250 Zachęta Bożej miłości

Wykonując swój obowiązek w Bożej rodzinie,

doświadczyłem wielkiej Bożej miłości.

Tutejsza troska moich braci i sióstr

przewyższa wszystkie uczucia moich rodziców.

Spotykając się i dzieląc świadectwami o Bożej miłości,

wszyscy ronimy łzy prawdziwego wzruszenia.

Omawianie prawdy oraz wzajemna pomoc

i wsparcie zaopatrują nas wszystkich.

Gdy czytam Boże słowa i żyję przed Jego obliczem,

moje serce jest odprężone i wypełnione światłem.

Dążę do kochania Boga, wykonywania swojego obowiązku

i urzeczywistniania życia pełnego znaczenia.

Wszystko, czym się dzisiaj raduję,

zawdzięczam Bożej łasce i błogosławieństwom.

Jego miłość mnie zachęca, by Go kochać i zadowalać.

Będę zawsze posłuszny Bogu

i będę odpłacać się za Jego miłość do mnie.

Ze swoją skażoną naturą człowiek opiera się Bogu.

Przeszedłszy sąd Bożych słów, widzę prawdę o moim skażeniu:

jestem dumny, przebiegły i brak mi człowieczeństwa.

Poprzez odrzucenie cielesności i praktykowanie prawdy,

moje skażenie zostaje obmyte.

Boże słowa podlewają i karmią nas każdego dnia.

Żyjąc Jego słowami, raduję się Jego miłością.

Gdy praktykuję prawdę oraz idę za Bogiem,

ścieżka staje się tym jaśniejsza, im dalej docieram.

Dążę do kochania Boga, wykonywania swojego obowiązku

i urzeczywistniania życia pełnego znaczenia.

Wszystko, czym się dzisiaj raduję,

zawdzięczam Bożej łasce i błogosławieństwom.

Jego miłość mnie zachęca, by Go kochać i zadowalać.

Będę zawsze posłuszny Bogu

i będę odpłacać się za Jego miłość do mnie.

Prześladowania ze strony rządu tylko

wzmocniły moją wolę podążania za Bogiem.

Pomimo ucisku i trudności,

miłość Wszechmogącego Boga mnie dopinguje.

Gdy już nie zagraża mi niebezpieczeństwo polowania, widzę moc Boga.

Porzucam szatana, zawsze kocham Boga.

Poczułem Bożą miłość, jest tak prawdziwa i realna.

Bóg jest sprawiedliwy, święty, godzien chwały.

Wszystko, czym się dzisiaj raduję,

zawdzięczam Bożej łasce i błogosławieństwom.

Jego miłość mnie zachęca, by Go kochać i zadowalać.

Będę zawsze posłuszny Bogu

i będę odpłacać się za Jego miłość do mnie.

Wstecz : 249 Miłość Boga

Dalej : 251 Boża miłość zawsze trwa w sercu mym

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

55 Wstańcie i tańczcie dla Boga

I Usłyszeliśmy głos Boga i wznieśliśmy się przed Nim na ucztę. Jemy i pijemy słowa Boga, modlimy się do Niego, żyjąc w radości z Nim. Gdy...

31 Sens ukazania się Boga

Ⅰ Ukazanie się Boga to Jego przyjście na ziemię, by uczynić dzieło swe. We własnej osobie i w swym usposobieniu, i na swój Boski sposób,...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce