Rozdział 102

Mówiłem do pewnego stopnia i pracowałem do pewnego stopnia; wszyscy powinniście zrozumieć Moją wolę i w różnym stopniu być w stanie zważać na Mój ciężar. Teraz jest punkt zwrotny od ciała do świata duchowego, a wy jesteście prekursorami na przestrzeni wieków, uniwersalnymi ludźmi, którzy przemierzają krańce wszechświata. Jesteście Mi najdrożsi; jesteście tymi, których kocham. Można powiedzieć, że nie mam miłości innej niż wy, ponieważ wszystkie Moje wysiłki były dla was – czy to możliwe, że tego nie wiecie? Dlaczego miałbym tworzyć wszystkie rzeczy? Dlaczego miałbym manipulować wszystkimi rzeczami, aby wam służyły? Wszystko to są wyrazy Mojej miłości do was. Góry i wszystkie rzeczy w górach, ziemia i wszystkie rzeczy na ziemi chwalą Mnie i uwielbiają, ponieważ was pozyskałem. Zaprawdę, wszystko zostało wykonane, a ponadto wszystko zostało wykonane w pełni. Wy nieśliście donośne świadectwo o Mnie i dla Mnie poniżaliście diabły i szatana. Wszyscy ludzie, sprawy i rzeczy poza Mną podporządkowują się Mojej władzy, a wszystko, dzięki zakończeniu Mojego planu zarządzania, podąża za swoim rodzajem (Moi ludzie należą do Mnie, a cały rodzaj szatana idzie do jeziora ognia – idą do bezdennej otchłani, gdzie będą wiecznie lamentować i zginą na zawsze). Kiedy mówię o „ginięciu” i „odbieraniu od tego czasu ich ducha, duszy i ciała”, mam na myśli przekazanie ich szatanowi i pozwolenie, by zostali zdeptani. Innymi słowy, wszyscy, którzy nie są z Mojego domu, będą przedmiotem zniszczenia i nie będą już istnieć. Nie jest tak, jak ludzie sobie wyobrażają, że oni odejdą. Można też powiedzieć, że wszystko poza Mną, Moim zdaniem, nie istnieje, co jest prawdziwym znaczeniem ginięcia. Ludzkim oczom wydają się oni nadal istnieć, ale według Mnie obrócili się w nicość i będą wiecznie ginąć. (W szczególności chodzi o każdego, nad kim już nie pracuję i kto jest poza Mną.) Ludzie, bez względu na to, jak myślą, nie mogą tego zrozumieć i bez względu na to, jak widzą, nie mogą tego przeniknąć. Nikt nie jest w stanie jasno zrozumieć, jeśli nie oświecę, nie iluminuję i wyraźnie tego nie wskażę. Co więcej, wszyscy będą coraz bardziej zamroczeni, poczują coraz większą pustkę i będą coraz bardziej odczuwać, że nie ma ścieżki, którą można pójść – są prawie jak trupy. Obecnie większość ludzi (czyli wszyscy ludzie oprócz pierworodnych synów) jest w tym stanie. Mówię te rzeczy tak wyraźnie, a ci ludzie nie reagują i nadal dbają o swoje cielesne przyjemności – jedzą, a potem śpią; śpią, a potem jedzą i nie zastanawiają się nad Moimi słowami. Nawet jeśli nabierają energii, to tylko na pewien czas, a potem pozostają tacy sami, jak byli, zupełnie niezmienieni, tak jakby wcale Mnie nie słuchali. Są to typowi nieudolni ludzie, którzy nie ponoszą ciężarów – najbardziej ewidentne darmozjady. Później opuszczę ich jednego po drugim. Nie martw się! Jednego po drugim wyślę ich z powrotem do bezdennej otchłani. Duch Święty nigdy nie działa na tego rodzaju osoby, a wszystko, co one robią, wypływa z darów, które otrzymały. Kiedy mówię o tym darze, mam na myśli to, że są to osoby bez życia, które są u Mnie posługującymi. Nie chcę żadnej z nich i je wyeliminuję (ale teraz są jeszcze trochę przydatne). Ty, który jesteś u Mnie posługującym, słuchaj! Nie myśl, że skoro cię używam, to znaczy że ci sprzyjam. To nie jest takie proste. Jeśli chcesz, abym ci sprzyjał, to musisz być kimś, kogo pochwalam i kogo osobiście udoskonalę. Taka jest osoba, którą kocham. Nawet jeśli ludzie powiedzą, że popełniłem błąd, nigdy nie odstąpię. Czy wiesz? Ci, którzy posługują, są bydłem i końmi. Jak mogą być Moimi pierworodnymi synami? Czy nie byłoby to nonsensem? Czy nie byłoby to pogwałceniem praw natury? Ktokolwiek ma Moje życie, Moją jakość, oni są Moimi pierworodnymi synami. To rozsądna rzecz – nikt nie może temu zaprzeczyć. Musi tak być, w przeciwnym razie nie byłoby nikogo, kto mógłby odegrać rolę, nikogo, kto mógłby zastąpić. Nie jest to kwestia działania pod wpływem emocji, bowiem jestem samym sprawiedliwym Bogiem; Ja jestem samym Świętym Bogiem; Jestem samym majestatycznym, nienaruszalnym Bogiem!

