Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Naśladujcie Pana Jezusa

Szybkość

Naśladujcie Pana Jezusa

I

Jezus wypełnił misję Boga, dzieło odkupienia wszystkich ludzi

oddając swoje troski Bożej woli bez egoistycznych celów i planów.

Na pierwszym miejscu postawił plan Boży.

Modlił się do Ojca, poszukując boskiej Jego woli.

Poszukiwał, zawsze modlił się.

Jeśli jak Jezus powierzycie Bogu troski swe i ciała się wyprzecie,

Bóg powierzy wam ważne zadania, abyście mogli Mu służyć.

II

Jezus mówił „Ojcze! Niech się stanie Twoja wola.

Nie zważaj na Moje intencje, wypełnij swój plan.

Dlaczego miałby Cię obchodzić słaby człowiek,

który niczym mrówka jest w ręce Twojej!

Wypełniać pragnę jedynie Twoją wolę.

Czyń we mnie według swojej woli."

III

A po drodze do Jeruzalem, Jezus odczuwał agonię.

Lecz dotrzymał słowa, idąc w miejsce, gdzie miał być ukrzyżowany.

A gdy to w końcu nastąpiło, stał się Jezus symbolem grzesznego ciała,

dopełniając dzieła odkupienia. wznosi się ponad kajdanami śmierci.

Jeśli jak Jezus powierzycie Bogu troski swe i ciała się wyprzecie,

Bóg powierzy wam ważne zadania, abyście mogli Mu służyć.

IV

Jezus żył 33 lata czyniąc tak, aby podobać się Bogu,

nie oczekując zysków czy strat. Idąc za wolą Boga Ojca.

Służba Jezusa jest zawsze zgodna, jest zgodna z wolą Bożą.

Zdolny był więc do tego, żeby ciężar odkupienia udźwignąć.

Jezus był poddany bezkresnemu cierpieniu,

a także nieustannym kuszeniom szatana.

Ale przenigdy się nie złamał (nie złamał).

W zaufaniu, miłości to zadanie powierzono mu.

Jeśli jak Jezus powierzycie Bogu troski swe i ciała się wyprzecie,

Bóg powierzy wam ważne zadania, abyście mogli Mu służyć.

I wtedy możecie powiedzieć, że wypełniacie Jego wolę,

realizujecie misję, prawdziwie służycie Bogu (Bogu).

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Oddaj umysł i ciało, by wypełnić Boże zlecenie

Dalej:Naśladuj nową pracę Ducha Świętego, a odbierzesz Bożą chwałę