4. Wierzymy w Pana od wielu lat i zawsze ciężko dla Niego pracowaliśmy, bacznie wypatrując Jego powrotu. Jesteśmy przekonani, że to nam pierwszym powinien objawić się powracający Pan. Wy zaświadczacie, że Pan Jezus powrócił, więc dlaczego nam się nie objawił? To dowód na to, że Pan nie powrócił. Czy mylimy się, myśląc w ten sposób?

Wersety biblijne do wykorzystania:

„Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną” (Obj 3:20).

„Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów” (Obj 2:7).

Ważne słowa Boga:

Jezus oświadczył, że w czasie dni ostatecznych człowiek zostanie obdarzony Duchem prawdy. Teraz nadeszły dni ostateczne – czy rozumiesz, w jaki sposób Duch prawdy wyraża słowa? Gdzie pojawia się i wykonuje dzieło Duch prawdy? W księdze proroctw proroka Izajasza nie na żadnej wzmianki o tym, że dziecko o imieniu Jezus urodzi się w wieku Nowego Testamentu; napisano jedynie, że urodzi się dziecko płci męskiej o imieniu Emmanuel. Dlaczego nie wspomniano o imieniu „Jezus”? Imię to nie pojawia się nigdzie w Starym Testamencie, więc dlaczego nadal wierzysz w Jezusa? Z pewnością nie zacząłeś wierzyć w Jezusa po tym, jak ujrzałeś Go na własne oczy, nieprawdaż? A może zacząłeś wierzyć po otrzymaniu objawienia? Czy Bóg naprawdę okazałby ci taką łaskę? Czy obdarzył by cię tak wielkim błogosławieństwem? Jaka jest podstawa twojej wiary w Jezusa? Dlaczego nie wierzysz, że dzisiaj Bóg stał się ciałem? Dlaczego mówisz, że brak objawienia Bożego dla ciebie dowodzi, że nie stał się On ciałem? Czy Bóg musi informować ludzi, zanim rozpocznie swoje dzieło? Czy musi najpierw uzyskać ich aprobatę? Izajasz zapowiedział tylko, że męskie niemowlę urodzi się w żłobie, ale nigdy nie prorokował, że Maryja urodzi Jezusa. Na czym dokładnie opierasz więc swoją wiarę w Jezusa zrodzonego z Maryi? Z pewnością twoja wiara nie jest niejasna?

(Jak człowiek, który określił Boga na podstawie własnych pojęć, może otrzymywać objawienia Boże? w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)

Jeszcze więcej jest ludzi, którzy wierzą, że jakiejkolwiek byłoby nowe dzieło Boże, musi być poparte proroctwami, i że na każdym etapie takiego dzieła wszyscy ci, którzy podążają za Nim ze „szczerym” sercem, muszą też otrzymywać objawienia, bowiem w przeciwnym razie to dzieło nie mogłoby być dziełem Boga. Już samo poznanie Boga nie jest dla człowieka łatwym zadaniem. Tym trudniej jest człowiekowi przyjąć nowe dzieło Boże, zwłaszcza jeśli dodatkowo weźmie się pod uwagę absurdalne serce człowieka i jego buntowniczą naturę opartą na zadufaniu i zarozumiałości. Człowiek ani nie bada starannie nowego dzieła Bożego, ani nie akceptuje go z pokorą, natomiast przyjmuje pogardliwą postawę, gdy czeka na objawienia i wskazówki od Boga. Czyż nie jest to zachowanie tych, którzy buntują się przeciwko Bogu i stawiają Mu opór? W jaki sposób tacy ludzie mogą zyskać Bożą aprobatę?

