powrócą do Moich kochających objęć, nie będą już dłużej przedmiotem prześladowania i ucisku. Nie jestem niesprawiedliwy; to pokazuje Moją sprawiedliwość i jest to naprawdę „kochaniem tego, kogo kocham i nienawidzeniem tego, kogo nienawidzę”. Jeśli mówicie, że jestem niesprawiedliwy, to powinniście czym prędzej się wynosić. Nie bądźcie bezwstydnymi darmozjadami w Mojej rodzinie. Powinieneś szybko wrócić do domu, abym nie musiał cię więcej widzieć. Bezdenna otchłań to wasze przeznaczenie i miejsce, w którym spoczniecie. Jeśli jesteście w Mojej rodzinie, nie będzie dla was miejsca, ponieważ jesteście jucznymi zwierzętami, jesteście narzędziami, których używam. Kiedy nie czynię z was użytku, wrzucę was do ognia, aby was spalić. To jest Moje rozporządzenie; muszę to robić w ten sposób i tylko to pokazuje, jak działam, i ukazuje Moją sprawiedliwość i Mój majestat. Co ważniejsze, tylko w ten sposób Moi pierworodni synowie mogą rządzić ze Mną w mocy.

Wstecz: Rozdział 102

Dalej: Rozdział 104

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Westchnienie Wszechmogącego

Twoje serce skrywa ogromną tajemnicę. Nie wiesz, że ona tam jest, bo żyjesz w świecie, w którym nie ma światła. Twoje serce oraz twojego...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce