Rozdział 104

Wszyscy ludzie, wydarzenia i rzeczy poza Mną przeminą i obrócą się w nicość, a wszyscy ludzie, wydarzenia i rzeczy we Mnie zyskają ode Mnie wszystko i wejdą do chwały ze Mną, wejdą na Moją górę Syjon, wejdą do Mojego miejsca zamieszkania i będą na zawsze ze Mną współistnieć. Stworzyłem wszystko na początku, a na końcu wypełnię Moje dzieło. Będę również na zawsze istniał i rządził jako Król. W międzyczasie prowadzę również cały wszechświat i władam nim. Nikt nie może odebrać Mi władzy, ponieważ jestem jedynym Bogiem samym. Co więcej, posiadam także moc przekazania Mojej władzy Moim synom pierworodnym, aby mogli oni panować wraz ze Mną. Te rzeczy będą istniały wiecznie i nigdy nie da się ich zmienić. To jest Mój dekret administracyjny. (Gdziekolwiek mówię o Moim dekrecie administracyjnym, odnoszę się do tego, co dzieje się w Moim królestwie i co istnieć będzie wiecznie i nigdy nie może zostać zmienione). Każdy musi być z całego serca przekonany i musi zobaczyć Moją wielką moc w tych, których kocham. Nikt nie może przynosić wstydu Mojemu imieniu; każdy, kto tak czyni, musi stąd odejść! Nie chodzi o to, że jestem bezlitosny, lecz o to, że ty jesteś nieprawy. Jeśli znieważysz Moje karcenie, to rozprawię się z tobą i sprawię, że zginiesz na całą wieczność. (Oczywiście, wszystko to jest skierowane do osób, które nie są Moimi synami pierworodnymi). Takie śmieci nie są mile widziane w Moim domu, więc natychmiast się stąd wynoś! Nie zwlekaj przez minutę ani nawet przez sekundę! Musisz zrobić to, co mówię, w przeciwnym razie zniszczę cię jednym słowem. Lepiej nie wahaj się, lepiej nie próbuj oszukiwać. Gdy jesteś przed Moim obliczem, wymyślasz bzdury i kłamiesz Mi w żywe oczy. Odejdź natychmiast! Czasu, który mam na takie sprawy, nie jest wiele. (Kiedy nadejdzie czas pełnienia służby, ludzie ci będą pełnić służbę, a kiedy nadejdzie czas, by odejść, odejdą. Czynię rzeczy z mądrością i z dokładnością co do minuty, a nawet sekundy. Wszystkie Moje działania są sprawiedliwe i całkowicie prawidłowe). Natomiast wobec Moich synów pierworodnych jestem nieskończenie tolerancyjny, a Moja miłość do Was jest wieczna, pozwalając wam na zawsze cieszyć się dobrymi błogosławieństwami i życiem wiecznym ze Mną. W międzyczasie nigdy nie będziecie musieli doznawać żadnych niepowodzeń ani przechodzić Mojego sądu. (Dotyczy to czasu, gdy zaczynacie cieszyć się błogosławieństwami). Jest to nieskończone błogosławieństwo i obietnica, którą złożyłem Moim synom pierworodnym, kiedy stworzyłem świat. Powinniście dojrzeć w tym Moją sprawiedliwość: po wieczne czasy kocham tych, których predestynowałem, a nienawidzę tych, których opuściłem i odrzuciłem.

Jako Moi synowie pierworodni powinniście wszyscy trzymać się swoich obowiązków i mocno stać na swoich stanowiskach. Bądźcie pierwszymi dojrzałymi owocami pochwyconymi przed Moje oblicze i przyjmijcie Moją osobistą kontrolę, abyście mogli urzeczywistniać Mój chwalebny obraz oraz by światło Mojej chwały jaśniało z waszych twarzy, aby wasze usta mogły rozprzestrzeniać Moje wypowiedzi, abyście mogli rządzić Moim królestwem i aby Mój lud był pod waszym panowaniem. Wspominam tutaj o „pierwszych dojrzałych owocach” i używam terminu takiego jak „pochwycenie”. Czym są „pierwsze dojrzałe owoce”? W ramach swoich pojęć ludzie myślą o nich jako albo o pierwszej grupie pochwyconych osób, albo o zwycięzcach, albo o osobach, które są synami pierworodnymi. To wszystko są błędne i niewłaściwe interpretacje Moich słów. Pierwszymi dojrzałymi owocami są ludzie, którzy otrzymali ode Mnie objawienie i którym udzieliłem władzy. Słowa „pierwsze dojrzałe” dotyczą bycia w Moim posiadaniu i bycia predestynowanym oraz wybranym przeze Mnie. „Pierwsze dojrzałe” nie oznacza „pierwsze w kolejności”. „Pierwsze dojrzałe owoce” nie są przedmiotami materialnymi widzianymi ludzkimi oczami. Owe tak zwane „owoce” odnoszą się rzeczy, które wydają zapach (w znaczeniu symbolicznym); chodzi o to, że słowa te odnoszą się do tych, którzy mogą Mnie urzeczywistniać, przejawiać i na zawsze żyć ze Mną. Kiedy mówię o „owocach”, odnoszę się do wszystkich Moich synów i Mojego ludu, podczas gdy „pierwsze dojrzałe owoce” odnoszą się do synów pierworodnych, którzy będą panować jako królowie u Mego boku. Dlatego zwrot „pierwsze dojrzałe” należy rozumieć jako „posiadający władzę” – to jest jego prawdziwe znaczenie. „Bycie pochwyconym” nie oznacza, jak ludzie mogliby sądzić, zostania podniesionym z miejsca nisko położonego do wysoko położonego; jest to szczególnie błędne wyobrażenie. „Bycie pochwyconym” odnosi się do bycia predestynowanym, a potem wybranym przeze Mnie. Dotyczy tych wszystkich, których predestynowałem i wybrałem. Wszyscy ci, którzy zostali pochwyceni, są ludźmi, którzy uzyskali status synów pierworodnych, status synów lub ludu Bożego. Jest to wyjątkowo niezgodne z ludzkimi pojęciami. Wszyscy ci, którzy w przyszłości będą mieli udział w Moim domu, są ludźmi, którzy zostali pochwyceni, aby być przede Mną. Jest to bezwzględna prawda, która nigdy się nie zmienia i jest niepodważalna. Jest to kontratak wymierzony w szatana. Każdy, kogo predestynowałem, zostanie pochwycony, aby być przede Mną.