(Jak człowiek, który określił Boga na podstawie własnych pojęć, może otrzymywać objawienia Boże? w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)

Skoro szukamy śladów Boga, musimy szukać Jego woli, Jego słów, Jego wypowiedzi – ponieważ tam, gdzie wypowiadane są nowe słowa Boga, tam jest Jego głos, a tam, gdzie są Jego ślady, tam też są Jego uczynki. Tam, gdzie jest wyraz Bożej obecności, tam Bóg się pojawia, a tam, gdzie On się pojawia, tam istnieją prawda, droga i życie. Poszukując śladów Boga, zignorowaliście słowa „Bóg jest prawdą, drogą i życiem”. Dlatego też wielu ludzi, nawet gdy otrzymują prawdę, nie wierzy, że odnalazło ślady Boga, a tym bardziej nie uznaje tego, że Bóg się pojawił. Jakże poważny jest to błąd! Pojawienia się Boga nie można pogodzić z pojęciami człowieka, a tym bardziej Bóg nie może się pojawić na życzenie człowieka. Bóg podejmuje własne decyzje i ma własne plany, gdy dokonuje swojego dzieła. Ponadto ma On własne cele i własne metody. Jakiekolwiek dzieło Bóg wykonuje, nie potrzebuje On omawiać go z człowiekiem czy szukać porady człowieka, a tym bardziej nie potrzebuje informować każdej osoby o swoim dziele. Takie jest usposobienie Boga, które, co więcej, powinno być uznane przez każdego. Jeśli pragniecie być świadkami pojawienia się Boga, jeśli pragniecie iść Jego śladami, musicie najpierw odejść od swoich własnych pojęć. Nie wolno ci domagać się od Boga, aby czynił to czy tamto, a tym bardziej nie powinieneś zamykać Go w swoich własnych ramach i ograniczać Go do swoich własnych pojęć. Zamiast tego powinniście wymagać od siebie zrozumienia, jak należy poszukiwać śladów Boga, jak powinniście przyjąć Jego pojawienie się i jak macie podporządkować się Jego nowemu dziełu: oto co powinien czynić człowiek. Ponieważ człowiek nie jest prawdą ani nie posiada prawdy, powinien poszukiwać, przyjmować i być posłusznym.

(Dodatek 1: Pojawienie się Boga zapoczątkowało nowy wiek, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)

Dla odniesienia: omówienie człowieka

Ludzie, którzy wierzą w Pana od wielu lat, stale harują, zapracowują się i gorliwie wyczekują Jego powrotu, zakładają, że kiedy Pan nadejdzie ponownie, objawi im swoje przyjście. To wyobrażenia i pojęcie ludzkie, lecz nie odpowiada rzeczywistości dzieła Bożego. Dawno temu żydowscy faryzeusze przemierzali świat wzdłuż i wszerz, głosząc ewangelię. Czy Pan Jezus objawił im swoje nadejście? Ponadto którzy spośród uczniów Pana Jezusa podążyli za Nim, ponieważ doznali objawienia? Żaden! Choć świętemu Piotrowi objawił się Bóg i rozpoznał on w Panu Jezusie Chrystusa, Syna Bożego, stało się to po tym, jak Piotr podążał już za Panem Jezusem od jakiegoś czasu i wysłuchał wielu Jego kazań. Święty Piotr posiadł już nieco wiedzy na temat Pana Jezusa i dopiero wówczas doznał objawienia Ducha Świętego i rozpoznał prawdziwą tożsamość Pana Jezusa. Pokazuje to, że święty Piotr w rzeczywistości nie doznał objawienia przed podążeniem za Panem Jezusem – takie są fakty. Wszyscy, którzy potrafili podążyć za Panem Jezusem, rozpoznali w Nim zapowiadanego Mesjasza tylko dlatego, że słuchali Jego kazań. Nie poznali Go i nie stali się Jego wyznawcami dopiero po doznaniu objawienia Bożego. W dniach ostatecznych Bóg Wszechmogący przybył w sekrecie, by dokonać dzieła osądzania. Miliony ludzi przyjęło Go oraz podążyło za Nim i nikt nie uczynił tego dlatego, że doznał objawienia Ducha Świętego. Wszyscy rozpoznaliśmy głos Boga i postanowiliśmy iść śladem Boga Wszechmogącego dzięki temu, że czytaliśmy Jego słowa i omawialiśmy prawdę. Fakty wyraźnie pokazują, że stając się ciałem, by dokonać swego dzieła, Bóg zdecydowanie nie zsyła na nikogo objawienia, aby ludzie w Niego uwierzyli i podążyli za Nim. Co więcej, w dniach ostatecznych Bóg wcielił się, by wyrazić prawdę i dokonać dzieła osądzania. Jego wypowiedzi w dniach ostatecznych to pierwsze słowa, które jawnie wygłosił do całego wszechświata i ogółu ludzkości od momentu stworzenia. Wszyscy ludzie mogą usłyszeć głos Boga, a to, czy będą w stanie powitać Pana, czy nie, zależy od tego, czy potrafią głos Boga rozpoznawać oraz czy kochają i przyjmują prawdę. Jest to kwestia indywidualnego wyboru. Bóg nigdy nie objawiłby się nikomu, aby w Niego uwierzył. Wielokrotnie jest o tym mowa w rozdziałach 2. i 3. Księgi Objawienia: „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów”. Oraz w Objawieniu 3:20: „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną”. Pan Jezus także powiedział: „Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną(J 10:27). Gdyby Pan objawiał się ludziom, by w Niego uwierzyli, gdy nadejdzie, w jakim celu mówiłby, że stanie u drzwi ludzi, zapuka, a owieczki Boga usłyszą Jego głos? Czyż to nie byłaby sprzeczność sama w sobie? W dniach ostatecznych Bóg wykorzystuje swoje wypowiedzi i wyrażanie prawdy, by poszukiwać swoich owieczek. „Owieczki Boga słuchają głosu Boga” – to oznacza, że ci, którzy usłyszą i zrozumieją głos Boga, są Jego owieczkami, są pannami mądrymi, natomiast ci, którzy słyszą Jego głos, lecz go nie rozumieją, z pewnością są pannami głupimi. W tym sensie wszyscy ludzie zostaną podzieleni według rodzaju. To ewidentnie pokazuje, jak niebywale mądry i sprawiedliwy jest Bóg.

A zatem poznawanie prawdziwej drogi nie ma nic wspólnego z tym, czy komuś objawił się Bóg, czy nie. Wszystko zależy od tego, czy dana osoba potrafi rozpoznać głos Boga w słowach wypowiedzianych przez Boga Wszechmogącego. W dniach ostatecznych Bóg Wszechmogący wyrzekł miliony słów. Te wypowiedzi są prawdą, głosem Boga. Wielu ludzi różnych wyznań, którzy szczerze wierzą w Pana, usłyszało głos Boży i zwróciło się do Boga Wszechmogącego. To właśnie ci ludzie są „skradzionymi” skarbami. Pan zjawia się w tajemnicy, ponieważ Jego celem jest pozyskanie tych skarbów oraz przemienienie ludzi, których jako pierwszych wzniesiono przed tron Boży, w zwycięzców, zanim nadejdą katastrofy. Jednakże jeśli ludzie jedynie czekają na objawienie się Boga, niezdolni rozpoznać Jego głosu w słowach wypowiedzianych przez Boga Wszechmogącego, pokazuje to, że nie tylko nie kochają prawdy i nie znają Pana, ale też wcale nie są owieczkami Bożymi. Naturalnie takimi ludźmi Bóg wzgardzi i zgładzi ich. Znajdą się oni wśród tych, których pochłoną katastrofy, którzy będą zawodzić i zgrzytać zębami. Zupełnie tak, jak Pan Jezus powiedział do świętego Tomasza: „Uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli(J 20:29).

Wstecz: 3. Zaświadczacie, że Pan Jezus powrócił w ciele. A zatem gdzie teraz jest Pan? Dlaczego Go nie widzieliśmy? Zobaczyć znaczy uwierzyć, więc fakt, że Go nie widzieliśmy, dowodzi, że Pan jeszcze nie powrócił. Uwierzę, gdy zobaczę.

Dalej: 5. W wiekach zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu Bóg dokonał dzieła w Izraelu. Pan Jezus zapowiedział, że powróci w dniach ostatecznych, więc kiedy to zrobi, powinien zjawić się w Izraelu. Jednak wy zaświadczacie, że Pan Jezus już wrócił i ukazał się w ciele oraz dokonuje dzieła w Chinach. Chinami rządzi ateistyczna partia polityczna. W żadnym innym kraju nie stawia się Bogu większego oporu niż w Chinach i nigdzie nie prześladuje się chrześcijan tak bardzo. Jak Pan mógłby powrócić w Chinach?

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze