541 Podążaj za słowami Boga, aby odrzucić wpływ ciemności

Aby uciec spod wpływu ciemności,

musisz wpierw wierny Bogu być,

musisz z zapałem dążyć do prawdy,

a wtedy twój stan będzie właściwy.

Gdy twój stan nie jest właściwy,

znaczy to, że nie jesteś wierny Bogu,

i nie dążysz do prawdy z zapałem,

więc nie możesz uciec spod wpływu ciemności.


Słowa Boga są drogą dla ludzi,

aby uciec spod wpływu ciemności.

Jeśli tak nie praktykują,

nie wyzwolą się z uwięzi ciemności.


Ten, kogo stan jest właściwy,

żyje pod przewodnictwem Bożych słów,

wierny Bogu jest, szuka prawdy,

poświęca się dla Boga i Go miłuje.

Tacy ludzie przemienią się,

wkraczając głęboko w prawdę,

przemienią się wraz z pogłębieniem dzieła.

Pozyska ich Bóg, szczerze pokochają Go.


Słowa Boga są drogą dla ludzi,

aby uciec spod wpływu ciemności.

Jeśli tak nie praktykują,

nie wyzwolą się z uwięzi ciemności.


Kto umknie z ciemności, pojmie wolę Boga.

Jego powiernikiem będzie.

Nie będzie miał pojęć, nie będzie się buntował.

Gardząc buntem, będzie miłował Boga.

Bóg wymaga, by człowiek kochał Go,

by tą miłością i Jego słowem żył.

Ludzie powinni iść za słowem Boga,

miłować Boga za Jego słowa.


Słowa Boga są drogą dla ludzi,

aby uciec spod wpływu ciemności.

Jeśli tak nie praktykują,

nie wyzwolą się z uwięzi ciemności.


Adaptacja na podstawie: Uwolnij się spod wpływu ciemności, a zostaniesz pozyskany przez Boga, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło

Wstecz: 540 Odrzuć wpływ ciemności, aby zostać pozyskanym przez Boga

Dalej: 542 Dziś prawda dana jest tym, którzy pragną i szukają jej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze