Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Jak ważna dla człowieka jest miłość Boga

Szybkość

Jak ważna dla człowieka jest miłość Boga

I

Scena ukazana w Biblii, gdy Bóg daje rozkaz Adamowi porusza i raduje serce.

Choć obecny jest tylko Bóg i człowiek, łączy ich tak bliska więź,

łączy ich tak bliska więź, że zaczynamy czuć zdumienie i podziw.

II

Człowiek dostaje Bożą miłość za darmo i w obfitości, otacza go Boża miłość.

Człowiek czysty i niewinny, beztroski i bez zobowiązań,

żyje w szczęściu na oczach Boga.

Bóg troszczy się o niego, a człowiek żyje pod Jego skrzydłami.

Wszystko, co robi człowiek, wszystkie słowa, czyny,

są związane z Bogiem, nie mogą być od Niego oderwane.

III

Od pierwszej chwili, w której Bóg stworzył ludzi,

od pierwszej chwili miał ich w swej opiece. Na czym polega ta opieka?

Na tym, że Bóg chroni, chroni i strzeże człowieka.

Ma nadzieję, że człowiek Mu zaufa, zaufa i będzie słuchał Jego słów.

To właśnie pierwsza rzecz, której od ludzi oczekiwał Bóg.

IV

Mając tę nadzieję, Bóg wyrzekł takie oto słowa:

Z każdego drzewa w tym ogrodzie możesz jeść co chcesz;

Ale z drzewa poznania dobra i zła, dobra i zła nie wolno ci jeść,

bo w dniu gdy z niego spożyjesz, czeka cię pewna śmierć.

Te proste słowa będące wolą Boga mówią nam,

że już wtedy w swoim sercu Bóg się troszczył o człowieka.

V

W tych zwięzłych prostych słowach widzimy, co ma w sercu Bóg.

Czy w Jego sercu jest miłość? Czyż nie ma opieki i troski?

Bożą miłość i opiekę można poczuć i odczuć.

Będąc człowiekiem sumienia i mając w sobie człowieczeństwo,

poczujesz ciepło, opiekę oraz miłość, poczujesz też, że jesteś szczęśliwy.

VI

Gdy tak się poczujesz, jak się zachowasz? Czy przylgniesz do Niego?

Czy pełna szacunku miłość, nie zagości w sercu twoim?

Czy twe serce będzie blisko Niego?

Widzimy więc, jak ważna dla człowieka jest miłość Boga.

Lecz nawet ważniejsze jest to,

że człowiek może czuć i rozumieć miłość Boga.

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Pokora Boga jest tak miła

Dalej:Boża miłość i istota zawsze były bezinteresowne