Jak należy rozumieć „świętą trąbę”? Jak rozumiecie to wyrażenie? Dlaczego mówi się, że jest święta i że już rozbrzmiała? Należy to wyjaśnić na podstawie etapów Mojego dzieła i zrozumieć na podstawie metody, za pomocą której działam. Czas, w którym Mój sąd zostaje ogłoszony publicznie, to czas, w którym Moje usposobienie ujawnia się wszystkim narodom i ludom. W tym czasie rozbrzmiewa święta trąba. Chodzi o to, że często mówię, iż Moje usposobienie jest święte i nienaruszalne, dlatego też słowo „święta” opisuje „trąbę”. Na tej podstawie widać wyraźnie, że „trąba” odnosi się do Mojego usposobienia i reprezentuje to, czym jestem i co mam. Można też powiedzieć, że Mój sąd trwa każdego dnia, każdego dnia uwalniany jest Mój gniew, a Moje przekleństwo codziennie spada na każdą rzecz, która nie jest zgodna z Moim usposobieniem. Można zatem powiedzieć, że czas, w którym rozpoczyna się Mój sąd, to czas, w którym rozbrzmiewa święta trąba, a brzmi ona nieustannie każdego dnia, bez chwili przerwy i nie cichnąc nawet na minutę czy sekundę. Od teraz święta trąba będzie brzmiała coraz głośniej wraz ze stopniowym następowaniem wielkich katastrof. Innymi słowy, wraz z objawieniem Mojego sprawiedliwego sądu Moje usposobienie będzie upubliczniane w coraz większym stopniu, a to, czym jestem i co mam, będzie w coraz większym stopniu stawać się udziałem Moich synów pierworodnych. Tak będę dokonywał dzieła w przyszłości: z jednej strony podtrzymując i zbawiając tych, których miłuję, a z drugiej strony używając Moich słów, by ujawnić tych wszystkich, którymi gardzę. Pamiętajcie! To jest metoda dokonywania Mojego dzieła, etapy Mojego dzieła, które jest bezwzględnie prawdziwe. Zostało to przeze Mnie zaplanowane od czasu stworzenia i nie może być zmienione przez nikogo.

Nadal istnieje wiele części Moich słów, które ludziom trudno zrozumieć, więc jeszcze bardziej udoskonaliłem Mój styl mówienia i metody, za pomocą których objawiam tajemnice. Chodzi o to, że Mój styl mówienia zmienia się i poprawia każdego dnia dzięki nowym formom i metodom. Są to etapy Mojego dzieła i nikt nie może ich zmienić. Ludzie mogą mówić i działać tylko zgodnie z tym, co mówię. Bezwzględnie jest to prawda. Poczyniłem odpowiednie przygotowania zarówno w Mojej osobie, jak i w Moim ciele. W każdym działaniu i czynie Mojego człowieczeństwa zawiera się aspekt mądrości Mojej boskości. (Ponieważ ludzkość w ogóle nie posiada żadnej mądrości, mówienie, że synowie pierworodni mają Moją mądrość, odnosi się do faktu, że posiadają w sobie Moje boskie usposobienie). Kiedy jako synowie pierworodni postępujecie głupio, dzieje się tak dlatego, że nadal macie w sobie elementy człowieczeństwa. Musicie zatem pozbyć się takiej ludzkiej głupoty i robić to, co miłuję, a odrzucać to, czego nienawidzę. Każdy, kto pochodzi ode Mnie, musi powrócić, by być wewnątrz Mnie, a każdy, kto jest ze Mnie zrodzony, musi powrócić do Mojej chwały. Ci, których nienawidzę, muszą zostać porzuceni i odcięci ode Mnie jeden po drugim. Takie są etapy Mojego dzieła; tak zarządziłem i taki jest plan Mojego trwającego sześć tysięcy lat stworzenia. Ci, których porzucam, powinni się podporządkować i posłusznie odejść ode Mnie. Wszyscy ci, których kocham, powinni, z uwagi na błogosławieństwa, których im udzieliłem, wysławiać Mnie, aby Moje imię mogło być skąpane w jeszcze większej chwale i aby do Mojego chwalebnego wizerunku mógł zostać dodany chwalebny blask, tak aby mogli oni być pełni Mojej mądrości w Mojej chwale i jeszcze bardziej wysławiać Moje imię w Moim chwalebnym blasku!

Wstecz: Rozdział 103

Dalej: Rozdział 105

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze