Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Władza Boga istnieje wszędzie

Szybkość

Władza Boga istnieje wszędzie

I

Bóg ma władzę we wszystkich sytuacjach.

Bóg decyduje o każdym ludzkim losie, o każdej rzeczy,

wedle swych myśli i życzeń, i nie zmieni tego żaden człowiek.

Ludzka wola nie ma wpływu na to. Nie wpływają na to żadne zmiany w czasie,

przestrzeni ani geografii, gdyż władza Boga to jest Jego istota.

Taką władzę posiada tylko Bóg, absolutnie nic nie ogranicza jej,

ani ludzie, ani miejsce, ani przestrzeń, ani żadna rzecz.

Władza Boga istnieje wszędzie, w każdej godzinie, w każdej chwili.

Choć niebo i ziemia mogą przeminąć, to władza Boga nie przeminie.

II

Choćby człowiek nie uznawał władzy Bożej, Bóg i tak panuje nad jego losem.

Czy znasz władzę Bożą, czy nie, ona istnieje.

Nawet gdy nie jesteś posłuszny, On ma twój los w swych rękach.

Boża władza nad losem człowieka nie zależy od ludzkiej woli.

Nie zmienia się wedle ludzkich upodobań ani z powodu ludzkich wyborów.

Taką władzę posiada tylko Bóg, absolutnie nic nie ogranicza jej,

ani ludzie, ani miejsce, ani przestrzeń, ani żadna rzecz.

Władza Boga istnieje wszędzie, w każdej godzinie, w każdej chwili.

Choć niebo i ziemia mogą przeminąć, to władza Boga nie przeminie.

III

Bóg zawsze dzierży w rękach swych władzę, dokonuje dzieła, objawia moc.

Wszystkim rządzi i o wszystko dba, zawsze planuje każdą rzecz.

Nikt nie może tego zmienić; jest tak od początku czasu.

Taką władzę posiada tylko Bóg, absolutnie nic nie ogranicza jej,

ani ludzie, ani miejsce, ani przestrzeń, ani żadna rzecz.

Władza Boga istnieje wszędzie, w każdej godzinie, w każdej chwili.

Choć niebo i ziemia mogą przeminąć, to władza Boga nie przeminie.

z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Jak trudne jest dzieło Boga

Dalej:Świadkowie Boga muszą przejść zmianę usposobienia

Powiązane treści

 • Tożsamość i pozycja Samego Boga

  I Bóg to Ten, który panuje nad wszystkim, Bóg to Ten, który wszystkim zarządza. On dokonał stworzenia wszelkiego, kieruje wszystkim, włada wszystkimi …

 • Pieśń słodkiej miłości

  I W serca mego głębinach Twoja miłość mieszka. Tak mi jest słodko, że mogę z Tobą blisko być. Wszystko, co czynię dla Ciebie, osładza moje serce; cały…

 • Wszechmogący Boże, teraz mam Ciebie

  I Wszechmogący Boże, teraz gdy mamy Ciebie, troski zmieniają się w radość. Jemy, pijemy, cieszymy się z Twych słów; jesteśmy z Tobą co dzień. Twa żyw…

 • To, co Boga obchodzi najbardziej to serce osoby

  I Gdy przyjmie się, co powierza Bóg, On ma zasady dla ludzi, czy czyjeś działania są dobre czy złe, czy ktoś słucha lub spełnia Bożą wolę, czy czyjeś…