Wszystko, co niemożliwe dla ludzi, przychodzi Mi gładko i swobodnie. Nikt nie może tego powstrzymać i nikt nie może tego zmienić. Taki ogromny świat cały jest w Moich rękach, nie wspominając o małym diable, szatanie. Gdyby nie Mój plan zarządzania i gdyby nie Moi pierworodni synowie, dawno już zniszczyłbym ten zły i rozwiązły wiek przeniknięty smrodem śmierci. Ale działam ze słusznością i nie mówię lekko. Kiedy coś powiem, to się spełni; nawet gdyby tak nie było, istnieje aspekt Mojej mądrości, który dokona wszystkiego dla Mnie i otworzy drogę Moim działaniom. Bowiem Moje słowa są Moją mądrością; Moje słowa są wszystkim. Ludzie gruntownie nie potrafią ich zrozumieć i nie mogą ich pojąć. Często mówię o „jeziorze ognia”. Co to znaczy? Czym różni się od jeziora ognia i siarki? Jezioro ognia i siarki odnosi się do wpływu szatana, a jezioro ognia odnosi się do całego świata pod domeną szatana. Wszyscy na świecie podlegają unicestwieniu w jeziorze ognia (to znaczy, że są coraz bardziej zepsuci, a kiedy ich zepsucie osiągnie pewien poziom, zostaną przeze Mnie zniszczeni jeden po drugim, co mogę z łatwością zrobić zaledwie jednym Moim słowem). Im większy jest Mój gniew, tym większy płomień w jeziorze ognia. Odnosi się to do ludzi coraz bardziej złych. Czas, w którym wybuchnie Mój gniew, będzie także czasem, gdy wybucha jezioro ognia; to znaczy, będzie czasem, kiedy cały wszechświat zginie. W tym dniu Moje królestwo będzie w pełni urzeczywistnione na ziemi i rozpocznie się nowe życie. Jest to coś, co wkrótce się spełni. Ponieważ mówię, wszystko się spełni w zasięgu wzroku. To jest ludzki pogląd na tę sprawę, ale według Mnie wszystko zostało ukończone wcześniej, ponieważ dla Mnie wszystko jest łatwe. Mówię i to się staje; Mówię i to jest ustalone.

Codziennie jecie Moje słowa; cieszycie się tłustością w Mojej świątyni; pijecie wodę z Mojej rzeki życia; zrywacie owoc z Mojego drzewa życia. Czym zatem jest tłustość w Mojej świątyni? Jaka jest woda z Mojej rzeki życia? Czym jest drzewo życia? Jaki jest owoc drzewa życia? Te pospolite wyrażenia są jednak niezrozumiałe dla wszystkich ludzi, którzy są zdezorientowani, mówią o nich nieodpowiedzialnie, używają ich lekkomyślnie i stosują je losowo. Tłustość w świątyni nie oznacza słów, które wypowiedziałem, ani łaski, którą was obdarzyłem. Cóż więc oznacza? Od najdawniejszych czasów nie było nikogo, kto miałby szczęście cieszyć się tłustością w Mojej świątyni. Dopiero w dniach ostatecznych, wśród Moich pierworodnych synów, ludzie mogą zobaczyć, co to jest tłustość w Mojej świątyni. „Świątynia”, o której mowa w wyrażeniu „tłustość w mojej świątyni”, jest Moją osobą, w odniesieniu do góry Syjon, Mojej siedziby. Bez Mojego pozwolenia nikt nie może do niej wejść ani z niej wyjść. Co oznacza „tłustość”? Tłustość odnosi się do błogosławieństwa panowania razem ze Mną w ciele. Ogólnie rzecz biorąc, oznacza to błogosławieństwo pierworodnych synów panujących wraz ze Mną w ciele, a nie jest to trudne do zrozumienia. Woda rzeki życia ma dwa znaczenia. Z jednej strony odnosi się do żywej wody, która wypływa z Mojej wewnętrznej istoty, czyli każdego słowa, które płynie z Moich ust. Z drugiej strony odnosi się do mądrości i strategii Moich działań, a także do tego, czym jestem i co mam. W Moich słowach są ukryte nieskończone tajemnice (o tym, że tajemnice nie są już ukryte, mówi się w kontraście do przeszłości, ale w porównaniu z publicznym objawieniem w dniu przyszłym, wciąż są ukryte. „Ukrycie” tutaj nie jest więc absolutne, ale raczej względne), to znaczy, że woda rzeki życia zawsze płynie. We Mnie istnieje nieskończona mądrość, a ludzie absolutnie nie są w stanie pojąć tego, czym jestem i co mam w ogóle; to znaczy, że woda rzeki życia zawsze płynie. Z punktu widzenia ludzi istnieje wiele rodzajów fizycznych drzew, ale nikt nigdy nie widział drzewa życia. Jednak, mimo że dzisiaj ludzie je widzą, nadal go nie rozpoznają, a nawet mówią o jedzeniu z drzewa życia. To naprawdę niedorzeczne! Jedliby je na oślep! Dlaczego mówię, że dzisiaj ludzie je widzą, ale nie rozumieją? Dlaczego tak mówię? Czy rozumiesz znaczenie Moich słów? Osoba, którą jestem, jest samym praktycznym Bogiem dnia dzisiejszego i ta osoba jest drzewem życia. Nie używaj ludzkiego pojęcia do mierzenia Mnie – z zewnątrz nie wyglądam jak drzewo, ale czy wiesz, że jestem drzewem życia? Każdy Mój ruch, Moja mowa i sposób, są owocem drzewa życia i są Moją osobą – są tym, co powinni spożywać Moi pierworodni synowie, abyśmy ostatecznie, tylko Moi pierworodni synowie i Ja, byli dokładnie tacy sami. Będą mogli Mnie urzeczywistniać i będą mogli nieść o Mnie świadectwo. (Są to rzeczy, które mają miejsce po wejściu w świat duchowy. Tylko w ciele możemy być dokładnie tacy sami; w ciele doczesnym możemy być tylko w przybliżeniu tacy sami, ale wciąż mamy własne upodobania.)

Nie tylko pokażę Moją moc w Moich pierworodnych synach, ale także pokażę Moją moc przez rządy Moich pierworodnych synów nad wszystkimi narodami i wszystkimi ludami. To jest etap Mojej pracy. Chwila obecna jest kluczowa i jest jeszcze bardziej punktem zwrotnym. Kiedy wszystko zostanie osiągnięte, zobaczycie, co jest dziełem Moich rąk, i zobaczycie, jak planuję i zarządzam, ale to nie jest rzecz niejasna. Zgodnie z dynamiką każdego kraju świata nie jest to zbyt odległe; jest to coś, czego ludzie nie mogą sobie wyobrazić, a ponadto coś, czego nie mogą przewidzieć. Absolutnie nie wolno ci być niedbałym lub niestarannym, aby nie stracić okazji do otrzymania błogosławieństwa i nagrody. Perspektywa królestwa jest widoczna, a cały świat stopniowo zamiera. Z bezdennej otchłani i jeziora ognia i siarki wydobywają się odgłosy wycia, wprawiając ludzi w przerażenie i sprawiając, że czują się przestraszeni i zawstydzeni. Ktokolwiek zostanie wybrany w Moim imieniu, a następnie usunięty, znajdzie się w otchłani bez dna. Tak jak powiedziałem już wiele razy, wyrzucę usunięte przedmioty do bezdennej otchłani. Kiedy cały świat ulegnie zniszczeniu, wszystko, co zostało zniszczone, trafi do jeziora ognia i siarki – to znaczy, że zostanie przeniesione z jeziora ognia do jeziora ognia i siarki. W tym czasie wszyscy będą przeznaczeni albo do wiecznego zniszczenia (czyli wszyscy, którzy są poza Mną), albo do życia wiecznego (czyli wszyscy, którzy są we Mnie). W tym czasie Ja i Moi pierworodni synowie wyłonimy się z królestwa i wkroczymy w wieczność. To jest coś, co zostanie spełnione później, a nawet jeśli powiem wam teraz, nie zrozumiecie. Możecie tylko pójść za Moim przykładem, chodzić w Moim świetle, towarzyszyć Mi w Mojej miłości, cieszyć się ze Mną w Moim domu, panować ze Mną w Moim królestwie i rządzić ze Mną nad wszystkimi narodami i wszystkimi ludami w Mojej władzy. To, co powiedziałem powyżej, to niekończące się błogosławieństwo, które wam daję.

Wstecz: Rozdział 101

Dalej: Rozdział 103

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Powiązane treści

Ścieżka… (5)

W przeszłości nikt nie znał Ducha Świętego, tym bardziej zaś ludzie nie byli świadomi tego, jaką ścieżką On kroczy. Dlatego też zawsze...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce