Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Tożsamość i pozycja Samego Boga

Szybkość

Tożsamość i pozycja Samego Boga

I

Bóg to Ten, który panuje nad wszystkim,

Bóg to Ten, który wszystkim zarządza.

On dokonał stworzenia wszelkiego, kieruje wszystkim,

włada wszystkimi i wszystko zapewnia.

To Boża pozycja i Boża tożsamość.

Dla wszystkich Jego dzieł i stworzenia wszelkiego.

To On jest Stworzycielem i Panem wszystkiego.

To prawda o tym kim On jest,

Jego tożsamość jest wyjątkowa pośród innych rzeczy.

Żadne stworzenie, czy to ludzkie czy duchowe,

nie może podawać się za Boga,

stanąć w Jego pozycji zastąpić Boga w żaden sposób,

pod dowolnym pretekstem tylko On ma tę tożsamość,

ma tę moc i autorytet, może panować nad wszystkim,

jest nią Jeden i Jedyny Bóg.

II

Bóg żyje pośród swego stworzenia, przechadza się wśród niego.

Potrafi się wnieść wysoko nad wszystkim.

Lecz może się uniżyć, stając się człowiekiem z ciała,

zwykłym człowiekiem, z krwi oraz kości.

Spotyka się z ludźmi twarzą w twarz, dzieli ich smutek i radości.

Jednocześnie zarządza wszystkim, decyduje o losie wszystkiego

oraz kierunku, w którym zmierza.

Przeznaczenie i kierunek ludziom wyznacza.

Takiemu Bogu, należne posłuszeństwo i uwielbienie.

Znać Go powinna każda żyjąca istota.

Bez względu na to jakiej jesteś rasy czy jakiego rodzaju człowiekiem,

ufaj Bogu, podążaj za Nim i czcij,

akceptuj Bożą zwierzchność i Jego plan dla Twojego losu.

Wszystko, co żyje, każdy człowiek,

dokonać musi tego wyboru, dokonać tego wyboru, jedynego,

musi każdy człowiek, dokonać tego wyboru,

jedynego, musi każdy człowiek.

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Bóg sprowadził swoją chwałę na Wschód

Dalej:Ucieleśnienie Boga jest bardzo ważne dla ludzkości

Powiązane treści