Pytanie 9: Wszyscy chcemy przyjąć sąd Boży, ale powiedzcie nam, jak powinniśmy doświadczyć Jego sądu, byśmy mogli otrzymać prawdę i życie, pozbyć się grzesznej natury i osiągnąć zbawienie.

Odpowiedź: Jak doświadczyć ostatecznego sądu Bożego, aby otrzymać prawdę i życie, odrzucić naszą grzeszną naturę i dostąpić zbawienia w Jego królestwie. Tego typu pytania są bardzo ważne, ponieważ dotyczą głównych zagadnień związanych z naszym końcem i przeznaczeniem. By zrozumieć ten aspekt prawdy, przeczytajmy kilka fragmentów słowa Bożego:

Prawdziwa wiara w Boga oznacza doświadczanie słów i dzieł Bożych w oparciu o przekonanie, że Bóg posiada najwyższą władzę nad wszystkim. Zostaniesz więc uwolniony od swojego zepsucia, napełniony pragnieniem Boga i poznasz Go. Tylko po przebyciu tej drogi będziesz mógł powiedzieć, że wierzysz w Boga” (Przedmowa do księgi „Słowo ukazuje się w ciele”).

Bieżący proces mówienia jest jednocześnie procesem podboju. Jak dokładnie współpracować powinni ludzie? Poprzez skuteczne picie i jedzenie tych słów oraz ich zrozumienie. Ludzie sami z siebie nie mogą zostać podbici; dopiero poprzez picie i jedzenie tych słów poznają swoje skażenie i nieczystość, swoją buntowniczość i niegodziwość – i padną przed Bogiem na kolana. Jeżeli zrozumiesz wolę Boga i wprowadzisz ją w życie oraz ponadto będziesz mieć wizję, a także jeżeli jesteś w stanie całkowicie podporządkować się tym słowom i nie realizować żadnych własnych wyborów, wtedy będziesz podbity. To właśnie te słowa doprowadzą do tego, że zostaniesz podbity” („Wewnętrzna prawda dzieła podboju (1)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Skupić się na jedzeniu i piciu słowa Boga, skupić się na poszukiwaniu prawdy, na poszukiwaniu intencji Boga w Jego słowach, i starać się uchwycić wolę Boga we wszystkim. Jest to najbardziej podstawowa i istotna metoda praktykowania. (…) Oddanie się słowom Bożym całym sercem oznacza przede wszystkim poszukiwanie prawdy, szukanie intencji Boga w Jego słowach, skupienie się na zrozumieniu woli Bożej oraz zrozumieniu i uzyskaniu większej ilości prawdy ze słów Bożych. (…) zrozumieniu Jego usposobienia i Jego piękna. Próbował również zrozumieć ze słów Bożych różne skażone stany człowieka i skażoną naturę człowieka oraz jego prawdziwe braki, osiągając wszystkie aspekty wymagań, jakie Bóg stawia człowiekowi, który ma Go zadowolić. Praktykowanie Piotra w obrębie słów Boga było prawidłowe na tak wiele sposobów; jest to najbardziej zgodne z wolą Boga i jest to najlepsza współpraca człowieka w jego doświadczeniu dzieła Bożego” („Jak obrać ścieżkę Piotra” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”).

Musimy zrozumieć, co tak naprawdę oznacza wiara w Boga. To praktykowanie Jego słowa i doświadczenie Jego dzieła, aby zrozumieć prawdę i ją urzeczywistnić. Taki jest proces wiary w Boga. Boże dzieło końca czasu polega na osądzaniu nas za pomocą Jego słowa. Jeśli chcemy obmyć nasze zepsute usposobienie, abyśmy mogli dostąpić zbawienia Bożego, musimy najpierw włożyć nieco wysiłku w Boże słowo. Musimy jeść i pić słowo Boga oraz przyjąć sąd Boży i objawienia zawarte w Jego słowie. Nieważne, jak dotkliwie może nas zranić słowo Boże, jakie jest ostre, jak przez nie cierpimy, pamiętajcie, że słowo Boże jest całą prawdą i stanowi rzeczywistość życia, w którą powinniśmy wejść. Wypowiedziane słowa Boże mają nas obmyć i zmienić, by pomóc nam odrzucić nasze zepsucie i dostąpić zbawienia, a także, aby pomóc nam zrozumieć prawdę i zdobyć wiedzę o Bogu. Musimy nauczyć się akceptować sąd i przycinanie przez słowo Boże. Jeśli chcemy zdobyć prawdę zawartą w słowie Bożym, musimy być gotowi znosić cierpienia z powodu posłuszeństwa wobec prawdy. Musimy dążyć do prawdy i starać się ją odnaleźć w słowie Bożym. Wybadać wolę Bożą i spróbować poznać samych siebie. Musimy zastanowić się nad słowem Bożym, aby poznać naszą własną arogancję, podstępność i samolubność, by dostrzec, jak targujemy się z Bogiem, wykorzystujemy Go, oszukujemy, wypaczamy prawdę i popełniamy inne grzechy, a także inne nieczystości w naszej wierze i pragnienie błogosławieństw. Tak stopniowo poznamy prawdę, która kryje się za naszym zepsuciem, oraz istotę naszej natury. Kiedy zrozumiemy więcej prawdy, nasza wiedza o Bogu się pogłębi, wówczas dowiemy się, jakie osoby Bóg lubi, a jakie nie przypadają Mu do gustu oraz jakiego rodzaju ludzi On zbawi, jakich wyeliminuje, jakich użyje, a kogo pobłogosławi. Kiedy dostrzeżemy to wszystko, zaczniemy rozumieć Boże usposobienie. Takie są rezultaty doświadczania Bożego sądu poprzez Jego słowo. Każdy, kto dąży do prawdy, powinien zważyć na doświadczenie sądu słowa Bożego, próbując szukać prawdy we wszystkim, praktykować słowo Boże i być posłusznym Bogu. Stopniowo ci ludzie zaczną rozumieć prawdę i wejdą w rzeczywistość, doświadczając słowa Bożego, osiągną doskonałość i zbawienie. Co do tych, którzy nie kochają prawdy, to choć potrafią oni rozpoznać pojawienie się Boga na podstawie prawdy, którą Bóg wyraził w swym słowie, sądzą, że istnieje sposób, by mogli osiągnąć zbawienie, jeśli poświęcą się trochę i wykonają swój obowiązek. Tak więc nie mogą otrzymać prawdy po tym, jak wierzyli w Boga przez tyle lat. Może i rozumieją kilka doktryn, ale myślą, że znają całą prawdę i rzeczywistość. Okłamują sami siebie i wkrótce zostaną wyeliminowani przez Boga. Jak powinniśmy doświadczyć Bożego dzieła, aby osiągnąć zbawienie? Przeczytajmy trochę więcej słowa Boga Wszechmogącego.

Bóg Wszechmogący mówi: „Tylko poprzez praktykę słowa Bożego, życie człowieka może rozkwitnąć naprawdę. Nie można wzrastać jedynie dzięki czytaniu Bożego słowa. Jeżeli wierzysz, że zrozumienie słowa Bożego jest wystarczające, aby wieść właściwe życie i mieć właściwą postawę, twoje przekonanie jest wypaczone. Prawdziwe zrozumienie słowa Bożego pojawia się wtedy, gdy praktykujesz prawdę i musisz pojąć, że »tylko poprzez praktykowanie prawdy można je zrozumieć«” („Zrozumiawszy prawdę, praktykujcie ją” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

W swojej wierze w Boga Piotr starał się zadowolić Go we wszystkim i być posłusznym wobec wszystkiego, co od Niego pochodziło. Bez najmniejszej skargi był w stanie przyjąć karcenie i sąd, a także oczyszczanie, udrękę i niedostatek w swoim życiu, a nic z tego nie mogło zmienić jego miłości do Boga. Czy nie jest to ostateczna miłość do Boga? Czy nie jest to spełnienie obowiązku stworzenia Bożego? Poprzez karcenie, sąd czy udrękę – zawsze jesteś zdolny do osiągnięcia posłuszeństwa do śmierci, i to właśnie powinno osiągnąć stworzenie Boże, to jest czystość miłości do Boga. Jeżeli człowiek potrafi osiągnąć tak wiele, to jest on wykwalifikowanym stworzeniem Bożym i nie ma nic, co lepiej spełni pragnienie Stwórcy” („Sukces i porażka zależą od ścieżki, którą idzie człowiek” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Jeżeli prawda jest tym, czego szukasz, wprowadzasz w życie to, co jest prawdą, a to, co zdobywasz jest zmianą twojego usposobienia, wówczas ścieżka, którą kroczysz, jest właściwa. Jeżeli to, czego szukasz, to błogosławieństwo ciała, a to, co wprowadzasz w życie, jest prawdą zgodną z twoim koncepcjami i jeżeli nie następuje zmiana twojego usposobienia, a ty w ogóle nie jesteś posłuszny Bogu wcielonemu i nadal żyjesz w stanie nieokreślonym, wówczas to, czego szukasz z pewnością zaprowadzi cię do piekła, bo ścieżka, którą idziesz, jest ścieżką porażki. To, czy zostaniesz udoskonalony, czy wyeliminowany, zależy od twojego własnego dążenia i należy powiedzieć, że sukces i porażka zależą od ścieżki, którą idzie człowiek” („Sukces i porażka zależą od ścieżki, którą idzie człowiek” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Jeżeli człowiek potrafi naprawdę wejść w rzeczywistość słów Bożych na podstawie spraw i słów wymaganych przez Niego, wtedy będzie człowiekiem udoskonalonym przez Boga. Można powiedzieć, że dzieło i słowa Boże są dla tego człowieka całkowicie skuteczne, że słowa Boże stają się jego życiem, że otrzymuje on prawdę i potrafi żyć według słów Bożych. Następnie natura jego ciała, czyli fundament jego pierwotnego istnienia, zatrzęsie się i upadnie. Gdy ktoś przyjmuje słowa Boga jako swoje życie, staje się nowym człowiekiem. Słowa Boga stają się jego życiem; wizja Bożego dzieła, Jego wymagania wobec człowieka, Jego objawienie człowieka i standardy prawdziwego życia, których Bóg wymaga od człowieka, stają się jego życiem, człowiek żyje według tych słów i prawd i zostaje udoskonalony przez słowa Boże. Przeżywa odrodzenie i staje się nowym człowiekiem dzięki Jego słowom” („Jak obrać ścieżkę Piotra” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”).

Bóg Wszechmogący mówi: „Tylko poprzez praktykę słowa Bożego, życie człowieka może rozkwitnąć naprawdę (…)”. Ten jeden wers to szczera prawda! Wierzący, którzy nie praktykują Bożego słowa, nie otrzymają prawdy. Kto jej nie ma, jest również pozbawiony życia. Bóg Wszechmogący powiedział nam, jak Piotr dążył do prawdy, by zostać udoskonalonym. Piotr był kimś, kto dążył do prawdy. Nie tylko szukał prawdziwej miłości do Boga, ale także skupiał się na przemianie własnego usposobienia. Był posłuszny wobec Pana i akceptował Jego oczyszczenie oraz próby, jakim był poddawany. Nawet gdyby Pan oddał go szatanowi, nadal byłby posłuszny Mu aż do śmierci. Został ukrzyżowany do góry nogami w imię Pana, składając tym samym świadectwo. Piotr gorliwie wierzył w Boga, miłował go sercem i był Mu posłuszny. Włożył wiele wysiłku w nauczanie, a szczególnie skupił się na praktykowaniu prawdy. Właśnie dlatego Piotr został udoskonalony i ostatecznie otrzymał Bożą aprobatę. Zgodnie ze świadectwem złożonym przez Piotra wszyscy wierzący muszą dążyć do prawdy, jeśli chcą dostąpić zbawienia, muszą wkładać wysiłek w czytanie słowa Bożego, ucząc się więcej o prawdzie i woli Bożej oraz praktykując prawdę w swoim życiu. Podążając tą ścieżką, będziemy w stanie coraz wyraźniej dostrzec prawdę i zyskamy więcej sposobów na jej wykorzystanie. Tak wstąpimy w rzeczywistość. Jeśli będziemy się zadowalać doktrynami, to nie wejdziemy w rzeczywistość. Poznanie doktryn nie oznacza zrozumienia prawdy. Tylko jej pojęcie pozwoli nam poznać Boga. Poznamy siebie i okażemy prawdziwą skruchę. Ale nie, jeśli będziemy znać tylko doktryny. Wiedza o doktrynach sprawi, że staniemy się aroganccy. I nigdy nie poznamy Boga ani nas samych. Wiemy to na pewno. Doświadczając dzieła Boga Wszechmogącego, ci, którzy nie mają miłości do prawdy, będą chcieli uniknąć sądu Bożego. To spowoduje, że odsuną się jeszcze dalej od Boga, szczególnie gdy sąd sprawi im ból. Jak ci ludzie mogą uzyskać prawdę? Ale ludzie, którzy miłują prawdę, są gotowi wycierpieć i wytrzymać wszystko, aby móc tylko zyskać szansę na jej zdobycie. Mogą być posłuszni nawet wtedy, gdy to, co czytają w Bożym słowie jest surowe. Uczą się również tego, jak mogą niewzruszenie sprostać trudnym próbom. Nawet jeśli stracą rodziny, wolność lub życie, to będą trwać przy świadectwie o Bogu. Tacy ludzie mogą z pewnością uzyskać prawdę i Bożą aprobatę po doświadczeniu Jego dzieła!

ze skryptu filmu pod tytułem „Pieśń zwycięstwa”

Wstecz: Pytanie 2: Skoro imię Boga w każdym wieku nie reprezentuje Jego całości, to jakie jest znaczenie Jego imion w każdym wieku?

Dalej: Pytanie 1: Uważam, że jeżeli jesteśmy wierni imieniu Pana, jego drogom, i nie damy się zwieść fałszywym Chrystusom, zachowując czujność, to Pan z pewnością da nam znak gdy nadejdzie. Nie musimy nasłuchiwać głosu Pana, aby zostać pochwyconymi. Bo Jezus powiedział: „Jeśli wtedy ktoś wam powie: Oto tu jest Chrystus, albo: Jest tam – nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych”. (Mt 24:23-24). Czy nie uznajesz oszustwa ze strony fałszywych Chrystusów i fałszywych proroków? Dlatego wszyscy, którzy dają świadectwo powrotu Pana oszukują. Nie musimy poszukiwać ani badać. Kiedy Pan nadejdzie, dam nam znak. Na pewno nas nie zostawi. Myślę, że to jest właściwa interpretacja. I co na to odpowiecie?

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce