83 Wewnętrzna prawda o dziele Bożym w dniach ostatecznych

Dzisiejsze dzieło ma przemienić tych,

którzy są zepsuci, aby oczyścić ludzi,

nad którymi pracował szatan.

Nie chodzi o to, aby stworzyć

Adama i Ewę, czy światło,

czy stworzyć zwierzęta i różne rośliny.


Jego dzieło oczyszcza zepsutych przez szatana,

aby ich znów pozyskać,

by stali się chwałą Boga.

To nie jest łatwe dzieło,

choć człowiek tak właśnie myśli.

Nie tak jak szatana wrzucić w otchłań bez dna.


Musicie widzieć wolę Boga

i widzieć to, że Jego dzieło

nie jest tak łatwe jak stworzenie nieba i ziemi.

Ma przemienić człowieka,

zmienić w dobro to, co negatywne,

by wziąć w posiadanie to,

co do Niego nie należy.

To jest wewnętrzna prawda.


To musicie zrozumieć i nie uważać za proste.

Dzieło Boga jest inne od dzieła zwyczajnego.

Człowiek nie może pojąć,

jaki to cud i mądrość.


Bóg nie tworzy i nie niszczy

wszystkiego na tym etapie.

Zmienia swoje stworzenia,

obmywa skażonych ludzi.

Bóg rozpocznie swe dzieło,

które ma wielką skalę.

To jest całe znaczenie,

jakie ma dzieło Boga.


Musicie widzieć wolę Boga

i widzieć to, że Jego dzieło

nie jest tak łatwe jak stworzenie nieba i ziemi.

Ma przemienić człowieka,

zmienić w dobro to, co negatywne,

by wziąć w posiadanie to,

co do Niego nie należy.

To jest wewnętrzna prawda.


Adaptacja na podstawie: Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi? w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło

Wstecz: 82 Jedyna droga ludzkości, by wejść do wytchnienia

Dalej: 84 Przez swoje słowa Bóg sądzi i udoskonala człowieka w dniach ostatecznych

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

281 Czas

ⅠSamotna dusza z dala przybywa,sprawdza przyszłość, przeszłości szuka,żmudnie trudzi się i goni za snem.Nie wie skąd przychodzi, ani dokąd...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze