2. Jak rozumiemy, kilkoro znakomitych międzynarodowych ekspertów religijnych i przedstawicieli światka akademickiego uznało Kościół Boga Wszechmogącego za kształtujący się kościół chrześcijański. Czym różni się Kościół Boga Wszechmogącego od tradycyjnego chrześcijaństwa?

Odpowiedź:

Chrześcijaństwo narodziło się po dziele odkupienia dokonanym przez wcielonego Pana Jezusa. Kościół chrześcijański wywodzi się z Wieku Łaski. W dniach ostatecznych przybył wcielony Bóg Wszechmogący, zakończył Wiek Łaski i rozpoczął Wiek Królestwa, a na fundamentach dzieła odkupienia Pana Jezusa wyraża On prawdę i dokonuje dzieła osądzania, począwszy od domu Bożego. Ludzie wszelkich wyznań chrześcijańskich, którzy kochają prawdę i pragną ukazania się Pana, czytają słowa Boga Wszechmogącego i rozpoznają głos Boży. Przekonują się, że Bóg Wszechmogący jest Panem Jezusem, który powrócił, i każdy z nich przyjmuje Boga Wszechmogącego oraz podąża śladami Baranka – tak narodził się Kościół Boga Wszechmogącego. A zatem zarówno Kościół Boga Wszechmogącego, jak i chrześcijaństwo wywodzą się z ukazania się i dzieła Boga, jednak chrześcijaństwo powstało na podwalinach dzieła odkupienia dokonanego przez Pana Jezusa w Wieku Łaski, natomiast Kościół Boga Wszechmogącego utworzył się, gdy Bóg zjawił się w ciele w dniach ostatecznych, aby dokonać dzieła osądzania – jest to chrześcijański kościół w Wieku Królestwa. Oba te kościoły powstały po tym, jak Bóg wcielony pojawił się, by dokonać swego dzieła, lecz miało to miejsce w różnych wiekach. Chrześcijaństwo jest kościołem Wieku Łaski, a Kościół Boga Wszechmogącego jest kościołem Wieku Królestwa, któremu przewodzą dziś dzieło i wypowiedzi Boga we własnej osobie. Z kolei chrześcijaństwo utraciło dzieło Ducha Świętego, ponieważ nie dotrzymało kroku Bogu, stawia opór Jego dziełu w dniach ostatecznych i piętnuje je. Jest to kościół potępiony i porzucony przez Boga, a więc Bóg nie uznaje chrześcijaństwa za Boże, lecz sprzeciwiające się Bogu i potępiające Go. Nie ma zatem między nimi porównania. Pan Jezus Chrystus wniebowstąpił dwa tysiące lat temu. Nie ma Go na ziemi. Choć osoby z kościoła chrześcijańskiego wierzą w imię Pana Jezusa, nigdy Go nie spotkały ani tym bardziej nie są przez Niego prowadzone ani podlewane. Nie przykładają także żadnej wagi do praktykowania czy doświadczania słów Pana. Zupełnie nie znają Pana Jezusa ani też Jego Ducha. Wobec tego kościół chrześcijański wierzy jedynie w nieokreślonego i abstrakcyjnego Boga w niebie, a nie we wcielonego Chrystusa dni ostatecznych. Taki kościół nie jest więc prawdziwie chrześcijański, a jedynie został sprowadzony do poziomu grupy religijnej, nieróżniącej się zbytnio od buddyzmu czy taoizmu, i nie jest kościołem Boga. W związku z tym pragnienie tych chrześcijan, by Pan powrócił i porwał ich do królestwa niebieskiego, jest czystą mrzonką. Chrześcijanie, którzy przyjmują Boga Wszechmogącego, są pannami mądrymi, które unoszą się przed oblicze Boga. Jednakże większość ludzi nie akceptuje Bożego dzieła osądzania w dniach ostatecznych i mówi wyłącznie o listach i doktrynach biblijnych, trzymając się kurczowo religijnych obrzędów i zasad. Nie są oni zdolni nadążyć za obecnym dziełem Ducha Świętego, lecz podążają za szatańskim reżimem Komunistycznej Partii Chin w zaciekłych wysiłkach nastawionych na potępienie Bożego dzieła w dniach ostatecznych oraz stawianie mu oporu. Ci ludzie są pannami głupimi i zostali już znienawidzeni, odrzuceni i zgładzeni przez Boga. Bóg ich nie uznaje i są chrześcijanami tylko w teorii. Utracili istotę chrześcijaństwa, którą od dawna posiadali jedynie z nazwy.

Gdy Bóg Wszechmogący zjawił się i rozpoczął swe dzieło, Bóg już wycofał dzieło Ducha z całego wszechświata i skupił się na grupie ludzi, która przyjęła Boże dzieło w dniach ostatecznych. Dzięki modleniu się do Boga Wszechmogącego oraz jedzeniu i piciu Jego słów chrześcijanie z Kościoła Boga Wszechmogącego posiedli dzieło Ducha Świętego, otrzymali obfite wsparcie życiowe od Boga, praktykują słowa Boga Wszechmogącego i doświadczają ich, poddają się osądzaniu i karceniu słowami Boga, coraz lepiej rozumieją prawdę, są obmywani z zepsucia, zmienia się ich usposobienie oraz dostępują zbawienia Bożego, stając się grupą zwycięzców, których Bóg uczynił pełnymi przed nastaniem katastrof. Natomiast w kościele chrześcijańskim zaledwie garstka ludzi okazała się pannami mądrymi, które usłyszały głos Boży, przyjęty Boga Wszechmogącego i zasiadają do uczty weselnej Baranka. Większość chrześcijan nie tylko nie podążyła śladami dzieła Bożego, ale wciąż słucha złych sił antychrystów ze świata religii i stawia opór ukazaniu się i dziełu Boga Wszechmogącego, a także je potępia. Te osoby dawno utraciły dzieło Ducha Świętego, a Bóg znienawidził je, odrzucił i cisnął pośród katastrofy, by roniły gorzkie łzy i zgrzytały zębami.

Wstecz: 1. Proroctwa biblijne dotyczące powrotu Pana w większości się wypełniły, a Pan równie dobrze może już być wśród nas. Ewidentnie Kościół Boga Wszechmogącego publicznie zaświadcza w Internecie, że Bóg Wszechmogący jest Panem Jezusem, który powrócił, i wielu ludzi różnych wyznań i religii, którzy naprawdę wierzą w Pana i wyczekują Jego ukazania się, zwróciło się do Boga Wszechmogącego. Chcielibyśmy wiedzieć, czy Bóg Wszechmogący jest ukazaniem się Boga, czy nie?

Dalej: 1. Przed przybyciem Pana Jezusa faryzeusze często objaśniali Pismo w synagogach i modlili się przed ludźmi. Wydawali się bardzo pobożni, a w oczach ludzi nie czynili niczego niezgodnego z Pismem. Dlaczego zatem Pan Jezus przeklął faryzeuszy? Jak przeciwstawiali się Bogu i czym zasłużyli na Jego gniew?

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze